• EN
  • DE

Jest praca projekt niepełnosprawni

Decyzją burmistrza Marka Długozimy Gmina Trzebnica właśnie dołączyła do projektu wspierającego zatrudnienie osób niepełnosprawnych. W tej chwili jedna osoba przygotowuje się do pracy jako pomoc kuchenna. Projekt potrwa do marca 2018 roku.

Projekt „Wsparcie trenera pracy w procesie zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych” to projekt PEFRON-u realizowany na naszym terenie przez Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Gminą Trzebnica. Potrwa do marca 2018 roku.

Wsparcie polega na tak zwanym zatrudnieniu wspomaganym realizowanym w 5 etapach tj.: zaangażowanie, tworzenie profilu zawodowego, znajdowanie pracy, zaangażowanie pracodawcy oraz wsparcie w miejscu pracy i poza nim.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Osoby niepełnosprawne dzięki opiece trenera pracy będą mogły liczyć nie tylko na zatrudnienie, ale także na zwiększenie swoich szans na rynku pracy w przyszłości poprzez udział w szkoleniach i warsztatach. Do ich dyspozycji będzie również psycholog. W ramach projektu można także korzystać z porad doradcy zawodowego. W tej chwili na terenie Trzebnicy jest już zatrudniona jedna osoba na tym stanowisku.

Przy wsparciu tych osób uczestnicy projektu napiszą list motywacyjny, przeanalizują ogłoszenia o pracę, odbędą praktyki w wybranych miejscach pracy. Na ostatnim z etapów istnieje możliwość uzyskania zatrudnienia, co będzie zależało od predyspozycji osoby szkolącej się oraz od pracodawców współpracujących w ramach projektu.

W ramach projektu wsparcie uzyskają także osoby, które już mają zatrudnienie, ale nie potrafią się odnaleźć na otwartym rynku pracy, a także te, które z różnych powodów chcą zmienić stanowisko pracy.

Zgłoś się!

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, która ukończyła 18 rok życia, ale nie weszła jeszcze w wiek emerytalny i jesteś zainteresowany udziałem w projekcie, wystarczy kontakt z panią Agatą Dzieciuchowicz, nr tel. 720 863 075, specjalistką ds. organizacji i obsługi beneficjentów oraz trenerem pracy. Projekt jest przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, w stopniu lekkim dotyczy tylko osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Apel do pracodawcy

Do współpracy w projekcie zapraszane są firmy z terenu Gminy Trzebnica. Pracodawcy od organizatorów szkolenia otrzymają wszelkie informacje o korzyściach płynących z udziału w projekcie. Na każdym z etapów otrzymają również wsparcie w kwestiach formalnych.

Tego typu projekty realizowane są na terenie województwa dolnośląskiego od kilku lat. W tym czasie pracę otrzymały osoby zarówno z niepełnosprawnością fizyczną, jak i umysłową. Najczęściej zatrudnienie znajdują jako pracownicy biurowi, pracownicy recepcji, kelnerzy, pomoce kuchenne, osoby sprzątające, magazynierzy. Wachlarz tych możliwości jest jednak większy i zależy od zaangażowania i zainteresowania ze strony lokalnych przedsiębiorców.

IMG_20170601_103433.jpeg