• EN
  • DE

Gmina Trzebnica - w hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej i Katastrofy Smoleńskiej

13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Dzień ten upamiętnia rocznicę opublikowania przez Niemcy w 1943 roku informacji o odkryciu w Katyniu masowych grobów oficerów Wojska Polskiego, zamordowanych przez NKWD w 1940 roku. W Trzebnicy uroczyste obchody tego święta odbyły się 19 kwietnia, na które zaprosił mieszkańców Burmistrz Marek Długozima.

Tegoroczne gminne obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i katastrofy Smoleńskiej rozpoczęły się w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury odśpiewaniem Hymnu Państwowego i spotkaniem autorskim z Panem Stanisławem Srokowskim – poetą, prozaikiem, dramaturgiem i krytykiem literackim, a także autorem zbioru opowiadań „Nienawiść”, na podstawie których powstał film „Wołyń”.

Tuż po tym niezwykłym spotkaniu, piękny i wzruszający program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem pań: Krystyny Janowskiej i Bożeny Sadownik pn. „Pamiętamy”, zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy. Uczestnicy uroczystości wprowadzeni w zadumę uczcili symboliczną minutą ciszy pamięć o ofiarach zbrodni.

- Wiosną 1940 roku z rozkazu władz sowieckich bestialsko wymordowano oficerów Wojska Polskiego, wśród których byli także policjanci, nauczyciele, lekarze, prawnicy, duchowni, urzędnicy państwowi i artyści. Zabito ich potajemnie strzałami w tył głowy i usiłowano też zabić pamięć o nich. Ale sowieccy kaci nie wiedzieli, że prawdy nie można rozstrzelać, bo prawda jest nieśmiertelna! - tak w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej przemawiał burmistrz Marek Długozima. - Na znak pamięci o ofiarach tego sowieckiego ludobójstwa – w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia” – w Gminie Trzebnica posadziliśmy 21 „Dębów Pamięci”, które mają nie tylko przypominać o tej straszliwej tragedii sprzed 77 lat, ale także szumieć na chwałę wszystkich pomordowanych, którzy zachowali godność i honor do swego ostatniego tchnienia i zapłacili najwyższą cenę za to, by Polska nie została wcielona do sowieckiego imperiumkontynuował burmistrz. Dodał również, że do tego tragicznego pokolenia, 10 kwietnia 2010 roku, dołączyło 96 ofiar dramatu smoleńskiego, wśród których byli najwybitniejsi przedstawiciele naszego narodu na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i prezydentem RP na uchodźstwie Ryszardem Kaczorowskim, którzy tego dnia chcieli oddać hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej. – Trudno uwolnić się od myśli, że jest coś, co łączy ze sobą ofiary Zbrodni Katyńskiej z 1940 roku i dramatu smoleńskiego oraz od przeświadczenia o tym, że te dwa tragiczne wydarzenia są dwiema kartami tej samej historii. Bolesne jest również to, że podobnie jak przed 77. laty – także i dzisiaj próbuje się niszczyć pamięć o wydarzeniach sprzed siedmiu laty. Ale my sadząc w 2011 roku 14. Dąb Pamięci o ofiarach tragedii smoleńskiej i odsłaniając tablicę pamiątkową – dajemy wyraz przeświadczeniu o tym, że te dwie daty: rok 1940 i rok 2010 zostały złączone ze sobą na zawsze. I dlatego dzisiaj składamy hołd pamięci zarówno ofiarom zbrodni katyńskiej, jak i tragedii smoleńskiej, bo byli to Polacy spod znaku najwyższych wartości, którzy razem z bohaterami minionych wieków tworzą fundament egzystencji naszego Narodu. Zrozumienie sensu tej tragicznej paraleli przekracza możliwości naszego umysłudodał burmistrz.

Na zakończenie burmistrz wręczając kwiaty podziękował pani Krystynie Janowskiej za przygotowanie programu artystycznego i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 za występ. Podziękowania skierował również do trzebnickich rodzin katyńskich, opiekunów „Dębów Pamięci”, przedstawicieli duchowieństwa, kombatantów, jednostek i instytucji, dyrektorów szkół i przedszkoli, a także do wszystkich uczestników uroczystości. Szczególne słowa podziękowań za wspaniałą lekcję historii skierował do Pana Stanisława Srokowskiego, od którego otrzymał autorski zbiór opowiadań pt. „Nienawiść” wraz z podziękowaniem i uznaniem dla działań patriotycznych i obrony polskości.

Burmistrz Mark Długozima podziękował także zespołowi Ryngraf, który zakończył pierwszą część uroczystych obchodów koncertem, prezentując znane i mniej znane utwory patriotyczne w nowych aranżacjach. Celem działalności zespołu jest upowszechnianie patriotycznych Pieśni Legionowych.

Druga część uroczystości odbyła się w  Lesie Bukowym przy Dębach Pamięci, gdzie uczestnicy obchodów mogli pomodlić się w intencji wszystkich ofiar zbrodni katyńskiej oraz ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, a także zapalić znicze, których światło jest symbolem naszej pamięci o wszystkich ofiarach zbrodni katyńskiej.