• EN
  • DE

9. „Muzaki–Przedszkolaki” – edukacja kulturalna najmłodszych mieszkańców Gminy Trzebnica

Proponowane miejsce realizacji zadania:

Gminna Szkoła Muzyczna I stopnia im. E. Kajdasza w Trzebnicy, Gminne Centrum kultury i Sportu w Trzebnicy

 

Opis:

Prowadzenie zajęć umuzykalniających dla dzieci w wieku przedszkolnym. Przewiduje się także uczestnictwo rodziców dzieci najmłodszych. Efektem pracy będą dwa koncerty: świąteczny (śpiewanie kolęd i piosenek zimowych, taniec śnieżynek itp.) i wakacyjny (piosenki „do plecaków”, tańce integracyjne). Zadanie zakłada organizację i prowadzenie cotygodniowych zajęć muzyczno – ruchowych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany instruktor rytmiki.