Szanowni Państwo, od 3 lipca (do 1 września) obowiązują nowe godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON.-PT. 7:00-15:00

  • EN
  • DE
  • UA

Trzebnica oczami mieszkańców

Belka góra.jpeg

Przedstawiamy Państwu wyniki ankiety przeprowadzonej przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w czerwcu 2017 roku, poświęconej wizerunkowi Trzebnicy wśród jej mieszkańców. Podobne badania odbyły się w sierpniu 2011 roku oraz na przełomie listopada i grudnia 2013 roku. Dlatego, przy analizie wyników tegorocznych badań, zestawiliśmy je również z wynikami i wnioskami z poprzednich edycji.

Celem analizy jest chęć poznania opinii mieszkańców na temat miasta. Dzięki temu możemy zweryfikować działania podejmowane w wielu obszarach funkcjonowania Trzebnicy, zbadać skuteczność zrealizowanych projektów oraz zaplanować kolejne. Zaznajomienie się z opinią   trzebniczan o ich mieście jest niezbędne m.in. dla planowania strategii rozwoju Gminy Trzebnica, sposobu promocji, przeprowadzania kolejnych zmian. Ponadto wizerunek wewnętrzny, czyli to, jak sami siebie postrzegamy, przekłada się na wizerunek zewnętrzny, czyli jak widzą nas inni. Niezwykle ważne jest, aby mieszkańcy byli zadowoleni i dumni z Trzebnicy oraz posiadali silne poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty, gdyż będąc ambasadorami swojego miasta, stają się jego najlepszą i najskuteczniejszą formą promocji.

Jesteśmy przekonani, że taka forma konsultacji społecznych oraz dialogu z mieszkańcami pozwala na wzmacnianie poczucia współuczestnictwa mieszkańców w procesie kreowania kierunków rozwoju oraz daje poczucie realnego wpływu na kształt i dynamikę zrównoważonego rozwoju Gminy Trzebnica.

W tegorocznym badaniu wzięło udział 237 osób, z czego 66% stanowiły kobiety. Zdecydowana większość, bo aż 71% ankietowanych to mieszkańcy Trzebnicy. Najliczniej reprezentowaną grupą wiekowa są osoby w przedziale 25-34 lata (33%). Ponadto 59% badanych posiada wykształcenie wyższe.

Ankieta przygotowana została w oparciu o formularz Google. Była anonimowa i rozpowszechniona za pomocą internetu. Zadaliśmy 23 pytania, z czego 9 miało charakter otwarty. Każdy ankietowany mógł w tego typu pytaniach podać więcej niż jedną odpowiedź, stąd ich suma jest większa od 100%. Na wykresach prezentujemy odpowiedzi, które uzyskały minimum 5% wskazań ankietowanych. 

pod wstępem.jpeg

3.jpeg

4.jpeg

Pierwszym skojarzeniem największej grupy badanych (24%) jest odniesienie do domu, rodziny, znajomych i przyjaciół. Zaraz za nimi ankietowani wskazali Bazylikę i Klasztor oraz postać św. Jadwigi (22%). Do pierwszej trójki skojarzeń osoby biorące udział w badaniu zaliczyły także określenie Trzebnicy mianem „moje miasto” (19%). Warto dodać, że najwięcej odpowiedzi uzyskały odniesienia do odczuć, opinii i miejsc. Wśród ponad 450 odpowiedzi, tylko 34 są o zabarwieniu negatywnym (np. korki).

W porównaniu z wynikami z lat poprzednich można stwierdzić, że trend został zachowany. Ankietowani wymienili niemal te same elementy. Zmieniła się natomiast ich kolejność. W 2011 roku aż 54% badanych wskazało na Bazylikę, która w 2013 roku także była na pierwszym miejscu jednak z mniejszym już wynikiem 25%. Analogicznie wartość przy skojarzeniu Trzebicy z domem, rodziną i znajomymi rośnie od 14% w 2011, przez 22% w 2013 roku. Warto też zwrócić uwagę na wzrost wskazań dla skojarzenia Trzebnicy z dynamicznym rozwojem - z 5% w 2011 roku przez 8% w 2013 roku do 16% w tegorocznych badaniach.

