• EN
  • DE

Dom Panien Trzebnickich we Wrocławiu

Domek Romański we Wrocławiu powrócił do dawnej nazwy: Domu Panien Trzebnickich. Budowla była kiedyś siedzibą cysterek z Trzebnicy. 14 kwietnia uroczystego odsłonięcia nowej tablicy dokonali Tytus Czartoryski radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Marek Długozima burmistrz Gminy Trzebnica.
 

Igor Wójcik, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu podkreśla, że od XIII wieku aż do 1945 roku obiekt ten był nazywany Domem Panien Trzebnickich lub Dworem Mniszek Trzebnickich. Komitet Wojewódzki PZPR w latach 70-tych postanowił jednak nie przywracać tej nazwy. Wymyślono wówczas, że obiekt stanie się Domkiem Romańskim. Tablica, którą w piątek 14 kwietnia uroczyście odsłonili Tytus Czartoryski radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Marek Długozima burmistrz Gminy Trzebnica, przywróciła dawną nazwę. Teraz przypomina ona przechodniom o dziedzictwie Piastów Śląskich i silnych związkach Wrocławia z Trzebnicą.

Burmistrz Marek Długozima podczas uroczystości podkreślał, jak ważne są powiązania Wrocławia z Trzebnicą. – Jest nam do siebie blisko nie tylko w kilometrach, ale łączy nas przede wszystkim wiele wątków we wspólnej przeszłości i historii. Dowodem tego jest Dom Panien Trzebnickich – najstarszy budynek mieszkalny we Wrocławiu, który założyły siostry z Zakonu Cysterek w Trzebnicy. I dodał: - To ważne, że troska o wspólne dziedzictwo kulturowe pozwala nam dziś przebywać zarówno w pięknych wnętrzach trzebnickiej Bazyliki, pocysterskiego klasztoru, jak i tu w Domu Panien Trzebnickich, który pełni tak ważną rolę na kulturalnej mapie Wrocławia.

MMM_5496.jpeg
Uroczystego odsłonięcia tablicy "Dom Panien Trzebnickich" autorstwa Lucyny Lubicz-Miszewskiej dokonali" Tytus Czartoryski radny sejmiku i Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

 

Burmistrz podkreślił również fakt, iż odsłonięcie tablicy ma miejsce w Roku Jadwiżańskim przeżywanym w całej Archidiecezji Wrocławskiej z okazji 750-lecia kanonizacji Świętej Jadwigi Śląskiej, która w 1202 roku ufundowała opactwo w Trzebnicy. Dom Panien Trzebnickich jest natomiast najstarszym budynkiem mieszkalnym we Wrocławiu. Pierwsze wzmianki o nim pojawiły się już w 1208 roku. Ufundowała go księżna Jadwiga dla sióstr zakonnych z Trzebnicy. Trzebnickie cysterki budynkiem przy pl. Nankiera we Wrocławiu władały od XIII wieku. Wiele razy zlecały przebudowę budynku i ostatecznie przestały być jego właścicielkami w 1810 roku, po kasacji zakonu w Prusach. O ten najstarszy, częściowo zachowany budynek mieszkalny, los upomniał się w drugiej połowie lat 60, jednak wówczas kontekst religijny był niewygodny dla władz, więc obiekt nie powrócił do swojej pierwotnej nazwy, tylko zyskał nową: Domek Romański.

Dziś swoją siedzibę ma tu Galeria Foto-Gen Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. - Przywracamy temu miejscu pamięć historyczną, a także pamięć o zasługach Piastów Śląskich naszego regionu – mówili politycy i władze OKISu. 

MMM_5559.jpeg
Na zdj. m.in. radny Sejmiku Wojewódzkiego Tytus Czartoryski, Henryk Jacukowicz, burmistrz Marek Długozima, Zbigniew Lubicz-Miszewski, Lucyna Lubicz-Miszewska, Czesław Czternstek, dyrektor Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu Igor Wójcik.