• EN
  • DE

Remont na ukończeniu

Prace związane z remontem budynku nowej Szkoły Podstawowej nr 1 w szybkim tempie zbliżają się do finału. Przed szkołą wyrównano teren, wymieniono również kostkę, niwelując progi i bariery architektoniczne. Powstały także dodatkowe miejsca parkingowe. Trwają roboty kosmetyczne związane z budowanym boiskiem wielofunkcyjnym, a także edukacyjnym placem zabaw oraz roboty wykończeniowe w łączniku, w którym uczyć się będą najmłodsze dzieci. Całość budynku przeszła termomodernizację.

Remont powoli dobiega końca i z perspektywy czasu nie żałuję podjętego ryzyka i próby przeprowadzenia kompleksowych prac w tak krótkim czasie. Dzięki zaangażowaniu trzebnickich firm oraz przychylności rodziców, już niebawem dzieci będą się mogły cieszyć szkołą, która znajdzie się na tym samym poziomie co Szkoły Podstawowe nr 2 i nr 3. Taki bowiem cel przyświecał mi od pierwszych spotkań dotyczących reformy edukacji, które odbyłem z rodzicami. Obiecałem im wtedy szkołę nowoczesną ze świetną kadrą pedagogiczną i bogatym programem nauczania. Dziś kończąc ten remont, dotrzymuję danego im słowa, dziękując jednocześnie za wyrozumiałość  z ich strony. Przy tak dużej skali inwestycji, opóźnienia okazały się nieuniknione, jednak zadbaliśmy o to, by najmłodsze dzieci rok szkolny  rozpoczęły w komfortowych warunkach Gminnego Centrum Kultury. Tam bawiąc się i ucząc, oczekują na pierwszy dzwonek w nowoczesnej, wyremontowanej Szkole Podstawowej nr 1, która, jak mam nadzieję, nawiąże do bogatych tradycji pierwszej powojennej szkoły w Trzebnicypowiedział burmistrz, który ogłosił również przetarg na dostawę nowego wyposażenia sal, kuchni, biblioteki, w tym narzędzi dydaktycznych do nauki robotyki oraz języków obcych, a także zabawek do wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego.

Również dyrektor Elżbieta Nowak nie kryje swojego zadowolenia – Na tak wielki skok w jakości i komforcie nauczania warto czekać chwilę dłużej niż wstępnie zakładano. W imieniu własnym, rodziców i dzieci dziękuję burmistrzowi za odwagę, podjętą decyzję oraz trud remontu, za to, że wbrew wielu sceptycznym głosom już niebawem zyskamy szkołę na najwyższym poziomie. Bez Pana osobistego zaangażowania nie byłoby to możliwe.

Szkoła może i nie jest w pełni gotowa na rozpoczęcie roku, ale patrząc na intensywność prowadzonych prac, nie można wątpić, że remont lada moment się skończy, a dzieci już na stałe będą się cieszyć z nowoczesnych wnętrz – mówi Monika, mama jednej z uczennic klas zerowych i dodaje: – To, że teraz uczą się w specjalnie przygotowanych salach Gminnego Centrum Kultury, to przecież nie kara, a nowa przygoda. Szkołą zdążą się jeszcze nacieszyć.

Planowane zamknięcie remontu nastąpi w ciągu kilku najbliższych dni. Nie będzie to jednak koniec rozwoju szkoły. Już podczas przyszłorocznych wakacji burmistrz planuje budowę windy, która ułatwi poruszanie się osobom niepełnosprawnym i matkom z wózkami.