5.jpeg

Według trzebniczan mieszkańcy innych miast postrzegają Trzebnicę przede wszystkim jako miejsce zadbane i estetyczne (33%) oraz dynamicznie rozwijające się (27%). Odpowiedź „pozytywnie” podało 26% badanych. Ankietowani uważają także, że inni widzą Trzebnicę jako miasto atrakcyjne i nowoczesne (13%), ciche i spokojne (9%), małe (7%) oraz takie, gdzie można odpocząć (7%) i zamieszkać (6%). Nie zabrakło także odniesienia do największego zabytku naszego miasta – Bazyliki św. Jadwigi oraz samej świętej. Rezultaty te odnoszą się bardzo pozytywnie do wizerunku Trzebnicy. Spośród blisko 450 odpowiedzi tylko 49 miało zabarwienie negatywne (np. korki, kiepscy kierowcy).

W badaniach z 2011 roku lista cech, które uzyskały najwięcej wskazań jest bardzo podobna (na czele z: rozwija się 23%, mała 13%, ładna 11%). W tegorocznych badań do listy dołączyły określenia Trzebnicy jako miasta, w którym można odpocząć oraz zamieszkać. Wydaje się więc, że działania zmierzające do zachęcania młodych do osiedlania się w Trzebnicy, promowania miasta przyjaznego rodzinie oraz bogatej oferty możliwości spędzania wolnego czasu przynoszą wymierne efekty.

6.jpeg

Trzebniczanie opisaliby swoje miasto turystom bardzo pozytywnie, jako miejsce piękne i atrakcyjne (31%), ciche i spokojne (18%), przyjazne (13%), z ciekawą ofertą kulturalną, sportową i rekreacyjną (12%), a do tego dynamicznie się rozwijające i nowoczesne (12%), mogące poszczycić się bogatą historią i zabytkami (11%). Przy tym pytaniu, na ponad 418 udzielonych odpowiedzi, zanotowaliśmy tylko 23 o negatywnym wydźwięku (np. zakorkowane, małomiasteczkowe)

Porównując te rezultaty z wynikami ankiety przeprowadzonej w 2011 roku, można stwierdzić, że są one bardzo zbliżone – zmieniają się wartości i kolejność, jednak wymienione cechy są niemal identyczne. Główna różnica polega na dołączeniu do tegorocznej listy określenia Trzebnicy jako dobrego miejsca do mieszkania i życia.

7.jpeg

Ponad połowa badanych jako symbol Trzebnicy wskazała Bazylikę (56%). Na drugim miejscu uplasowała się Winna Góra (28%). Oba te obiekty są obecne w logo Trzebnicy, utrwalając symbol i jednocześnie pokazując, że zostały one prawidłowo dobrane do graficznego znaku naszego miasta. Stosunkowo wysoki wynik uzyskały koty, co jest prawdopodobnie wynikiem utrwalenia się wizerunku Super Kota – maskotki Trzebnicy oraz pojawienia się kolejnych rzeźb kotków umiejscowionych w różnych częściach miasta. Do listy symboli dołączył także Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ – jedyny tego typu obiekt w Powiecie Trzebnickim.

W poprzednich badaniach (z 2011 roku) Bazylika również prowadziła na liście symboli, z wynikiem 57%. Podobnie jak w tym roku, na drugim miejscu znajdowała się Winna Góra (z 14% wskazań przez badanych). Lista tegoroczna jest dłuższa, wydaje się więc, że wraz z rozwojem miasta, nowymi inwestycjami, Trzebnica zyskuje kolejne swoje wizytówki.

8.jpeg

Aż 32% ankietowanych uważa, że Trzebnica powinna być najbardziej dumna z dynamicznego rozwoju naszego miasta. Odpowiedź ta uzyskała więcej wskazań niż Bazylika i św. Jadwiga (25%), a także Las Bukowy i Stawy Trzebnickie (24%) oraz Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ (24%). Ankietowani docenili także kapitał ludzki, jaki posiada Trzebnica, wskazując na działalność burmistrza (16%) oraz ogólnie trzebniczan (5%). Pozytywnym zaskoczeniem są także dobre wyniki jakie uzyskały zrealizowane inwestycje - Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ (24%), Gminne Centrum Kultury i Sportu wraz z Kinem Polonia 3D (9%) oraz deptak (5%).

