• EN
  • DE

Pomoc dla potrzebujących

Gmina Trzebnica przystąpiła do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, który służy wsparciu osób i rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach Podprogramu 2017 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy pomoc żywnościową przez najbliższe 8 miesięcy otrzymają najubożsi mieszkańcy gminy.

W punkcie wydawania żywności, który został zlokalizowany przy Gminnym Centrum Kultury w Trzebnicy, w dniach 4-5 października, pracownicy OPS rozdali bezpłatne paczki żywnościowe blisko 300 osobom zakwalifikowanym do otrzymania takiej pomocy. Każda paczka składa się z kilku artykułów spożywczych, pochodzących z różnych grup towarowych wydawanych jednorazowo, a wchodzących w skład zestawu Podprogramu 2017 m.in. makaron jajeczny, kasza gryczana, gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, cukier biały. Artykuły żywnościowe dystrybuowane są przez Bank Żywności we Wrocławiu, który dostarcza je organizacjom realizującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa na terenie województwa dolnośląskiego, te zaś przekazują żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. W tej edycji każdy uczestnik otrzyma 21 produktów o łącznej wartości 269 zł. Poza pomocą w postaci paczek żywnościowych program przewiduje także działania na rzecz włączenia społecznego w formie warsztatów kulinarnych, dietetycznych, niemarnowania żywności i edukacji ekonomicznej.

Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób, które z powodu niskiego statusu społecznego, nie mogą zapewnić sobie czy rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych, mowa w szczególności o osobach: ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, migrantach i rodzinach wielodzietnych, których dochód miesięczny nie przekracza 1268 zł w przypadku osoby samotnej i 1028 zł dla osoby w rodzinie.

Aby przystąpić do programu należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, mieszczącego się w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Na podstawie złożonego oświadczenia o dochodzie, OSP wystawia skierowanie uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2017.

Artykuły żywnościowe będą wydawane w ustalonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej terminie. Więcej informacji na plakatach i stronie internetowej www.trzebnica.pl.

Pomoc żywnościowa jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 opracowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację programu zaplanowano środki finansowe w wysokości prawie 2,5 miliarda złotych. Celem jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

IMG_2757.jpegW ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy rozdali blisko 300 paczek żywnościowych najbardziej potrzebującym osobom z terenu gminy.

IMG_2744.jpeg

IMG_2756.jpeg