• EN
  • DE

Oświadczenie Burmistrza Gminy Trzebnica

W związku z ukazaniem się publikacji Gazety NOWej odnośnie zachowania burmistrza
w stosunku do Barbary Wojtkowiak, oświadczam, co następuje:

DOCOświadczenie