W tym obszarze zaszła znacząca zmiana w stosunku do badań z 2011 roku. Wtedy bowiem pierwsze miejsce zajęła Bazylika z wynikiem 33%, natomiast rozwój uzyskał jedynie 4% wskazań. Można wysunąć wniosek, że w ciągu około 6 lat, jakie dzielą oba badania, w mieście zaszło wiele pozytywnych zmian, modernizacji, nowych inwestycji, ulepszeń, które zostały zauważone i docenione przez mieszkańców.

9.jpeg

Las Bukowy i Stawy Trzebnickie są zdecydowanie ulubionym miejscem mieszkańców Trzebnicy (90%). Kolejne to Winna Góra (22%), Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ (21%), deptak (18%), Gminne Centrum Kultury i Sportu wraz z Kinem Polonia 3D (10%), Bazylika (8%), Park Solidarności i Skatepark (6%) oraz Rynek (5%). Są to więc przede wszystkim tereny zielone, rekreacyjne i miejsca rozrywki oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

W tym przypadku wyniki są niemal identyczne na przestrzeni lat. Las Bukowu i Stawy Trzebnickie konsekwentnie prowadzą zestawienia (91% w 2011 roku, 99% w badaniu z 2013 roku). Drugie miejsce zajmuje Winna Góra z wynikami 39% i 26%. Najnowsze badania pokazują, że wzrosła rola Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ oraz Gminnego Centrum Kultury i Sportu z kinem. W kontekście wzrostu popularności parku wodnego trafiony wydaje się być pomysł otwarcia w nim w tym roku Gminnej Strefy Aktywności Sportowej obejmującej kręgielnię, siłownię, fitness i salę do crossfitu.

10.jpeg

Ankietowani doceniają w Trzebnicy miejsca i zrealizowane inwestycje, jak: uroki Lasu Bukowego i Stawów Trzebnickich (22%), Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ (16%), Kino Polonia 3D w Gminnym Centrum Kultury i Sportu (12%), deptak na ul. Daszyńskiego (11%), Rynek (5%), Bazylikę (5%) i strefę wokół Szkoły Muzycznej (5%), a także cechy i zalety, jak: dynamiczny i stały rozwój naszego miasta (20%), porządek i czystość (14%), fakt, że wszystko jest na miejscu (12%), ciszę i spokój (11%), bazę kulturalną i sportową (8%), zieleń (8%), atrakcje dla dzieci (7%), lokalizację miasta i bliską odległość od Wrocławia (6%), atrakcje i organizowane wydarzenia (5%).

W odpowiedzi na to pytanie we wszystkich trzech badaniach ankietowani wskazali na teren byłego uzdrowiska - Las Bukowy oraz Stawy Trzebnickie (34% w 2011 roku i 30% w 2013 roku). Nową pozycją w tegorocznych badaniach jest określenie „wszystko na miejscu”, sugerujące, że Trzebnica dostarcza mieszkańcom możliwość zapewnienia potrzeb, zarówno w zakresie edukacji, dostępności urzędów i instytucji, opieki zdrowotnej, czy miejsc rozrywki i rekreacji.

11.jpeg

Ankietowanym w Trzebnicy przeszkadzają przede wszystkim tworzące się w godzinach szczytu korki (14%), a także zmiany w organizacji ruchu i ilość progów spowalniających (10%). Aż 9% badanych nie potrafiło wskazać obszaru, który należałoby poprawić. Respondenci wskazali także na wandalizm (8%), nieład urbanistyczny (8%), niewystarczającą ilość ścieżek rowerowych (8%), za małą liczbę miejsc parkingowych (6%) oraz brak miejsca dla młodzieży w postaci dyskoteki, klubu bądź pubu (6%).

W badaniach przeprowadzonych w 2011 roku mieszkańcy wskazali przede wszystkim na brak parkingów (22%), podobnie w roku 2013 – mało miejsc parkingowych (13%). W tegorocznej analizie na ten problem wskazało tylko 6% ankietowanych. Wydaje się więc, że sukcesywnie dobudowywane i wyznaczane nowe miejsca parkingowe w większości rozwiązały tę sytuację. Podobnie na przestrzeni lat spadła ilość wskazań na problem miejsca dla młodzieży. Możliwe, że działająca ponad rok artKawiarnia spełniła oczekiwania wielu młodych osób. Teraz, do oferty dołączyła kręgielnia z klubem, który też pełnić będzie rolę miejsca spotkań młodzieży. Rozładowanie korków, zmiana organizacji ruchu i likwidacja sygnalizacji świetlnej są już w planach. Problem ten zostanie rozwiązany poprzez budowę rond. 

