Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8:00 do 15:00.

  • EN
  • DE

Konkurs MALUCH 2012

Informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „MALUCH 2012” na finansowe wsparcie projektów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Rregulamin oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej ministerstwa.


Dofinansowanie dotyczy tworzenia nowych miejsc:
- w żłobkach,
- w klubach dziecięcych,
- u dziennych opiekunów

Miejsca tworzone z udziałem Programu mogą powstawać zarówno w nowych, jak i w już istniejących instytucjach opieki nad małymi dziećmi

Przedmiotem dofinansowania może być:
a) Wyposażenie oraz prace wykończeniowe w budynkach (lokalach), w których powstaną nowe miejsca dla małych dzieci,
b) Adaptacja istniejących budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację
i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
c) Budowa lub zakup nowych budynków (lokali) z przeznaczeniem na organizację i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi,
d) Szkolenie dziennych opiekunów.

Udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 50% wartości kosztów realizacji zadania. W przypadku instytucji zapewniających opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi lub wymagającymi szczególnej opieki, udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 70% wartości kosztów realizacji zadania.

Zadaniem dofinansowywanym w Programie jest utworzenie nowych miejsc w instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach do lat 4). Na program MPiPS przeznaczył kwotę 40 mln. zł. Termin naboru do dnia 15 czerwca 2012 r. Projekty mogą być realizowane w partnerstwie z gminą. Partnerzy powinni zabezpieczyć środki na realizację projektu

Zachęcamy do składania propozycji udziału w projekcie partnerskim do dnia 21 maja 2012 r. Propozycje będą rozpatrywane na bieżąco. Propozycje prosimy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy pl. M. J. Piłsudskiego 1 (pok. 40).