• EN
  • DE

Sprawozdanie z działań

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na czele z komendantem bryg. Bogusławem Brudem odwiedzili Urząd Miejski w  Trzebnicy, by przedstawić burmistrzowi Markowi Długozimie raport z zeszłorocznych działań jednostki ze szczególnym uwzględnieniem tych na terenie Gminy Trzebnica.

Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy układa się bardzo dobrze. Dziękuję wszystkim strażakom za trud włożony w codzienną pracę i służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. O tym, że doceniamy ich pracę niech świadczy niejednokrotne wsparcie wyposażenia jednostki, w tym dofinansowanie zakupu wozu bojowego – podkreślił burmistrz. – Na terenie Gminy Trzebnica znajduje się również 8 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, które ściśle współpracują z KP PSP w Trzebnicy. To one często, jako pierwsze docierają  na miejsce zdarzenia, dlatego regularnie inwestuję w rozwój infrastruktury i nowy sprzęt. Ostatnio zakupiliśmy nowy wóz bojowy dla OSP w Skoroszowie i Marcinowie, w którym również wybudowaliśmy nową remizę. Dobra współpraca Gminy i Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej jest kluczowa w kontekście zapewnienia mieszkańcom maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zakończył. 

Burmistrz wspólnie z komendantem, oficerem prasowym mł. bryg. Dariuszem Zajączkowskim oraz st. kpt. Konradem Ciskiem ustalili również tegoroczny plan działań oraz współpracy na linii KP PSP w Trzebnicy – Gmina Trzebnica oraz z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej znajdującymi się na naszym terenie.

IMG_1612.jpeg
Na zdjęciu: burmistrz Marek Długozima, kom. bryg. Bogusław Brud, mł. bryg. Dariusz Zajączkowski oraz st. kpt. Konrad Cisek.