• EN
  • DE

O Winnej Górze u konserwatora

7 lutego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu odbyło się spotkanie dotyczące zagospodarowania Winnej (Kociej) Góry, które zakłada utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego pod nazwą "Trzebnicki Park Kulturowy Winna Góra" ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska archeologicznego. Planowaną inwestycję burmistrz Marek Długozima konsultował z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków mgr Barbarą Nowak-Obelindą.

W spotkaniu uczestniczyli również Renata Kucharska z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, opiekująca się zabytkami na terenie miasta i gminy Trzebnica, prof. dr hab. Jan Burdukiewicz Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego, który wspiera naukowo i merytorycznie prace na Winnej Górze, Bartosz Żmuda architekt z firmy Creoproject, który przygotował koncepcję zagospodarowania Kociej Góry oraz Naczelnik Wydziału Architektury i Urbanistyki Joanna Bębenek wraz z pracownikiem Wydziału Architektury i Urbanistyki Katarzyną Styperek.

Planowana inwestycja rewitalizacji Winnej Góry jest wieloetapowym przedsięwzięciem, które wymaga przeanalizowania wielu aspektów zarówno merytorycznych, jak i finansowych. Naszą koncepcję zagospodarowania Winnej Góry przedstawiliśmy Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków mgr Barbarze Nowak-Obelindzie, która po zapoznaniu się z nią wyraziła aprobatę dla przywrócenia i udostępnienia stanowiska archeologicznego zwiedzającym mówi burmistrz Marek Długozima. – To bardzo dobra informacja, ponieważ dzięki takiemu wsparciu będziemy mieli szansę na pozyskanie dodatkowego dofinansowania inwestycji w wielu programach i projektach. Cieszę się, że możemy także liczyć na wsparcie ze strony Pana Prorektora – prof. Jana Burdukiewicza, który przed laty odnalazł wspomniane ślady oraz przewodniczył pracom archeologicznym mającym na celu dokładne zbadanie tego znaleziska. Od początku włącza się w pomoc przy realizacji utworzonej przez gminę koncepcji zagospodarowania, którą konsultował także na etapie jej powstawaniadodaje.

SAM_1861.jpeg

 

Projekt zagospodarowania terenu Winnej Góry zakłada m.in. utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego w oparciu o odnalezione w tym miejscu najstarsze ślady bytowania człowieka na terenie Polski – Homo Erectusa sprzed ponad 500 tys. lat. – Planujemy przywrócić stanowisko archeologiczne do dawnego stanu i zabezpieczyć przed erozją oraz zniszczeniem, a następnie udostępnić poprzez uporządkowanie terenu, wykonanie ścieżek i pomostów. Ponadto już niedługo sfinalizujemy podpisanie umowy między Gminą Trzebnica i Uniwersytetem Wrocławskim, na mocy której Uniwersytet będzie sprawował merytoryczny i naukowy patronat nad całym przedsięwzięciem, co z kolei w znacznym stopniu podniesie jego wartość i otworzy nowe możliwości sfinansowania tego wielkiego, wieloetapowego zadania. Ogromnie się cieszę, że osobisty mecenat nad projektem sprawuje prof. dr hab. Jan Burdukiewicz - Prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego podsumował burmistrz.

WIZ-PARKING.jpeg
WIZ-PRZYSTANEK.jpeg
WIZ-FOT-WIEZA.jpeg
to-WIZ-STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE.jpeg