12.jpeg

Konsekwentnie ankietowani uważają, że w Trzebnicy należy poprawić przede wszystkim organizację ruchu, zniwelować korki (14%), wybudować nowe ścieżki rowerowe (8%), zlikwidować sygnalizację świetlną i wybudować ronda (8%), zagospodarować Winną Górę (6%), wybudować nowe parkingi (5%), stworzyć kolejne miejsca dla młodzieży (5%) oraz ożywić deptak i rynek (5%).

Warto dodać, że większość zasygnalizowanych problemów jest już przedmiotem zainteresowania Gminy Trzebnica. Zaplanowano budowę rond, co wiążę się z likwidacją sygnalizacji świetlnej, zniwelowaniem korków. Gmina Trzebnica jest także partnerem projektu mającego na celu połączenie ścieżkami rowerowymi Wrocław ze Wzgórzami Trzebnickimi i Doliną Baryczy. Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej ma docelowo wynosić aż 150 km. Kolejne badania pokażą czy zaproponowane rozwiązania zniwelują wspomniane problemy i usprawnią funkcjonowanie Trzebnicy we wspomnianych aspektach.

13.jpeg

95% ankietowanych (71% tak, 24% raczej tak) jest zdania, że zmiany, jakie zaszły w Trzebnicy na przestrzeni ostatnich lat zmierzają w dobrym kierunku. Trzebniczanie doceniają dynamiczny i stały rozwój naszego miasta i gminy, dostrzegają zmiany, jakie zaszły w różnych obszarach, popierają obrany kierunek działania.

Na przestrzeni lat poparcie dla kierunku przeprowadzanych zmian utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie – 87% w 2011 i 2013 roku oraz teraz 95%. Stanowi to doskonałą ocenę minionych lat i wprowadzonych zmian oraz nowych inwestycji, daje także ogromny kapitał zaufania i jednocześnie wysoko stawia poprzeczkę do dalszych działań oraz oczekiwań mieszkańców odnośnie dalszego rozwoju miasta.

14.jpeg

Ankietowani czują się związani z Trzebnicą – wynik 83% (48% bardzo mocno, 35% mocno) pokazuje, że respondenci mieszkają, pracują bądź uczą się w Trzebnicy, spędzają tu wolny czas, korzystają z infrastruktury i oferty kulturalnej czy sportowej.

Wartość wzrosła z 67% w roku 2011 (29% bardzo mocno, 38% mocno) do 82% (42% bardzo mocno, 40% mocno) w 2013 roku i obecnych 83%.

15.jpeg

Aż 92% badanych (70% tak, 22% raczej tak) poleciłoby Trzebnicę innym jako dobre miejsce do zamieszkania i życia. Jest to bardzo dobry wynik, pokazujący, że utożsamiamy się pozytywnie z naszym miastem, doceniamy jego zalety, infrastrukturę, inwestycje i modernizacje, ofertę edukacyjną, możliwości spędzania wolnego czasu, a także poczucie bezpieczeństwa oraz ogólny wygląda miasta. Oznacza to także, że nam samym dobrze się żyje w Trzebnicy, skoro polecilibyśmy ją innym.  

16.jpeg

Również 92% badanych (70% tak, 22% raczej tak) uważa, że Trzebnica jest miejscem przyjaznym dla rodziny. Oferta edukacyjna, obiekty przedszkolne i szkolne, place zabaw, zajęcia na basenie, oferta Gminnego Centrum Kultury i Sportu, kino, Trzebnicki Program Rodzina 3+, wydarzenia skierowane do dzieci i rodzin, infrastruktura sportowa i obiekty rekreacyjne, to tylko część zalet, jakie można wymienić w odniesieniu do rodzin mieszkających w Trzebnicy.

17.jpeg

 „Trzebnica jest moim miastem” – tak odpowiedziało 89% ankietowanych (66% tak, 23% raczej tak). Stwierdzenie to odnosi się nie tylko do kwestii miejsca zamieszkania, ale przede wszystkim do pozytywnych emocji i opinii, jakie za nim idą. Wszystkie te składowe budują pozytywy wizerunek Trzebnicy. Silne poczucie tożsamości i identyfikowania się mieszkańców z Trzebnicą jako „ich miastem” powoduje, że skuteczność promocji miasta jest bardzo wysoka, ponieważ w znacznej mierze realizowana jest właśnie przez samych mieszkańców.

