• EN
  • DE

Wiemy jak pomagać

„Gmina Trzebnica – wiemy jak pomagać” – pod takim hasłem 5 października w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się pierwsze spotkanie wolontariuszy chcących zaangażować się w pomoc osobom starszym. Organizatorem akcji z ramienia Gminy Trzebnica jest Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ochotnicy, którzy chcą wziąć udział w programie wysłuchali prezentacji, która przybliżyła główne cele programu oraz postać wzorowego wolontariusza. Omówiono również korzyści płynące z niesienia pomocy innym. Do akcji przyłączyła się młodzież z placówek oświatowych mieszczących się na terenie Gminy Trzebnica. Ich głównymi zadaniami będzie odwiedzanie i niesienie pomocy osobom starszym, które takiej pomocy potrzebują. Wolontariusze będą ich wspierać przy załatwianiu codziennych spraw, pomogą odwiedzić pocztę czy urząd, zadbają o rzeczy pierwszej potrzeby. Wspomogą również podopiecznych Dziennego Domu Pobytu dla Osób Starszych Senior-Wigor oraz działania Banku Żywności.

– Od zawsze lubiłam pomagać osobom starszym. Mam tą świadomość, że one w swoim życiu też wiele razy pomagały innym, a zbieg nieszczęśliwych  okoliczności sprawił, że na starość zostały same. Więc jeśli tylko mam okazję sprawić, by przez chwile poczuły radość, to wtedy sama czuję się spełniona i szczęśliwa – mówi Klaudia Gołębowska, jedna z Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica edycji z roku 2014, obecnie ochotniczka wolontariatu.

W spotkaniu uczestniczył również burmistrz Marek Długozima, który przywitał wolontariuszy: – Jestem z was dumny, że w tak młodym wieku potraficie myśleć nie tylko o sobie i swoich potrzebach, ale także o innych. Poświęcacie swój cenny czas za proste, ale jakże wielkie słowo dziękuję i radość osób starszych, które dzięki wam odnajdują słońce w jesieni swojego życia. Wierzę, że to dobro wróci do was w przyszłości podwójnie. Dziękuję za waszą bezinteresowną pomoc! To dzięki wam, wiemy jak pomagać.               

IMG_2769.jpegWspólne zdjęcie burmistrza Marka Długozimy, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy Iwony Grobelnej, dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy Kamili Możdżeń-Berbeć oraz wolontariuszy i ich opiekunów.