#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Trzebnicki wkład w rozwój przyjaźni polsko-niemieckiej

W dniach 15-19. czerwca 2012 r. po raz kolejny Trzebnicę odwiedziła delegacja z partnerskiego miasta Kitzingen w Niemczech. Termin przyjazdu nie był przypadkowy – Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, będąc w zeszłym roku z wizytą w Kitzingen, zaprosił ich do Trzebnicy właśnie na czas trwania w naszym kraju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Poza wspólnym kibicowaniem, miało miejsce owocne spotkanie kierownictwa urzędów miejskich z Kitzingen i Trzebnicy w celu wymiany wspólnych doświadczeń i planów dalszego rozwoju naszej współpracy.

W piątek 15. czerwca w godzinach wieczornych na nowy, wybudowany w ramach szlaku cysterskiego, parking za trzebnicką Bazyliką przyjechał autokar z niemal czterdziestoosobową delegacją z Kitzingen- miasta partnerskiego Trzebnicy. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Siegfried Müller- Nadburmistrz Kitzingen wraz z żoną, Claus Lux- koordynator współpracy Kitzingen z Trzebnicą, Ralph Hartner- kierownik urzędu miejskiego z Kitzingen, radca prawny urzędu, kierownik urzędu budowlanego, pracownicy tamtejszego urzędu miejskiego, pastor ewangelicki, radni młodzieżowej rady miejskiej wraz z młodzieżowym burmistrzem Kitzingen oraz rodziny zaangażowane w przyjaźń pomiędzy naszymi miastami. Zgodnie z wolą gości z Kitzingen część z nich zakwaterowana została w hotelu, zaś kolejna część u rodzin prywatnych.

Pierwszy pełny dzień pobytu gości z Niemiec w Trzebnicy rozpoczął się pracowicie. O godzinie 10.00 Burmistrz Marek Długozima otworzył w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy owocne, dwugodzinne spotkanie kierownictwa urzędów poświęcone wymianie doświadczeń oraz planom dalszego rozwoju współpracy zaprzyjaźnionych miast. Podczas wspólnej narady padły m.in. propozycje nawiązania kontaktów pomiędzy klubami sportowymi z obu miast, nawiązania współpracy pomiędzy młodzieżowymi radami miejskimi zaprzyjaźnionych miast, wymiennego goszczenia na świętach obu miast wystawców i producentów produktów lokalnych charakterystycznych dla Trzebnicy i Kitzingen. Ze strony niemieckiej padła propozycja stałej wymiany doświadczeń pracowników samorządowych poprzez wyjazdy pracowników na kilkudniowe staże do pracy w zaprzyjaźnionym urzędzie. Jednak szczególny nacisk położony został na nawiązywanie dalszych kontaktów pomiędzy dziećmi i młodzieżą z obu miast. W miejscu tym należy przypomnieć, że pierwszym sukcesem współpracy z Kitzingen jest prowadzona od kilku lat wymiana uczniów Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim ze szkołą Friedrich-Bernbeck-Schule z Kitzingen. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim, Nadburmistrz Kitzingen – Siegfried Mueller, pogratulował Burmistrzowi Markowi Długozimie zdobytego przez gminę godła „Teraz Polska”.

Po spotkaniu w Urzędzie Miejskim goście z Niemiec mieli okazję przekonać się jak bardzo zmieniła się Trzebnica w ciągu ostatnich 3 lat (ostatnia wizyta oficjalnej delegacji Kitzingen w naszym mieście miała miejsce w 2009 roku). Przyjaciele naszego miasta zwiedzili zrewitalizowaną dawną dzielnicę uzdrowiskową - ulice Leśną i Korczaka oraz odnowiony Las Bukowy, po którym spacerowali z kijkami nordic walking. Punktem kulminacyjnym tej części wizyty był dwugodzinny pobyt naszych gości w Trzebnickim Parku Wodnym „Zdrój”. Po skorzystaniu z jego atrakcji goście z Niemiec deklarowali, że stanowi on większą atrakcję od funkcjonującego w 21- tysięcznym Kitzingen kompleksu basenów. Sobotni program zakończył się wspólnym kibicowaniem reprezentacji naszego kraju na Trzebnickim Stadionie Miejskim „Fair Play Arena”. Goście z Kitzingen stanęli na wysokości zadania- przebrali się w biało- czerwone barwy, dając tym samym dowód sympatii dla Polski i Polaków.

