• EN
  • DE

Nowa droga połączyła dwa bliskie sobie sołectwa

Mieszkańcy Brzykowa i Szczytkowic, zyskali  dwa kilometry drogi asfaltowej. Do tej pory, trzeba było pokonać dwanaście kilometrów, by odwiedzić sąsiadów – teraz wystarczą dwa. 10 października odbył się oficjalny odbiór drogi, połączony z jej otwarciem. 

W odbiorze uczestniczył burmistrz Marek Długozima, a towarzyszyli mu sołtysi miejscowości - Marta Piasecka ze Szczytkowic oraz Tadeusz Cepiel z Brzykowa, będący jednocześnie Radnym Rady Miejskiej.

- Dla nas to bardzo duży krok na przód. Cieszymy się, że burmistrz wsłuchuje się w głos mieszkańców i regularnie inwestuje w infrastrukturę, tak miejską jak i wiejską. Mam to szczęście, że będąc radnym mogę być częścią tego wielkiego przedsięwzięcia jakim jest rozwój całej naszej gminypowiedział Tadeusz Cepiel, a Marta Piasecka dodała: - Dziękujemy w imieniu mieszkańców, za ten most łączący nasze dwie miejscowości, które do tej pory choć tak bliskie, pozostawały tak odległe. Dziś się to zmieniło, przez co jest możliwy dalszy nasz rozwój. Wierzę, że ta droga będzie impulsem do osiedlania się u nas nowych mieszkańców, a łatwiejszy kontakt pomiędzy sołectwami sprawi, że wspólnymi siłami będziemy podejmować więcej inicjatyw na rzecz promocji i rozwoju gminy.

Również burmistrz nie krył swojego zadowolenia z efektów prowadzonych prac – Ta inwestycja, to kolejny element układanki, która finalnie będzie oznaczać świetne skomunikowanie całej naszej gminy. Nie możemy bowiem zapominać, o powstającej drodze z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego. W jej ramach remontowany jest obecnie odcinek prowadzący do Szczytkowic. Będzie on wyposażony w oświetloną ścieżkę rowerową. Chcę, by podobna ścieżka powstała przy tej drodze oraz przy drodze prowadzącej z Trzebnicy do Brzykowa. Stworzy to swoistego rodzaju pętlę, co w połączeniu z planowaną trasą rowerową śladem dawnej kolei wąskotorowej i remontem ul. Milickiej sprawi, że rowerzyści oraz biegacze zyskają pokaźny areał do uprawiania swoich pasji. 

Inwestycję zrealizowała firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o, a kanalizację wykonała trzebnicka firma „SYSTEM PLUS”. Łączny koszt prac to ok. 1 296 025,17 zł.

Warto zauważyć, że to kolejna duża inwestycja drogowa realizowana na terenie sołectw naszej gminy. W ostatnim czasie nowe drogi powstały także w Domanowicach, Brzeziu, Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu Małym, Malczowie, Węgrzynowie, Taczowie Wielkim, Brochocinie oraz w Ksieginicach, gdzie planowany jest także remont całej sieci dróg wewnątrz miejscowości. Oprócz tego, powstać ma również droga z Cerekwicy do Masłowa oraz drogi łączące Jaźwiny z Koczurkami i Boleścin z Głuchowem Górnym.

11.jpegOficjalnego otwarcia drogi dokonali burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak, radny Rady Miejskiej, a jednocześnie sołtys Brzykowa Tadeusz Cepiel, sołtys Szczytkowic Marta Piasecka, Michał Muszyński kierownik budowy z firmy STRABAG, Piotr Mikołajczak przedstawiciel firmy STRABAG. W otwarciu wzięli również udział mieszkańcy obu miejscowości.