• EN
  • DE

Porozumienie z PGNiG

Gmina Trzebnica dba o jakość powietrza. Jako jedna z niewielu miejscowości w regionie, nie ma problemu ze smogiem. Doprowadziły do tego konsekwentne działania burmistrza Marka Długozimy, których kolejnym efektem jest porozumienie podpisane z przedstawicielami Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Na mocy umowy zawartej przez burmistrza z dyrektorem obszaru sprzedaży Wrocław Dorotą Kurałowicz, podjęto współpracę mającą na celu ułatwienie mieszkańcom wymiany palenisk z tradycyjnych, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania  zasilane ekologicznym paliwem – gazem ziemnym.

- Stolica Dolnego Śląska ma coraz większe problemy związane ze smogiem, my tego problemu nie mamy, czego dowodem są prowadzone przez nas badania klimatu. Co więcej działamy prewencyjnie, by taki problem nie zaistniał w przyszłości. Stąd to porozumienie, które pomoże nam prowadzić akcje edukacyjne i promocyjno-reklamowe zachęcające mieszkańców do wymiany pieców na proekologiczne powiedział burmistrz Marek Długozima.

PGNiG zapewni kompleksowe wsparcie merytoryczne i doradcze, pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz ułatwi kontakt i współpracę z jej partnerem technicznym na preferencyjnych warunkach. 

IMG_6520.jpegBurmistrz Marek Długozima podpisał umowę o współpracy z dyrektorem obszaru sprzedaży Wrocław Dorotą Kurałowicz.