Szanowni Państwo, na podstawie zarządzenia nr OR.0050.65.2019 Burmistrza Gminy Trzebnica, 21 czerwca (piątek) oraz 16 sierpnia (piątek) Urząd Miejski w Trzebnicy będzie nieczynny. W tych dniach dyżur pełnić będzie  Urząd Stanu Cywilnego w godzinach 7:30-15:00. W zamian Urząd będzie otwarty 29 czerwca (sobota) oraz 31 sierpnia (sobota) w godzinach 7:30-15:00.

  • EN
  • DE

Dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy Trzebnica przez NFOŚiGW i WFOŚiGW

W dniu 6 lipca br. Gmina Trzebnica w ramach programu - Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest” podpisała umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pod nazwą: " Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzebnica”

Całkowity koszt projektu wynosi 28090,58 zł, z czego otrzymana dotacja wynosi 22108,33 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania, a w tym 50% kosztów kwalifikowanych ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, oraz 35 % kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu wyrobów zawierających azbest w ilości 46,57 Mg. Zadanie to umożliwi usunięcie wyrobów zawierających azbest z 20 posesji.

Nieruchomości, których dotyczył wniosek zostały zinwentaryzowane oraz ujęte w opracowanym Programie usuwania azbestu dla Gminy Trzebnica.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.