• EN
  • DE

Młodzież doceniona za projekty

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy wzięli udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych w Warszawie, podczas której zaprezentowali efekty całorocznej pracy na rzecz globalnego, lokalnego i szkolnego środowiska. 23 czerwca młodzież wraz koordynatorką projektu Moniką Komisarczyk podziękowali burmistrzowi Markowi Długozimie za pomoc w realizacji projektów i wsparcie ich działalności.

Uczniowie od lat realizują różnego rodzaju projekty i wielomiesięczne kampanie, które mają na celu rozwijanie uczniowskich pasji, poszerzanie wiedzy oraz kształtowanie postaw obywatelskich, opartych na tolerancji, empatii i szacunku do drugiego człowieka. Młodzież z klas 2Cg i 3Dg pod kierunkiem Moniki Komisarczyk w ciągu ostatniego roku szkolnego zrealizowała takie projekty jak: „Tydzień Edukacji Globalnej”, „Szkolna Grupa Amnesty International nr 108”, „Porozmawiajmy o uchodźcach” oraz „Zauważeni”.

Tydzień Edukacji Globalnej

W ramach międzynarodowego projektu „To także Twój świat – Tydzień Edukacji Globalnej” uczniowie z klasy 2Cg zorganizowali dla swoich rówieśników lekcje na temat aktualnej sytuacji na świecie i możliwości niesienia pomocy ludziom dotkniętych kataklizmem bądź wojną, a także projekcję filmu „Drużyna E” na temat działalności organizacji Human Rights, akcję charytatywną oraz multimedialną grę terenową Polskiej Akcji Humanitarnej „Rozegrajmy pomoc”. Tegoroczny TEG upływał pod hasłem #RazemDlaPokoju.

Szkolna Grupa Amnesty International nr 108

W listopadzie zeszłego roku uczniowie zaangażowali się w ogólnoświatową akcję Amnesty International „Maraton Pisania Listów”. W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka Szkolna Grupa Amnesty International nr 108 zachęcała mieszkańców Trzebnicy do napisania listów i petycji do władz z prośbą o przyjrzenie się sytuacji obywateli swojego kraju, którzy zostali niesłusznie skazani.

Porozmawiajmy o uchodźcach

W maju gimnazjaliści wzięli udział w projekcie o nazwie „Porozmawiajmy o uchodźcach”. Tak powstał „Klub Dobrej Rozmowy”, w ramach którego odbyły się warsztaty i projekcje filmowe na temat sytuacji uchodźców i uchodźczyń na całym świecie. Spotkania miały na celu zwiększenie wrażliwości na los bliźniego bez względu na wiarę, kulturę czy światopogląd. Jednym z zadań było przeprowadzenie wywiadów z obcokrajowcami na terenie powiatu.

Zauważeni

Ważnym przedsięwzięciem był udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej „Zauważeni”, której głównym celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na sytuację osób starszych w naszym kraju. W ramach projektu uczniowie zrealizowali dziewięć zadań m.in. nawiązali współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Trzebnicy i Obornikach Śląskich, przeprowadzili rozmowy z przedstawicielami władz samorządowych o instytucjonalnej pomocy osób starszych, napisali podręcznik obsługi komputera dla osób zaczynających przygodę w świecie wirtualnym, przeprowadzili wywiady z babciami i dziadkami oraz nagrali rozmowy z przedstawicielkami zespołów ludowych „Strzeszowianki” i „Brzykowianki”.

Prezentacja projektów

Efekty pracy młodzieży zauważono w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nagrodą za wzorową realizację projektów był udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych, która odbyła się 13 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas OPPM uczestnicy przedstawili w formie targów efekty projektów, w które angażowali się przez cały rok. Szkołę reprezentowali Lila Krupa, Agata Marcisz i Mateusz Chełmoński oraz koordynatorka projektu Monika Komisarczyk. W ostatni dzień roku szkolnego uczniowie odwiedzili burmistrza Marka Długozimę, aby osobiście podziękować za wsparcie, okazaną życzliwość i słowa motywujące do podejmowania kolejnych wyzwań. Spotkanie było okazją do zaprezentowania kroniki, podsumowującej roczne działania młodzieży.

Drodzy uczniowie, jestem ogromnie zbudowany waszą postawą. Wierzę, że projekty, w które włożyliście tyle serca i zaangażowania naprawdę zmienią nasz świat, czyniąc go lepszym. Cieszę się, że jako Gmina Trzebnica mogliśmy wesprzeć wasze działania. Pamiętajcie, że zawsze jesteśmy otwarci na wasze inicjatywy i propozycje. Gratuluję wam wytrwałości i życzę dalszych sukcesówpodsumował burmistrz Marek Długozima.

Dzięki dużej grupie ludzi dobrej woli udało się nam zaprezentować szkołę, Trzebnicę i region w fachowy i atrakcyjny sposób. Wyróżniono nas, zapraszając na OPPM już po raz czwarty, gdzie otrzymaliśmy dyplomy ze słowami uznania i podziwu – i mówiła podczas spotkania koordynatorka projektu Monika Komisarczyk i dodała:Dziękujemy panu burmistrzowi Markowi Długozimie za ofiarowaną pomoc i wsparcie w trakcie realizacji projektu społecznego „Zauważeni” oraz dofinansowanie wyjazdu reprezentacji szkoły. Mam nadzieję, że wspólnie stworzymy warunki, pozwalające wydobyć i rozwinąć dobro, które tkwi w młodych ludziach.

Podczas realizacji projektów nauczyłam się przede wszystkim, że aby pomagać, nie wystarczy zaangażowanie jednej osoby. Kiedy pracujemy w grupie albo nawet udzielamy się całą szkołą, działania mają większą mocpowiedziała uczennica Agata Marcisz.

01.jpegReprezentacja szkoły w składzie: Lilia Krupa, Agata Marcisz i Maciej Chełmoński wraz z koordynatorką projektu Moniką Komisarczyk podziękowali burmistrzowi za wsparcie i pomoc w realizacji projektów. W spotkaniu uczestniczył także naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski. 

Na spotkanie w Urzędzie Miejskim uczniowie przynieśli kronikę, w której opisali wszystkie zrealizowane w ciągu roku projekty. O pamiątkowy wpis do niej poprosili burmistrza.Na spotkanie w Urzędzie Miejskim uczniowie przynieśli kronikę, w której opisali wszystkie zrealizowane w ciągu roku projekty. O pamiątkowy wpis do niej poprosili burmistrza.

 

 

Podziękowania od młodzieży dla burmistrzaPodziękowania .jpeg