• EN
  • DE

Porozumienie w sprawie Winnej Góry

24 marca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy burmistrz Marek Długozima podpisał z rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adamem Jezierskim porozumienie o współpracy, które w znaczący sposób wpłynie na realizację projektu, jakim jest powstanie Trzebnickiego Parku Kulturowego "Winna Góra".

W spotkaniu uczestniczył również Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Projektów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Jan Burdukiewicz – inicjator porozumienia, który przed laty odnalazł na stoku Winnej Góry najstarsze ślady bytowania człowieka na terenie Polski. Wraz z międzynarodową grupą badawczą w 1987 roku odkrył pozostałości obozowiska  Homo erectusa, skupisko narzędzi kamiennych oraz szczątki fauny łownej (m.in. nosorożca, bizona, dzika) sprzed ponad 500 tys. lat.

- Cieszę się, że osobiste zaangażowanie w ten projekt pana prof. Burdukiewicza daje kolejne efekty, takie jak choćby podpisana dziś umowa, która będzie fundamentem, na którym zbudujemy Trzebnicki Park Kulturowy "Winna Góra" – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał:Wsparcie osoby, która odkryła u nas pierwsze ślady człowieka rozsławiając przy tym Trzebnicę na świecie, przekłada się na merytoryczne wsparcie Uniwersytetu Wrocławskiego, dzięki któremu uda nam się pozyskać dofinansowanie inwestycji w wielu programach i projektach. Bez wspomnianej współpracy byłyby to nieosiągalne. Poza tym podpisane porozumienie już na starcie podniesie prestiż naszej koncepcji, a to z pewnością przełoży się na szerokie zainteresowanie sprawą całego świata naukowego. Dziękuję również rektorowi Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adamowi Jezierskiemu, który zainteresował się tą wielką tajemnicą ukrytą tak długo na Winnej Górzezakończył.

Sam rektor nie krył również swojego zadowolenia z faktu podpisania wspomnianej umowy. – To dla nas pierwsza tego typu współpraca na Dolnym Śląsku, wierzę że przyniesie wiele korzyści tak miastu jak i nam. Cenię też profesjonalne podejście do tematu naszego nowego partnera Gminy Trzebnica, reprezentowanej przez burmistrza Marka Długozimę zakończył  prof. dr hab. Adam Jezierski.

    – Podobne odkrycia śladów bytowania Homo erectusa znajdują się tylko w kilkunastu miejscach na świecie, dlatego warto zastanowić się czy powstającemu projektowi nie nadać znaczenia międzynarodowegomówi prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, który podczas licznych konferencji naukowych przedstawia właśnie swój naukowy dorobek związany z odkryciami w Trzebnicy. – Cieszę się, że Gmina Trzebnica na czele z panem burmistrzem Markiem Długozimą w tak ambitny sposób podchodzi do tematu powstania parku kulturowego, traktując z należytym szacunkiem miejsce, tak ważne dla historii człowieka. Wierzę, że dzięki temu to nie będzie kolejny "dinopark", których w kraju powstaje coraz więcej, a wszyscy, którzy odwiedzą to miejsce, wyjadą stąd bogatsi o przydatną wiedzę podaną w przystępnej i nowoczesnej formie dodaje.

Według wstępnych projektów na terenie parku znajdzie się m.in. ścieżka dydaktyczna Homo erectusa, stanowisko edukacyjne oraz tematyczny plac zabaw. Wśród licznych pomysłów najciekawszymi wydają się być również: możliwość powstania ścianki wspinaczkowej, tyrolka czy zjeżdżalnia grawitacyjna. Równie atrakcyjna jest propozycja wybudowania wieży widokowej, restauracji z rozległą panoramą na Trzebnicę, czy obserwatorium astronomicznego połączonego z przestrzenią wystawową.

IMG_0403.jpeg
Uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu pn. Trzebnicki Park Kulturowy „Winna Góra”. Od lewej: naczelnik wydziału promocji Jakub Szurkawski, Monika Białas z wydziału techniczno-inwestycyjnego, sekretarz Daniel Buczak, rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski, burmistrz Marek Długozima, prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, naczelnik wydziału architektury i urbanistyki Joanna Bębenek i Katarzyna Styperek z wydziału architektury i urbanistyki.

 

IMG_0460.jpeg
Na zakończenie spotkania burmistrz podziękował profesorom Uniwersytetu Wrocławskiego za współpracę oraz zaangażowanie i wręczył pamiątkowe zdjęcia Trzebnicy.

 

WIZ-SCIEZKA EDUKACYJNA.jpeg
Wizualizacja Trzebnickiego Parku Kulturowego "Winna Góra".


to-WIZ-STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE.jpeg
Wizualizacja stanowiska archeologicznego, gdzie odnaleziono pierwsze ślady bytowania człowieka w Środkowej Europie wraz z platformą widokową.

 

WIZ-FOT-NOSOROZEC.jpeg
Jedną z atrakcji parku będzie konstrukcja nosorożca, którego szczątki  zostały odnalezione na Winnej Górze. 

 

WIZ-FOT-WIEZA.jpeg
W planach jest także budowa wieży widokowej.


WIZ-PRZYSTANEK.jpeg
Na ścieżkach Winnej Góry pojawią się przystanki z tablicami informacyjnymi i ławeczkami.