W 2011 roku ankietowani w 87% poparli powyższe stwierdzenie. Utrzymujemy więc podobny poziom na przestrzeni ostatnich kilku lat.

18.jpeg

Podobna liczba ankietowanych - 87% (65% tak, 22% raczej tak) – w Trzebnicy czuje się jak w domu. A więc czuje się tu przede wszystkim swobodnie, bezpiecznie, dobrze. Jest to ich strefa i coś, co jest cenne, ważne i wartościowe.

Utrzymany został podobny poziom poparcia - 83% poparcia ankietowanych w 2011 roku.

19.jpeg

Jako miasto przyszłościowe Trzebnicę postrzega 84% badanych (52% tak, 32% raczej tak). Wiążą więc z Trzebnicą swoją przyszłość oraz uważają, że miasto będzie się dalej rozwijać, będzie nowoczesne i innowacyjne.

81% - to wynik z badań z 2011 roku. Utrzymuje się więc podobny trend.

20.jpeg

We wszystkich parach przeciwstawnych określeń więcej wskazań otrzymały te o charakterze pozytywnym (dynamiczna, innowacyjna, odważna, przyjazna, atrakcyjna). Zdajemy sobie sprawę, że tradycyjna nie jest przeciwieństwem nowoczesnej. I tu też głosy rozkładają się najbardziej, co dobrze odzwierciedla ideę, jaką przekazujemy w prowadzonych działaniach i zawieramy w haśle „Trzebnica – „Bogactwo historii, potencjał przyszłości”.

Wyniki z roku 2011 roku są zbliżone. Można jednak zauważyć znaczny wzrost poparcia dla określeń: nowoczesna (45% we wcześniejszych badaniach z 2011 roku i 63% w tegorocznych), dynamiczna (65% w 2011 roku i 89% teraz), przyjazna (poprzednio 86%, obecnie 96%) oraz atrakcyjna (83% w 2011 roku i 95% w 2017 roku). To bardzo pozytywne wyniki, pokazujące jak na przestrzeni ostatnich kilku lat zmieniło się ciążenie na rzecz bardziej pozytywnych określeń.

21.jpeg

81% ankietowanych (39% tak, 42% raczej tak) pozytywnie ocenia ofertę atrakcji oraz zajęć, jakie oferuje Gminny Park Wodny Trzebnica-ZDRÓJ. Działający od 6 lat basen wpisał się już w świadomość mieszkańców, którzy chętnie korzystają z jego oferty.

22.jpeg

70% badanych dobrze i bardzo dobrze (31% tak, 39% raczej tak) ocenia repertuar Kina Polonia 3D działającego w ramach Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Trzebnicy. Biorąc pod uwagę konieczność dopasowania repertuaru do szerokiej i zróżnicowanej grupy odbiorców, wynik ten jest bardzo pozytywny.

23.jpeg

62% ankietowanych (25% tak, 37% raczej tak) pozytywnie ocenia ofertę Gminnego Centrum Kultury i Sportu. Jest ona dostosowana do osób w różnym wieku, o różnych zainteresowaniach. Dotyczy zarówno zajęć muzycznych, plastycznych, rękodzielniczych, fotograficznych, jak i sportowych. 62% wynik to bardzo dobry kapitał i punkt wyjścia do ulepszania i proponowania mieszkańcom kolejnych możliwości spędzenia wolnego czasu oraz rozwoju pasji.

24.jpeg

Niemal połowa (49% - 16% tak, 33% raczej tak) respondentów dobrze ocenia ofertę Gminnego Centrum Medycznego Trzebnica-ZDRÓJ. Budynek trzebnickiego ośrodka zdrowia przeszedł niedawno gruntowną modernizację i rozbudowę. Podpisano nowe kontrakty z lekarzami specjalistami. Wciąż rozbudowywana jest oferta. Mieszkańcy zyskali długo oczekiwaną opiekę medyczną na miarę współczesnych czasów. Działalność placówki jest stale monitorowana oraz w miarę możliwości poszerzana o oczekiwane przez mieszkańców usługi.

