• EN
  • DE

Droga Jaźwiny- Koczurki

W poniedziałek 20 marca z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy doszło do spotkania z nadleśniczym mgr inż. Jarosławem Kałużą z Nadleśnictwa Oleśnica Śl. oraz spec. ds. Stanu Posiadania mgr inż. Agnieszka Gurbodą. Tematem rozmowy była propozycja budowy drogi łączącej Jaźwiny z Koczurkami, która miałaby powstać w partnerstwie wspomnianego nadleśnictwa z Gminą Trzebnica.

-  Wspólnie z Panem nadleśniczym Jarosławem Kałużą zgodziliśmy się, co do potrzeby wybudowania drogi łączącej Jaźwiny z Koczurkami, która częściowo będzie przebiegać przez teren Nadleśnictwa Oleśnica Śl. Dzięki tej inwestycji, mieszkańcy zyskają wygodne połączenie drogowepowiedział burmistrz Marek Długozima i dodał:Również leśnicy zyskają, dzięki planowanej inwestycji, która w znaczący sposób ułatwi dotarcie do terenów leśnych Nadleśnictwa Oleśnica.

Gmina Trzebnica stara się dobrze współpracować z nadleśnictwami posiadającymi swój drzewostan na jej terenie. Dzięki temu zrealizowane zostały takie inwestycje jak ścieżki w lesie bukowym, czy droga z Kuźniczyska do Pęciszowa.

Warto zauważyć, że to nie jedyna inwestycja drogowa planowana w sołectwach. Projektowane są drogi w Głuchowie Górnym, Ujeźdźcu Wielkim oraz łączące miejscowości – Szczytkowice z Brzykowem, Cerekwicę z Masłowem oraz Boleścin z Głuchowem Górnym. Planowana jest również przebudowa drogi w Marcinowie. W ostatnich latach do użytku oddane zostały także nowe drogi w Ujeźdźcu Małym, Głuchowie Górnym, Brzeziu, Domanowicach, Cerekwicy czy ul. Łabędzia w Księginicach, gdzie jak wiemy, powstać ma także szereg dróg wewnątrz miejscowości. Nie tak dawno udało się oddać do użytku nowe drogi do Malczowa i Węgrzynowa oraz prowadzącej z Taczowa Wielkiego do Brochocina. Niebawem rozpocznie się długo oczekiwany remont drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego wraz ze ścieżkami rowerowymi.

Od lewej: nadleśniczy Jarosław Kałuża, burmistrz Marek Długozima, Agnieszka Gurboda.

Planowana inwestycja zakłada budowę drogi z Jaźwin do Koczurek.