• EN
  • DE

Międzynarodowa współpraca szkół

11 sierpnia Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Elżbieta Błotny Dyrektor Szkoły Polskiej W Lincoln UK podpisali preambułę, w której wyrazili chęć wzajemnej współpracy w celu podjęcia działań na rzecz krzewienia polskiej kultury i tradycji w ramach projektu pn. „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”.

Projekt zakłada między innymi wymianę międzyszkolną uczniów szkół podstawowych z Trzebnicy i Lincoln, krzewienie patriotyzmu poprzez naukę historii, zastosowanie języka angielskiego w praktyce oraz budowę relacji interpersonalnych wśród rówieśników.

- Wspieranie tego typu projektów to ogromna przyjemność dla mnie, przede wszystkim dlatego, że służą mieszkańcom naszej gminy. Dzieci i młodzież z trzebnickich szkół będą mieli okazję, by nawiązać nowe przyjaźnie, a jednocześnie szkolić język angielski i krzewić polską kulturę wśród rówieśników w Lincolnpowiedział burmistrz.Dlatego bardzo cenię sobie współpracę z panią dyrektor Elżbietą Błotny, z którą nie po raz pierwszy podejmujemy wspólne działania, by służyć rozwojowi polskich i polonijnych dziecidodał burmistrz.

Przypomnijmy, że początkiem tego roku dyrektor Polskiej Szkoły im. Królowej Jadwigi w Lincoln w Anglii pani Elżbieta Błotny w ramach współpracy z Gminą Trzebnica przekazała na ręce burmistrza książki, słowniki i bajki, które trafiły do Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. SP nr 2, pragnąc nawiązać kontakt z rodakami mieszkającymi w Anglii, a także w ramach rewanżu, zorganizowała zbiórkę książek i tak ponad 300 egzemplarzy różnorodnych publikacji trafiło do Polskiej Szkoły w Lincoln.

1.jpegBurmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Elżbieta Błotny Dyrektor Szkoły Polskiej w Lincoln UK podpisali umowę o wzajemnej współpracy.

2.jpegWcześniej w ramach współpracy z Gminą Trzebnica dyrektor placówki przekazała na ręce burmistrza zebrane książki, słowniki i bajki. Książki trafiły do Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy .