• EN
  • DE

Początek rewitalizacji

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją ciągu pieszo-jezdnego prowadzącego od ul. 1 Maja do ul. Oleśnickiej, po dawnym nasypie kolei wąskotorowej. Teren robót wizytował burmistrz Marek Długozima.

Wykonawcą inwestycji jest trzebnicka firma - BUDMEL KORTY, BOISKA SPORTOWE. Obecnie prowadzone są prace związane z poprowadzeniem kanalizacji i przygotowaniem terenu pod budowę.  

- Dzięki rewitalizacji, dawny nasyp kolejki wąskotorowej stanie się kolejnym miejscem spaceru i rekreacji, a także bezpiecznym skrótem z ul. 1 Maja do Parku Solidarności, Orlika czy kompleksu Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 2, a w niedalekiej przyszłości, także do powstających żłobka wraz z przedszkolem oraz wielofunkcyjnego obiektu sportowegopowiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: - Plan zagospodarowania terenu wokół ul. 3 Maja jest bogaty, bo należy pamiętać jeszcze o hali sportowej i parkingu typu „Parkuj i Jedź”.  Wcześniej w tym rejonie odrestaurowany został Park Solidarności. Powstająca ścieżka stanie się kolejnym elementem, który ubogaci ten rejon miasta. Zwiększy również bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców, ponieważ dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz matek z wózkamizakończył.

Remont ma się zakończyć do końca czerwca bieżącego roku.

IMG_3047.jpeg Burmistrz Marek Długozima wraz z podwykonawcą inwestycji Mirosławem Gajdą z trzebnickiej firmy System Plus.

mapa1 ciąg.jpeg