Oficjalna część pobytu gości z Kitzingen zaplanowana została na niedzielę. Dzień ten rozpoczął się od wspólnego udziału w mszy świętej w trzebnickiej Bazylice. Również i tym razem goście z Niemiec byli pod dużym wrażeniem liczby wiernych uczęszczających na niedzielną mszę świętą. W jej trakcie dwoje uczestników delegacji z Kitzingen wygłosiło czytania w języku niemieckim. Po nabożeństwie goście naszego miasta zostali oprowadzeni przez Salwatorianina - brata Marcina po najważniejszych zabytkach Bazyliki. Ważnym momentem tego punktu programu było złożenie kwiatów przy grobie śp. ks. prof. Antoniego Kiełbasy – jednego z prekursorów partnerstwa naszych miast. Z Bazyliki goście udali się do Klasztoru Sióstr Boromeuszek, po którym oprowadzała gości siostra Olimpia. Uwieńczeniem oficjalnych uroczystości był wspólny obiad w Sali Henryka Klasztoru Sióstr Boromeuszek. W jego trakcie Burmistrz Marek Długozima podziękował gościom z Kitzingen za owocną przyjaźń i pielęgnowanie wzajemnej współpracy. Słowa podziękowania skierował również na ręce wszystkich rodzin, które przyjmowały w tym roku w swoich domach gości z Niemiec. Burmistrz na ręce Nadburmistrza Kitzingen przekazał drobny upominek w postaci kopii historycznej grafiki Trzebnicy autorstwa Wernera. Po zakończeniu oficjalnych uroczystości goście z Kitzingen udali się do Wrocławia, aby na tamtejszej strefie kibica dopingować swoją reprezentację w meczu Niemcy- Dania. Poniedziałek goście z Kitzingen spędzili na wycieczce w Sudety, podczas której mieli okazję zwiedzić m.in.: Jelenią Górę, dolinę pałaców i Karpacz. Pożegnanie delegacji miało miejsce we wtorkowy poranek.

Na łamach lokalnego tygodnika „NOWej Gazety Trzebnickiej” ukazał się krytyczny artykuł „Partnerstwo dla wybranych, a noclegi w hotelu”. Autor artykułu sugeruje, że reglamentowana była możliwość przyjmowania w domach gości z Niemiec. W dalszej części artykułu dwaj radni Wojciech Wróbel oraz Karol Idzik zgłaszają swoje zastrzeżenia względem zakwaterowania gości z Kitzingen. Głównym zastrzeżeniem jest to, że nie zaproponowano im możliwości przyjęcia w swoich domach rodziny, z którą wcześniej się zaprzyjaźnili (rodzina ta w 2009 roku nocowała u Pana Wojtka Wróbla, zaś w 2010 roku u tej samej rodziny nocował Pan Karol Idzik). Aby odnieść się do tych zarzutów należy w miejscu tym szerzej nakreślić zasady na jakich Urząd Miejski w Trzebnicy zorganizował noclegi dla gości z Niemiec. W dniu 9.maja 2012 roku zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Kitzingen z prośbą o podanie imiennej listy gości wraz z wyszczególnieniem, czy dana osoba życzy sobie nocować w hotelu, czy u rodziny prywatnej. Listę wraz z deklaracją każdego z uczestników przyjazdu do Trzebnicy dotyczącą preferowanego miejsca zamieszkania otrzymaliśmy w dniu 31.maja 2012 roku. W związku z tym zgodnie z przyjętą przez nas zasadą wybór, gdzie chcą nocować nasi goście leżał w gestii gości z Niemiec a nie w arbitralnym rozstrzygnięciu Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. W przesłanej przez Urząd Miejski w Kitzingen liście uczestników przyjazdu było napisane, że zaprzyjaźniona z radnymi Karolem Idzikiem i Wojciechem Wróblem rodzina z Niemiec życzy sobie tym razem nocleg w hotelu. Istnieje możliwość wglądu do omawianej listy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Zgodnie z tą deklaracją nie było podstaw do proponowania wspomnianym radnym możliwości przenocowania u nich zaprzyjaźnionej rodziny. W związku z tym zachowanie obu wspomnianych radnych, którzy zamiast wyjaśnić sprawę u źródła w Urzędzie Miejskim wolą wylewać swoje żale na łamach lokalnej prasy pozostawiamy czytelnikom. Dla nas w tym względzie ważniejsze od zaspokojenia ambicji niektórych radnych jest rozwijanie współpracy z Kitzingen na nowe obszary oraz zadowolenie naszych gości. W dniu 22.czerwca 2012 miejscowa prasa „Main Post” z Kitzingen relacjonowała wyjazd i przeżycia członków delegacji. Tytuł relacji brzmi „Partnerstwo do końca życia. Delegacja miasta Kitzingen wraca zachwycona z wizyty w polskim mieście partnerskim Trzebnica”. W artykule tym możemy przeczytać m.in.: „Wizyta delegacji Kitzingen pod kierunkiem Nadburmistrza Siegfrieda Müllera w polskim mieście partnerskim Trzebnica przerosła wszelkie oczekiwania. Jesteśmy przytłoczeni przyjęciem, opieką, programem oraz serdecznością z którą zostaliśmy u was przyjęci…”, „Wszyscy członkowie wyjazdu są tak zachwyceni, że już chcą przyjechać jeszcze raz”, „Zdumiewające jest jaki wzrost gospodarczy dokonał się w ostatnich trzech latach w Trzebnicy…” Szkoda jedynie że sukcesy Burmistrza Gminy Trzebnica w rozwijaniu przyjaźni Polsko- Niemieckiej są doceniane poza granicami, zaś niedoceniane przez lokalną prasę.

BMPArtykuł w Zeitungsausschnitt- MainPost,22.06. - Trebnitz

GALERIA ZDJĘĆ:

_galeria_42_43_1_1_3_3_0_0_