• EN
  • DE

1. Parking dla samochodów osobowych i podjazd dla wózków i rowerów przy ul. Kazimierza Wielkiego

Propozycja miejsca realizacji zadania:

Trzebnica, ul. Kazimierza Wielkiego

 

Opis:

Zadanie polega na wykonaniu parkingu przy placu manewrowym (aktualnie samochody parkowane są na placu manewrowym co uniemożliwia poruszanie się samochodów mieszkańców, służb komunalnych i ratowniczych). Dostosowanie wejścia dla osób starszych, niepełnosprawnych i rodziców z małymi dziećmi poprzez zagospodarowanie terenu zbocza prowadzącego od strony centrum miasta do ul. Kazimierza Wielkiego. Wykonanie na nim podjazdu dla wózków i rowerów.