25.jpeg

57% osób biorących udział w ankiecie mieszka w Trzebnicy od urodzenia, 16% osób żyje w naszym mieście powyżej 10 lat, natomiast 11% ankietowanych zamieszkało w Trzebnicy w przeciągu ostatnich 5 lat. Zamierzeniem badania było poznanie opinii na temat Trzebnicy przede wszystkim wśród jej mieszkańców, cel ten został osiągnięty.

podsumowanie.jpeg

 

Podsumowanie

Wyniki ankiety są bardzo pozytywne. Jak już zostało wcześniej podkreślone, zadowolenie mieszkańców miasta jest niezwykle ważne w budowaniu silnego poczucia lokalnego patriotyzmu i przekłada się na pozytywny wizerunek miejsca, a to z kolei wzmacnia jego markę. Ponadto, zdecydowanie pochlebne   odpowiedzi na pytanie odnośnie opisania Trzebnicy osobom przyjezdnym są niezwykle ważne z punktu widzenia marketingu miejsca. Udowodniono bowiem, że tzw. marketing szeptany (czyli przekazywanie opinii bezpośrednio między jednostkami) ma większą „moc” w budowaniu pozytywnego bądź   negatywnego   wizerunku, ze względu na otrzymywane bezpośrednio rekomendacje. Skoro więc sami swoje miasto postrzegamy dobrze, to dobrze o nim opowiadamy innym i zachęcamy do jego odwiedzenia oraz budujemy w ich świadomości pierwsze opinie.

Na podstawie analizy badań z wszystkich trzech edycji wyraźnie widać wzrost poczucia tożsamości i przywiązania do Trzebnicy wśród mieszkańców. To z kolei przekłada się na budowanie silnej marki miasta i potwierdza słuszność obranego kierunku rozwoju gminy.

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że trzebniczanie są zadowoleni ze swojego miasta. Dostrzegają w nim wiele zalet oraz  atutów, doceniają  przeprowadzone zmiany i dynamiczny rozwój  na przestrzeni ostatnich lat, popierają prowadzone działania i wdrażane pomysły. Chętnie spędzają wolny czas w przestrzeni miejskiej korzystając z dostępnej infrastruktury.

Jednocześnie dostarczają konkretnych odpowiedzi na pytanie o obszary wymagające ich zdaniem poprawy. Analiza wyników odpowiedzi na to pytanie pokazuje, że Trzebnica boryka się z problemami  miast rozwijających  się.  Są  to  przede wszystkim  utrudnienia  komunikacyjne i te związane z miejscami parkingowymi.  Warto  dodać,  że wymienione  przez  mieszkańców elementy  są  w  większości  objęte w planach inwestycyjnych naszej gminy na najbliższy czas.

Wyniki  przeprowadzonych badań  pozwalają  na  bieżąco  weryfikować  strategię  budowania marki  miasta,  są  cennym  źródłem informacji o oczekiwaniach i opiniach na jego temat, a także pozwalają  współuczestniczyć mieszkańcom w procesie rozwoju.  Realizacja  badań  wizerunkowych jest cennym narzędziem w budowaniu dialogu obywatelskiego oraz wsłuchaniem się w głos mieszkańców i  zapewnieniem dwustronnej komunikacji, w której odzew ze strony mieszkańców jest dla gminy weryfikacją podejmowanych  kierunków  działań.

W odniesieniu do poprzednich badań wizerunkowych, przeprowadzonych w 2011 oraz 2013 roku, można stwierdzić, że ogólne trendy opinii i odczuć zostały zachowane oraz pojawiły się nowe, pozytywne wyniki – zyskały na atrakcyjności oferty Gminnego Parku wodnego TRZEBNICA-ZDRÓJ oraz nowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu z Kinem Polonia 3D.

Warto również w tym miejscu uwypuklić fakt, że bardzo wysoki wynik zadowolenia mieszkańców z kierunków i dynamiki rozwoju gminy z lat poprzednich (2011 i 2013 – po 87%) w tegorocznych badaniach wzrósł aż do 95%, co jest wynikiem absolutnie pozytywnym i zdecydowanym sygnałem dla osób decyzyjnych, by te kierunki zachować i nadal je wzmacniać poprzez realizację podjętych wcześniej planów.

 

od b.jpeg

PDFRaport z badań wizerunku Trzebnicy 2017.pdf (10,01MB) - wersja PDF