• EN
  • DE

Nowa droga połączy dwa sołectwa

Szczytkowice i Brzyków, te dwa duże sołectwa już niebawem połączy ponad 2 km odcinek drogi asfaltowej. W poniedziałek 19 czerwca w Urzędzie Miejskim w obecności burmistrza Marka Długozimy nastąpiło otwarcie ofert na wykonanie tej inwestycji, która została podzielona na dwa zadania.

Pierwsze z nich zakłada przebudowę istniejącej drogi gruntowej, a w skład prowadzonych prac wchodzić będą m.in. roboty przygotowawcze, remont mostu, położenie nawierzchni głównej, wykonanie skrzyżowań i zjazdów oraz montaż progów zwalniających. Najkorzystniejszą ofertę dotyczącą tego zadania, w kwocie 1 190 455,17 zł, złożyła firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z.o.o.

Drugie zdanie, to budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem przepustów pod drogą. Tu najkorzystniejszą ofertę – 105 570,00 zł - złożyła trzebnicka firma Mirosława Gajdy „SYSTEM PLUS”.

- Regularnie rozwijamy sieć dróg, zarówno w mieście, jak i w sołectwach. Ta inwestycja, jest kolejnym punktem na mapie nowoczesnej infrastruktury w naszej gminie. Pozwoli na lepsze skomunikowanie dwóch dużych miejscowości, które choć sąsiadują ze sobą, to nie miały do tej pory bezpośredniego połączenia drogowego. O jego powstanie zabiegał także Radny Rady Miejskiej sołtys Brzykowa Tadeusz Cepiel  – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: – Warto zauważyć, że obecnie prowadzony jest także remont drogi powiatowej z Trzebnicy do Szczytkowic, który współrealizujemy z Powiatem Trzebnickim, w ramach niego powstanie również bezpieczny chodnik wraz ze ścieżką rowerową, oraz oświetlenie drogowe.  Po zakończeniu tych inwestycji mieszkańcy zyskają kolejne bezpieczne miejsca do spacerów oraz uprawiania sportu np. jazdy na rowerze na wspomnianej ścieżce czy asfaltowej  drodze pomiędzy Brzykowem a Szczytkowicami.

Z mającej powstać inwestycji, cieszą się również mieszkańcy – Do tej pory, by odwiedzić znajomych z Brzykowa lub zagłosować w wyborach (lokal wyborczy dla tego okręgu mieści się w świetlicy w Brzykowie), musieliśmy pokonywać odległość prawie 10 km, jadąc drogą asfaltową przez Trzebnicę. Dzięki inicjatywie burmistrza, który obiecał nam tą drogę, a teraz ją realizuje, będziemy mieli bezpośrednie połączenie o długości 2 km – mówi jeden z mieszkańców Szczytkowic. 

W tym miejscu należy również przypomnieć, że w ostatnim czasie nowe drogi powstały także w Domanowicach, Brzeziu, Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu Małym, Malczowie, Węgrzynowie, Taczowie Wielkim, Brochocinie oraz w Ksieginicach, gdzie planowany jest także remont całej sieci dróg wewnątrz miejscowości. Oprócz tego, powstać ma również droga z Cerekwicy do Masłowa oraz łącząca Boleścin z Głuchowem Górnym. Warto zauważyć, że w ostatnim czasie liczne drogi gruntowe zostały utwardzone tłuczniem, planowane jest utwardzenie  kolejnych.

Zakończenie przebudowy drogi pomiędzy Brzykowem a Szczytkowicami planowane jest na 30 września bieżącego roku.

IMG_1669.jpegOtwarcie ofert na przebudowę drogi prowadzącej z Brzykowa do Szczytkowic. Na zdj. od lewej: Stanisław Koszałko z wydziału TI, burmistrz Marek Długozima, naczelnik wydziału TI Zbigniew Zarzeczny oraz Monika Białas z wydziału TI.

IMG_1674.jpegOferenci.

droga.jpegDroga prowadząca z Brzykowa do Szczytkowic.

IMG_8912.jpegTrwają również prace związane z remontem drogi z Trzebnicy do Szczytkowic, w ramach których powstanie chodnik wraz ze ścieżką rowerową i oświetleniem. Na zdj. burmistrz Marek Długozima, wicestarosta Jerzy Trela oraz sekretarz gminy trzebnica i członek zarządu powiatu Daniel Buczak.