• EN
  • DE

Portal Mapowy Gminy Trzebnica

Uprzejmie informujemy, że mieszkańcy Gminy Trzebnica mogą korzystać z zasobów Portalu Mapowego Miasta i Gminy Trzebnica dostępnych pod adresem www.portal.gison.pl/trzebnica.


Dzięki udostępnionym na Portalu Mapowym informacjom w zakresie planowania przestrzennego, portal umożliwia przeglądanie miejscowych planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzebnica.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowy portal www.trzebnica.e-mapa.net przestał być aktualizowany. 


 

Szybki dostęp do informacji

W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne warstwy – Ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa. Wyszukiwarka pomoże znaleźć nam numer działki oraz wskaże numer adresowy budynku.

Dla kogo przeznaczony jest Gminny Portal Mapowy?

Gminny Portal Mapowy służy zarówno mieszkańcom jak i pracownikom samorządowym. Możemy w prosty sposób gromadzić wszystkie dane przestrzenne w jednym miejscu. Pracownicy mają w ten sposób szybki wgląd do informacji o terenie, mieszkańcach i środowisku, a inwestorzy i turyści mogą samodzielnie uzyskać ważne informacje.

Innowacyjne przeglądanie planów zagospodarowania

Dzięki udostępnionym w Portalu Mapowym informacjom z zakresu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – mieszkańcy w prosty sposób mają możliwość sprawdzenie, jakie jest przeznaczenie w planie dla wybranej działki.

Proste w obsłudze narzędzia

Poza standardowymi narzędziami nawigacyjnymi, takimi jak przybliżanie i oddalanie, portal wyposażony jest w wyszukiwarkę miejscowości, działek ewidencyjnych i adresów. Posiada funkcję identyfikacji obiektów, włączania i wyłączania warstw tematycznych. Możliwe jest również zmierzenie odległości między interesującymi nas punktami, obliczenie powierzchni (np. działki budowlanej) i wydrukowanie zaznaczonego obszaru.