• EN
  • DE

Awanse wręczone

1 września w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się comiesięczne kolegium, podczas którego burmistrz Marek Długozima powołał dyrektorów placówek oświatowych oraz wręczył akty nadania awansu zawodowego nauczyciela.

Awanse otrzymało czterech nauczycieli: Dorota Lutek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzebnicy, Paweł Kubiak ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy, ks. Radosław Bariasz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy oraz Zofia Komuszyna z Gminnej Szkoły Muzycznej w Trzebnicy. Mianowani nauczyciele, w obecności burmistrza i dyrektorów placówek, w których pracują, złożyli uroczyste ślubowanie o treści: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Tak mi dopomóż Bóg”. Akty powierzania stanowisk dyrektorskich gminnych placó- wek oświatowych odebrały: Beata Szadkowska dyrektor Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Trzebnicy, Teresa Łuc dyrektor Gminnej Szkoły Muzycznej im. prof. Edmunda Kajdasza w Trzebnicy oraz Anita Szymczak-Falkowska dyrektor Szkoły Podstawowej w Masłowie.

Powołując Was na stanowisko dyrektora wierzę, że z powodzeniem będziecie wypełniać swoje obowiązki, jednocześnie dążąc do podniesienia wyników kształcenia i osiągnięć dzieci i młodzieży uczących się w Waszych placówkach. Wszystkim Państwu składam serdeczne gratulacje i życzę wielu sukcesów i satysfakcji, a także owocnej współpracy z gronem pedagogicznym, rodzicami i lokalną społecznością. Dodam, że zawsze możecie liczyć na moje wsparciemówił podczas spotkania burmistrz Marek Długozima.

IMG_7799.jpegComiesięczna narada burmistrza z dyrektorami gminnych szkół była okazją do wręczenia aktów nadania stanowisk dyrektorskich i awansów zawodowych nauczycieli.

IMG_7844.jpegNa zdjęciu burmistrz Marek Długozima, Naczelnik Wydziału Oświaty Krystyna Haładaj, mianowani nauczyciele: Dorota Lutek ze Szkoły Podstawowej nr 1, Paweł Kubiak ze Szkoły Podstawowej nr 2, ks. Radosław Bariasz ze Szkoły Podstawowej nr 3, Zofia Komuszyna ze Szkoły Muzycznej oraz dyrektorzy szkół: Elżbieta Nowak, Grażyna Kantecka, Jadwiga Kalinowska oraz Teresa Łuc.