• EN
  • DE

Wielka drogowa inwestycja

Wielka drogowa inwestycja – budowa drogi ekspresowej S-5 na trasie Wrocław-Poznań, realizowana także na terenie naszej gminy, z każdym upływającym miesiącem zbliża się do jej zakończenia, co doskonale widać podczas pokonywania trasy z Trzebnicy do Wrocławia. Również prace przy węźle zjazdowym "Trzebnica" postępują bardzo dynamicznie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to – jak zapewnia wykonawca tego odcinka – jeszcze w tym roku pojedziemy już nową drogą z Trzebnicy do Wrocławia.

– W tym miejscu warto podkreślić, że starania, które podjąłem zaraz na początku objęcia funkcji burmistrza, polegające na doprowadzeniu do wybrania przebiegu wspomnianej drogi w bezpośrednim sąsiedztwie naszego miasta i utworzeniu węzła "Trzebnica", będą miały bardzo ważne, pozytywne konsekwencje w najbliższej przyszłości – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał: Przede wszystkim uda się wyprowadzić znaczną część ruchu samochodowego poza centrum miasta, co jest równoznaczne ze zwiększeniem bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Ponadto Trzebnica zyska nowe „okno na świat” – dzięki drodze ekspresowej będziemy skomunikowani siecią autostrad i dróg ekspresowych z najważniejszymi, strategicznymi miastami nie tylko w Polsce, ale i w Europie, a czas dojazdu do Wrocławia skróci się do ok. 10 minut. Równolegle intensywnie pracujemy nad utworzeniem Gminnej Specjalnej Strefy Inwestycyjnej, której obszar zajmuje 100 ha i która została wytyczona w bezpośrednim sąsiedztwie przebiegu drogi ekspresowej S-5, co pozwoli utworzyć nowe miejsca pracy. Warto przypomnieć, że pierwsza fabryka – Perfand-LED – jest już zlokalizowana na tym obszarze i jak zapewnia inwestor, po uzyskaniu wszystkich certyfikatów i pozwoleń, rozpocznie produkcję oświetlenia ledowego na masową skalę – zakończył.

Dodatkowym, niezwykle istotnym efektem wspomnianej inwestycji w kontekście dalszego rozwoju miasta i gminy, będzie jeszcze bardziej dynamiczny rozwój mieszkalnictwa, który już dzisiaj odnotowywany jest w Gminie Trzebnica na bardzo dobrym poziomie z ciągłą tendencją wzrostową. To bardzo dobre prognozy na przyszłość oraz potwierdzenie, że zrealizowane dotąd inwestycje oraz kolejne planowane działania, konsekwentnie podnoszą jakość życia mieszkańców i zachęcają nowych do wybrania do życia właśnie Trzebnicy. Krótki czas dojazdu, który po oddaniu do użytku drogi S-5 skróci się jeszcze bardziej (do ok. 10 minut), malownicze położenie wśród Wzgórz Trzebnickich, dostęp do najważniejszych instytucji, dostęp do placówek edukacyjnych, nowe Gminne Centrum Medyczne oraz Centrum Kultury z kinem Polonia 3D grającym bieżący repertuar kinowy, nowoczesny Gminny Park Wodny TRZEBNICA-ZDRÓJ, zadbana zieleń, czyste ulice, malownicze parki z szeregiem atrakcji dla najmłodszych, rozwijająca się ciągle infrastruktura sportowo-rekreacyjna – to najważniejsze atuty Trzebnicy, które sprawiają, że już od kilku lat nasze miasto jest czymś więcej niż tylko „sypialnią” Wrocławia i jednym z najchętniej wybieranych obecnie lokalizacji do życia wśród młodych dolnoślązaków.

Nową zachętą do wybrania naszej gminy jako dogodnego miejsca do życia jest brak smogu, o którym tak wiele słyszymy i z którym stolica Dolnego Śląska ma coraz większy problem. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że Trzebnica tego problemu nie ma, czego dowodem są prowadzone przez nas badania klimatu, które jednoznacznie stwierdziły, że właściwości naszego powietrza nadal nadają się do celów uzdrowiskowych, jak było to przed latami. Dlatego też nadal staramy się o uzyskanie statusu uzdrowiska. Teraz przed nami kolejne zadanie w tym zakresie – badanie wód głębinowych. Z racji tego, że przedsięwzięcie jest bardzo kosztowne, szukamy współfinansowania zewnętrznego na to zadanie, gdyż jest ono niezbędne, by kontynuować starania o uzyskanie statusu miejscowości uzdrowiskowej zakończył burmistrz.

Zachęcamy do zapoznania się z informacją nt. stanu realizacji drogi ekspresowej S-5 zamieszczoną w Gazecie Wrocławskiej.

IMG_6196.jpeg
 

IMG_6176.jpeg
Jeszcze w lipcu 2016, gdy burmistrz Marek Długozima odwiedził budowę inwestycja była w początkowej fazie.

wizualizacja.jpeg
Wizualizacja Węzła Trzebnica (Źródło: GDDKiA)