• EN
  • DE

Jubileusz OSP Skoroszów

W sobotę 24 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Skoroszowie świętowała 70-lecie istnienia jednostki. Z tej okazji odbyła się uroczystość, podczas której poświęcono nowy wóz bojowy zakupiony przez Gminę Trzebnica oraz podziękowano druhom za dotychczasową służbę na rzecz lokalnej społeczności.

W obchodach jubileuszu OSP Skoroszów wzięli udział: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy Bogusław Brud, prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba, Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz Grabowski, radna Rady Miejskiej Janina Polak, sołtys Skoroszowa Anna Maśluk oraz przedstawiciele gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej: z Ujeźdźca Wielkiego, Cerekwicy, Domanowic, Brzykowa, Biedaszkowa Wielkiego, Szczytkowic i Marcinowa.

Wspólne świętowanie rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele filialnym pw. Świętej Rodziny w Skoroszowie, którą w intencji strażaków odprawili ks. proboszcz Jacek Tomaszewski oraz ks. kan. Brunon Borowski. Po nabożeństwie przyszedł czas na poświęcenie nowego wozu bojowego.

Podjąłem decyzję o zakupie tego nowoczesnego i w pełni wyposażonego pojazdu z nadzieją, że pomoże wam w przeprowadzaniu sprawnych, a przede wszystkim bezpiecznych interwencji. W tym miejscu pragnę również podziękować wszystkim strażakom z OSP na czele z komendantem Kazimierzem Grabowskim za trud niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi oraz za bardzo dobrą współpracęmówił podczas odchodów burmistrz Marek Długozima.

Po poświęceniu wozu strażackiego poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy Skoroszowa uroczyście pomaszerowali na plac przy remizie strażackiej, by uczestniczyć w dalszych obchodach jubileuszowych.

Na początek wszystkich zgromadzonych przywitał prezes OSP Skoroszów Ryszard Ziemba: – Dziś wspólnie świętujemy piękny jubileusz naszej jednostki i cieszymy się z sukcesów, jakie do tej pory odniosła. Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie poświęcenie i zaangażowanie tak wielu osób. Z tego miejsca chciałbym szczególnie podziękować panu burmistrzowi Markowi Długozimie za dotychczasową współpracę i wsparcie, jakiego nam udziela. Dzięki temu, że dostrzega pan potrzeby naszej jednostki, dziś możemy cieszyć się nowym wozem ratowniczo-gaśniczym, który znacznie usprawni nam pracę i tym samym zapewni bezpieczeństwo mieszkańców sołectwa. Pragnę podziękować także wam, drodzy druhowie, za waszą codzienną gotowość do służby, niesienie pomocy i ratowanie dobytku. Podziękowania kieruję w stronę wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowania dzisiejszej uroczystości, szczególnie mieszkańcom Skoroszowa, członkom Koła Gospodyń Wiejskich i zaprzyjaźnionemu zespołowi muzycznemu.

Obchody były doskonałą okazją, aby przypomnieć historię jednostki. Założycielami Ochotniczej Straż Pożarnej w Skoroszowie, którzy stanowili pierwszy Zarząd, byli druhowie Franciszek Bielecki, Józef Nietreba, Piotr Mielnik oraz Józef Mielnik. Początki jednostki były trudne ze względu na brak remizy i ubogi sprzęt. Jednak wytrwałość założycieli spowodowała, że z biegiem lat strażaków ochotników zaczęło przybywać. Rozwój jednostki nastąpił w momencie powstania remizy, która została zaopatrzona w lepszy sprzęt bojowy i wóz gaśniczy. W chwili obecnej OSP Skoroszów liczy 37 członków, w tym 4 honorowych, 3 wspierających i 30 czynnych. Do czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych uprawnionych jest 19 strażaków. Wszyscy członkowie, którzy mają uprawnienia do działań przeszli m.in. szkolenie BHP i szkolenia podstawowe strażaka.  Ponadto 6 strażaków posiada uprawnienia ratownika medycznego.

Pięknego jubileuszu pogratulował również burmistrz Marek Długozima. – Z okazji obchodów 70-lecia działania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszowie składam  serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za pełnienie tej zaszczytnej służby, a także za gotowość do niesienia pomocy i odwagę podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Proszę przyjąć również najserdeczniejsze życzenia satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny oraz by służba pełna poświęceń i wyrzeczeń dla ratowania ludzkiego życia, zdrowia i mienia, znalazła uznanie wśród lokalnej społeczności. Dziękuję za ofiarność i życzę, by św. Florian otaczał Was opieką i stał na straży bezpiecznych powrotów z akcji powiedział burmistrz. Do gratulacji przyłączyła się także radna Rady Miejskiej i mieszkanka Skoroszowa Janina Polak. Burmistrz podziękował prezesowi Ryszardowi Ziembie za zaangażowanie i podjęcie starań związanych z zakupem nowego wozu bojowego dla swojej jednostki. Szczególne podziękowania skierował w stronę radnej Janiny Polak, która także zabiegała o zakup samochodu oraz za to, że wraz z sołtys Anną Maśluk podejmuje wszelkie działania na rzecz sołectwa Skoroszów.

List gratulacyjny odczytał również Komendant Powiatowy PSP Bogusław Brud, w którym podziękował strażakom ochotnikom za dotychczasową służbę i poświęcanie oraz życzył odwagi, wytrwałości i dalszych sukcesów.

Miłym akcentem uroczystości były życzenia skierowane do ks. kan. Brunona Borowskiego, który dzień później świętował 60-lecie posługi kapłańskiej. Ks. Brunon przez 30 lat był proboszczem parafii w Czeszowie. Obecnie mieszka w Rumii, jednak nadal jest mocno zżyty z byłymi parafianami i chętnie ich odwiedza. Gratulacje i słowa podziękowania za lata pełnionej posługi złożyli burmistrz oraz uczestnicy obchodów jubileuszu.