• EN
  • DE

Wyjątkowy gość z Rzymu

W ramach wizytacji Polskiej Prowincji Salwatorianów, burmistrza Marka Długozimę odwiedził wyjątkowy gość z Rzymu - przełożony generalny Salwatorianów ks. Milton Zonta SDS. Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej atmosferze, odzwierciedlając współpracę, jaką Gmina Trzebnica od lat rozwija z rodziną Salwatoriańską.

Ks. Milton Zonta SDS pochodzi z Brazylii. Od 2012 roku pełni funkcję przełożonego generalnego Salwatorianów pełniących posługę na całym świecie. W ramach wizytacji polskich placówek salwatoriańskich 20 czerwca ks. Zonta odwiedził również Trzebnicę. Szczególnym punktem programu było spotkanie z burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą.

- To była wyjątkowa wizyta wyjątkowego gościa. Już podczas Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku, kiedy do Trzebnicy przyjechali młodzi salwatorianie z całego świata, ks. Zonta, który im towarzyszył, wyraził chęć spotkania i odwiedzin w Urzędzie Miejskim. Ogromnie się cieszę nie tylko z tego, że doszło do naszego wspólnego spotkania, ale przede wszystkim z tego, że z pewnością wzmocni ono naprawdę bardzo dobrą relację, jaką mamy z rodziną Salwatoriańską. Jestem również wdzięczny za zaproszenie do Rzymu, które otrzymałem z rąk księdza generała  – mówił burmistrz Marek Długozima.

Tematem rozmów na wtorkowym spotkaniu była m.in. współpraca na linii Gmina Trzebnica – Parafia pw. św. Bartłomieja i św. Jadwigi Śl w Trzebnicy.  Ks. Milton Zonta SDS dostrzegł, że przebiega ona w sposób wzorowy, czego dowodem były wspomniane już Światowe Dni Młodzieży 2016. Trzebnica stała się wówczas początkiem drogi na ŚDM dla młodzieży salwatoriańskiej z całego świata.  

W ramach Diecezjalnych Dni Młodych, od 20 do 25 lipca, w Trzebnicy gościliśmy 400-osobową grupę młodzieży skupioną wokół parafii salwatoriańskich całego świata – Kanady, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Albanii, Węgier, Australii i krajów Ameryki Południowej. Udostępniłem im gminne obiekty kulturalne i sportowe, a także wsparłem ich finansowo i organizacyjnie. To właśnie z naszego miasta młodzi salwatorianie z pozostałą młodzieżą z całej Archidiecezji Wrocławskiej, w sumie ok. 7 tys. osób,  zostali posłani na ŚDM w Krakowieprzypomniał burmistrz Marek Długozima i dodał:Bardzo cenię sobie współpracę z salwatorianami, a szczególnie z prowincjałem Polskiej Prowincji Salwatorianów ks. Piotrem Filasem SDS oraz dziekanem dekanatu trzebnickiego ks. Jerzym Olszówką SDS. To właśnie z tych dobrych relacji zrodziło się wiele ciekawych projektów, takich jak wspomniane Światowe Dni Młodzieży, czy Salwatoriański Festiwal Piosenki Religijnej współorganizowany przez Gminę Trzebnica. Ich owocem jest także szereg inicjatyw o charakterze kulturalnym i religijnym, które mają miejsce w ramach Roku Jadwiżańskiego ustanowionego z okazji 750-lecia Kanonizacji Patronki naszego miasta – św. Jadwigi.

Ks. Milton Zonta SDS był również pod wrażeniem wsparcia, jakiego burmistrz udziela na remont dachu trzebnickiego klasztoru, który jest – jak to określił – wspaniałym dziedzictwem historycznym.  Na zakończenie spotkania burmistrz oprowadził gościa po budynku urzędu oraz przekazał na jego ręce drobne upominki związane z naszym miastem i jego patronką św. Jadwigą Śląską.

Na zakończenie spotkania burmistrz przekazał na  ręce Ks. Milton Zonty SDS drobne upominki związane z naszym miastem i jego patronką św. Jadwigą Śląską.Na zakończenie spotkania burmistrz przekazał na  ręce Ks. Milton Zonty SDS drobne upominki związane z naszym miastem i jego patronką św. Jadwigą Śląską.