Informujemy, że  w okresie od 1 lipca 2024 r. do 30 sierpnia 2024 r. Urząd Miejski w Trzebnicy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Wydział Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w środy w godzinach od 14.15 do 15.15.

  • EN
  • DE
  • UA

Junior i Senior w Małuszynie - wielkie otwarcie

W niedzielę 14 maja w Małuszynie uroczyście otwarto kolejny kolorowy i bezpieczny plac zabaw na terenie Gminy Trzebnica. Małuszyński plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną to dzieło Budżetu Obywatelskiego, który od 2014 roku z inicjatywy Burmistrza Marka Długozimy funkcjonuje  w naszej gminie i zmienia rzeczywistość jej mieszkańców.

Projekt pod nazwą: „Junior i Senior w Małuszynie – rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku. Ofiaruj nam swój cenny głos!” to koncepcja, która uzyskała najwięcej głosów mieszkańców Gminy Trzebnica i tym samym wygrała trzecią edycję Budżetu Obywatelskiego 2016.

Przedsięwzięcie w br. zostało ukończone, oficjalnie otwarte i poświęcone. W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Radni Rady Miejskiej w Trzebnicy: Maria Ciepluch sołtys Księginic, Marek Paszkot sołtys Nowego Dworu oraz Tadeusz Cepiel sołtys Brzykowa, a także siostry Boromeuszki na czele z Matką Generalną Siostrą M. Claret Cecylią Król, przełożoną lokalną siostrą M. Janą Agnieszką Gabriel, Księdzem prof. Bogdanem Giemzą oraz licznie przybyłymi mieszkańcami Małuszyna i zaproszonymi gośćmi. Wszystkich zebranych serdecznie przywitał sołtys Małuszyna Stanisław Krawiec. Uroczystość poprowadził Paweł Krawiec – mieszkaniec Małuszyna.

Otwarcie rozpoczęło się recytacją wiersza pod tytułem "Powitanie", który wyrecytowała Patrycja Budzyń. Tuz po nim odbyło się krótkie przedstawienie pt. "W kolorowym Małuszynie", w którym udział wzięły: Michalina Klementowska, Weronika Piech, Karolina Budzyń oraz Simona i Nela Kot.

- Serdecznie gratuluję panu sołtysowi Małuszyna Stanisławowi Krawcowi, zarówno zwycięskiego projektu, jego realizacji, jak i zarządzania sołectwem, a także wszystkim mieszkańcom. Małuszyn to mała wieś, ale wiele w niej się dzieje. Jest to zasługa sołtysa – pana Krawca powiedział burmistrz podczas otwarcia placu zabaw. - Cieszę się, że podczas realizacji projektu do współpracy zaprosił lokalnych przedsiębiorców, którzy urodzili się tu i mieszkali bądź mieszkają nadal i wspomogli tę inwestycję. To Wasze wspólne, lokalne działanie, przy duchowym wsparciu sióstr Boromeuszek mieszkających na co dzień w Małuszynie, przyczyniło się do powstania tej inwestycjidodał burmistrz.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: burmistrz Marek Długozim, sołtys Małuszyna Stanisław Krawiec,  dzieci z Małuszyna oraz ksiądz prof. Bogdana Giemza, który tuż po symbolicznym otwarciu poświęcił cały plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną oraz drewnianą altaną.

Niespodzianką dla dzieci było przekazanie zabawek na plac zabaw ufundowanych przez burmistrza Marka Długozimę, co okazało się wielką atrakcją, bowiem w kartonie znajdowały się również kolorowe balony z helem, które uniosły się w powietrze.

Po atrakcjach przygotowanych przy placu zbaw wszyscy mieszkańcy oraz zaproszeni goście udali się do kaplicy na mszę świętą odpustową, która odbyła się pod przewodnictwem ks. prof. Bogdana Giemzy w intencji św. Izydora Oracza– patrona Małuszyńskiej kaplicy.

Tuż po mszy sołtys Stanisław Krawiec w imieniu własnym oraz wszystkich mieszkańców Małuszyna podziękował burmistrzowi Markowi Długozimie za wszystkie działania podejmowane na rzecz ich małej ojczyzny oraz  by wyrazić ogromną wdzięczność za wsparcie finansowe i pomoc wręczył statuetkę, która symbolizowała zwycięstwo.

-  Kiedy w 2015 roku pisałem projekt do Budżetu Obywatelskiego byłem pełen obaw czy uda nam się przejść pozytywnie weryfikację, ponieważ nie posiadaliśmy wolnej działki gminnej pod budowę placu zabaw. Dzięki ogromnemu wsparciu Pana Burmistrza Marka Długozimy w rozmowach z GDDKiA oraz Starostwem Powiatowym,realizacja projektu stała się możliwa. - powiedział Stanisław Krawiec - sołtys Małuszyna. Dodał również, że dzięki długoletniej współpracy z siostrami ze Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek z Małuszyna, które wspierają wioskę w każdej inicjatywie oraz wszystkim mieszkańcom gminy za każdy oddany głos, w szczególności liderom: Małgorzacie Drańskiej oraz rodzinom z Małuszyna: Janowskich, Pietrasów, Krzanów, Kotów i Zaworskich, bowiem wspólnie tworzymy wielkie rzeczy. 

Podziękowania za bezinteresowną pomoc trafiły także do osób, które przyczyniły się do realizacji projektu. Otrzymali je m.in.: Andrzej Trawiński – PERFAND LED, Artur Paczkowski – Zakład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych, Dominik Piziewicz i Piotr Wójcik - Selltech s.c. oraz sołtysi z okolicznych wsi, w szczególności: Małgorzata Kralka z Węgrzynowa i Dorota Pietrzak z Rzepotowic.

Burmistrz Marek Długozima podziękował za statuetkę i wyraził wielki podziw i uznanie dla sołtysa i całej społeczności małuszyńskiej przekazując na ręce pana Stanisława Krawca podziękowania za zaangażowanie podczas realizacji projektu, jak również za bardzo dobrą współpracę na co dzień. Wręczył również kwiaty siostrze Agnieszce Gabriel przełożonej lokalnej sióstr Boromeuszek z Małuszyna z okazji odpustu.

Finał uroczystości odbył się w ogrodzie u sióstr, gdzie tuż po okolicznych przemówieniach wszyscy udali się na ciepły posiłek przy dźwiękach Kapeli Brzykowianie. Odbyły się także konkursy na przeciąganie liny oraz skok w worku - zorganizowane dla dzieci i całych rodzin, w których można było zdobyć atrakcyjne nagrody, m.in.: karnety do Gminnego Parku Wodnego Trzebnica-ZDRÓJ ufundowanych przez burmistrza.