• EN
  • DE

Trzebnica – małe, dynamicznie rozwijające się miasto

W ostatnim wydaniu miesięcznika „Samorząd Terytorialny” opublikowano podsumowanie badań zatytułowanych „Zróżnicowanie potencjałów rozwojowych wybranych małych miast w województwie dolnośląskim”, które objęły 22 lokalizacje z Dolnego Śląska, w tym Trzebnicę. Nasze miasto, jak podkreśla autorka pracy naukowej - doktorantka Milena Stettner, „W KAŻDEJ ANALIZIE PRZEDSTAWIA KORZYSTNE ZMIANY", plasując się w czołówce opisywanych zestawień.

Celem badania było przedstawienie zmian demograficznych, ekonomicznych i inwestycyjnych oraz ich analiza pod względem wpływu na kształtowanie rozwoju, stagnacji lub regresu małych miast w województwie dolnośląskim na przełomie ostatnich kilkudziesięciu lat. Wnikliwe badanie objęło 22 małe miasta, zlokalizowane w bliskiej odległości od stolicy Dolnego Śląska oraz – dla porównania – przy zachodniej granicy województwa, a tym samym państwa. Jak konkluduje autorka – doktorantka w Katedrze Urbanistyki i Procesów Osadniczych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej – dominująca funkcja miasta oraz jego położenie w stosunku do dużych ośrodków miejskich, to istotne aspekty w możliwości wykorzystania potencjału rozwoju miast. Jak wynika z analizy, najlepiej wykorzystują je Kąty Wrocławskie, Świeradów –Zdrój oraz miasta powiatowe, w tym Trzebnica.

Przy analizie każdego miasta wzięto pod uwagę zmiany demograficzne – wzrost lub spadek liczby mieszkańców, czynnik ekonomiczny – w tym wysokość pozyskanych subwencji i dotacji oraz liczbę nowo powstałych inwestycji kubaturowych po 1989 roku. Autorka wyróżniła także funkcje miast – turystyczna, usługowa, przemysłowa, rolnicza, przypisując Trzebnicy funkcje usługową i przemysłową. Opisując dane odnośnie zmian demograficznych, Trzebnica wymieniona jest jako przykład miasta, w którym zauważalny jest stały wzrost liczby ludności. Z kolei w tabelach porównujących miasta na podstawie uzyskanych dotacji w latach 2009-2014 oraz środków z Unii Europejskiej w latach 2006-2009, Trzebnica plasuje się w pierwszej trójce obu zestawień.

2.jpeg

Ostatnim czynnikiem analizowanym przez autorkę jest porównanie największych inwestycji kubaturowych, jakie powstały w badanych miastach po 1989 roku, zarówno ze środków publicznych gmin, funduszy europejskich, jak i prywatnych. Przy Trzebnicy wyróżniono – szpital, gminny park wodny, nową szkołę podstawową, szkołę muzyczną, stację benzynową, nowe osiedla mieszkaniowe, hotel oraz supermarkety.

W wyniku przeprowadzonych badań, autorka podkreśla, że stosunkowo lepiej wypadają w wymienionych zestawieniach miejscowości zlokalizowane bliżej Wrocławia. Miasto rozwija się dynamiczniej, jeśli ma ściśle określoną funkcję, w której może się spełniać, napędzając zarówno gospodarkę, jak i miejscową ludność do działania. Ponadto, w niemal połowie z wybranych 22 miast, można zauważyć jedynie pojedyncze nowe inwestycje kubaturowe.

Autorka mocno podkreśla także czynnik ludzki w rozwoju miast i roli człowieka w strukturze współczesnych miast  – kapitał ludzki, a także poszczególne jednostki, jak burmistrz, mające realny wpływ na kierunki rozwoju podległych miast. „Niektóre z badanych 22 miast Dolnego Śląska wykorzystały swój potencjał położenia geograficznego i dzięki zaangażowaniu władz samorządowych potrafiły uzyskać dodatkowe środki finansowe, a przez to stworzyć dodatkowe obiekty kultury, sportu, oświaty, itp., co przekłada się na podniesienie standardu życia miejscowej ludności”.

Podsumowując - specjalizacja, dominująca funkcja oraz zaangażowane, kreatywny i konsekwentny burmistrz miasta, który potrafi dostosować funkcję gospodarczą do panującej sytuacji ekonomicznej, to najważniejsze według autorki opracowania czynniki wpływające na rozwój małych miast.

Przeprowadzone badania, to kolejny – po nieodpłatnych konkursach dla gmin czy zestawieniach publikowanych w ogólnopolskich czasopismach, jak ranking samorządów Rzeczpospolitej czy ranking najlepiej rozwijających się miast w Polsce Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” - niezależny głos potwierdzający dynamiczny i zauważalny rozwój naszej gminy oraz miasta. Warto także zauważyć, że nasza gmina znacząco wyróżnia się na tle gmin Powiatu Trzebnickiego, wskazując pozytywne wskaźniki wzrostu i dynamicznego rozwoju w ostatnich latach.

 

podpis.png