• EN
  • DE

Dziękując za świętość

Msza św. dziękczynna za 750-lecie kanonizacji Księżnej i jubileuszowy koncert inauguracyjny - Kantata „Święta Jadwiga Śląska” to najważniejsze wydarzenia niedzielnych uroczystości, które odbyły się w ramach Roku Jadwiżańskiego. Wzięli w nich udział przedstawiciele duchowieństwa, władz państwowych i samorządowych, a także licznie przybyli trzebniczanie.

W niedzielę 26 marca Mszy św. o godz. 11.00 przewodniczył JE bp Jacek Kiciński. Tego dnia wśród gości obecni byli m.in.: Jego Eminencja Kard. Senior Henryk Gulbinowicz, Prowincjał Polskiej Prowincji Salwatorianów Piotr Filas SDS, a także przedstawiciele władz państwowych szefowa kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beata Kempa, posłowie Piotr Babiarz i Jacek Świat, burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki wraz z zastępcą Jerzym Trelą. Miłym akcentem była również obecność Grzegorza Kosowskiego burmistrza Miasta i Gminy Niemcza, która również jest związana ze św. Jadwigą. 

W trakcie kazania JE biskup Jacek Kiciński przypomniał wydarzenia sprzed ponad 750 lat, kiedy to święta Jadwiga zmarła w opinii świętości i zaledwie 19 lat po jej śmierci zaczęły się starania o kanonizację Księżnej, a jej kult bardzo szybko rozszerzył się na wiele krajów Europy i świata.  - Idąc za słowami bulli kanonizacyjnej, możemy powiedzieć, że i dzisiaj, w świecie chylącym się ku wieczorowi, św. Jadwiga staje się promieniem Bożej miłości. Bo właśnie ona przypomina, na czym polega powołanie, co znaczy namaszczenie i co znaczy posłanie. Św. Jadwiga pokazuje nam dziś, że życie jest wielkim darem Boga, jest jedyne i niepowtarzalne i niezależnie od okoliczności, trudu i cierpienia, to postawa wierności wobec Boga, Kościoła i człowieka daje radość i wolność – mówił.

Szczególnym momentem eucharystii była procesja z darami, gdy do ołtarza przyniesiono kielich - dar Metropolity Wrocławskiego JE abp Józefa Kupnego z okazji przeżywanego jubileuszu kanonizacji Księżnej. Zainaugurowana została również Peregrynacja Relikwii św. Jadwigi w rodzinach. Rodziną, która z rąk dziekana dekanatu trzebnickiego ks. Jerzego Olszówki pierwsza przyjęła św. Jadwigę do swojego domu, była rodzina Katarzyny i Grzegorza Soroko z Trzebnicy. Całość relikwiarza to dzieło państwa Zbigniewa, Lucyny i Kamila Miszewskich, państwa Paszkot, a także rzeźbiarza Krzysztofa Lewczaka. Na zakończenie Mszy św. dziekan ks. Jerzy Olszówka dziękując przybyłym gościom i mieszkańcom za obecność, w specjalnych słowach zwrócił się również do burmistrza Marka Długozimy nazywając go wielkim czcicielem św. Jadwigi i dziękując za jego inicjatywę sprzed kilku lat, która doprowadziła do ogłoszenia w 2010 roku św. Jadwigi Śląskiej Patronką Trzebnicy. Ksiądz dziekan wyraził również wdzięczność za dobrą i owocną współpracę z burmistrzem oraz wsparcie udzielone przy wielu projektach.

Drugą częścią uroczystości był Jubileuszowy Koncert Inauguracyjny – Kantata „Święta Jadwiga Śląska”, który odbył się w ramach projektu „Od Świętej Jadwigi Śląskiej do Świętego Jana Pawła II”.  Patronat honorowy nad koncertem objęli: JE ks. abp Józef Kupny Metropolita Wrocławski oraz Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. Zgromadzeni goście usłyszeli słowo wstępne o św. Jadwidze, które przygotowała prezes fundacji Polskie Gniazdo Jadwiga Zubilewicz, pieśni jadwiżańskie w wykonaniu Chóru Międzynarodowego Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej pod przewodnictwem ks. Piotra Wojciechowskiego, a także wspomnianą już Kantatę autorstwa Mirosława Gąsieniec wykonaną w trzebnickiej bazylice przez zespół kameralny Eurosilesia Ensemble oraz Chór Basilica Cantans pod batutą Mirosławy Jury-Żegleń. Na zakończenie prof. Zbigniew Rajchel wygłosił krótki wykład dotyczący prac naukowych przeprowadzanych wiele lat temu w związku z rekonstrukcją głowy św. Jadwigi.

Organizatorami Koncertu – Kantata „Święta Jadwiga Śląska” byli: Gmina Trzebnica, Parafia pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej oraz Fundacja Polskie Gniazdo.