• EN
  • DE

O nowej reformie szkolnictwa

Na zaproszenie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, w dniach 8-9 lutego w Gminnym Centrum Kultury w Trzebnicy odbyły się konsultacje z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2, którzy od września 2017 roku rozpoczną naukę w nowym systemie nauczania. Do wspólnej dyskusji zaprosił rodziców burmistrz, by poznać postawy i opinie mieszkańców na temat zaprezentowanych, wraz z dyrektorami placówek, szczegółów związanych z nową siecią szkół, która uwzględnia rządową reformę edukacji.

- Sprawne i efektywne wprowadzenie nowej struktury szkolnictwa wymaga kilkuletniego okresu przejściowego. Przed Gminą stoi trudne zadanie, ale możliwe do zrealizowania. Reforma wprowadza ośmioklasowy system nauczania, który w mojej opinii, umożliwi młodzieży lepsze przygotowanie do podjęcia nauki w szkołach średnich i na wyższych uczelniach. Zmiany rozpoczną się od roku szkolnego 2017/2018. Wówczas uczniowie kończący w roku szkolnym 2016/2017 klasę VI szkoły podstawowej staną się uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym stopniowe wygaszanie gimnazjów, bowiem nie będą prowadzone rekrutacje powiedział burmistrz rozpoczynając tym samym dyskusję. – Zaprosiłem Państwa do rozmów, bowiem bardzo istotne jest dla mnie, by wspólnie podjąć takie decyzje, po których jak najmniej ucierpią Wasze dziecidodał burmistrz.  Zapewnił także rodziców, że zaproponowane obwody nie są ostateczne i stanowią jedynie propozycję. Wyraził również zrozumienie dla rodziców i otwartość na współpracę.

Przypomnijmy, iż ustrój szkolny z obecnego systemu ulegnie przekształceniu i zgodnie z rządowymi projektami ustaw: Prawo Oświatowe i Przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, w miejsce obecnie istniejących typów szkół mają pojawić się: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum ogólnokształcące, 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe.

W środę podczas spotkania z rodzicami uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3, dyrektor placówki Jadwiga Kalinowska przedstawiła propozycję obwodów, które z racji realizacji reformy, muszą zostać opracowane. – W Trzebnicy musi powstać nowa szkoła podstawowa i to jest dla nas priorytetowe zadanie, dlatego też dla dobra tego projektu musimy spokojnie, bez niepotrzebnych emocji podjąć dobre dla wszystkich decyzje.– powiedziała dyrektor Jadwiga Kalinowska.

Nowa Szkoła Podstawowa nr 1 jest otwarta na współpracę i na nowych uczniów, jak powiedziała dyrektor Elżbieta Nowak - Dla dzieci najmłodszych, czyli z grup „0” i klas I-III przygotowujemy dobudowaną część szkoły- tzw. łącznik, do której bezpośrednie wejście znajduje się przy boisku szkolnym. Ta część budynku przejdzie gruntowny remont, uruchomione zostaną tam dobrze wyposażone, nowoczesne, przyjazne dzieciom sale z tablicami interaktywnymi, a także świetlica i dodatkowa pracownia komputerowa. Dzieci najmłodsze będą też mogły korzystać z nowych placów zabaw tworzonych przy szkole. Wychowawcami klas 0- 3 będą prawdopodobnie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 3.

Dyrektor zapewniła także, że językiem wiodącym od klasy pierwszej będzie angielski – uczniom zostanie stworzona możliwość uczęszczania do klasy o zwiększonej liczbie godzin tego języka. Uczniowie dodatkowo będą mogli uczyć się także języka hiszpańskiego i niemieckiego.  Do dyspozycji uczniów jest także stołówka, biblioteka, indywidualne szafki. Monitoring wizyjny szkoły jest rozbudowywany, na czas zajęć lekcyjnych szkoła jest zamykana, przy wejściu głównym zainstalowany jest videodomofon, w holu szkoły dyżury pełnią pracownicy obsługi, dzięki temu każda wchodząca  do szkoły osoba wpisuje się do księgi.

W czwartek rodzice dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2, mieli również okazję spotkać się i zapoznać z propozycją obwodów, którą przedstawiła dyrektor Grażyna Kantecka. – Reforma to już fakt, dlatego nie będziemy dyskutować nad zasadnością jej wprowadzenia, ale nad tym w jaki sposób zminimalizować jej skutkipowiedziała dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Grażyna Kantecka. Dodała również, że wymiana dzieci dotyczy tylko tych, którzy należą do obwodu Szkoły Podstawowej nr 1, a nie wymiany pomiędzy szkołami  2 i 3.

- Nie chcemy robić nic na przekór Państwu, jeśli Państwa wola będzie taka, by zostawić dziecko w szkole, do której uczęszczało dotychczas, to w uzasadnionych przypadkach, będziemy przychylni Państwa prośbomzapewnił burmistrz. – Bardzo szanuję, Państwa decyzje i jestem otwarty na propozycje - dodał  

Konsultacje nie ograniczyły się jedynie do przedstawienia planów i obwodów, burmistrz Marek Długozima wysłuchał opinii i stanowisk rodziców, którzy zaproponowali kilka swoich zmian, i które, jak zapewnił burmistrz, zostaną przeanalizowane i poważnie wzięte pod uwagę przy podjęciu ostatecznych decyzji.

Na bazie dwóch dni konsultacji, w poniedziałek podczas spotkania burmistrza Marka Długozimy z dyrektorami szkół zostaną przygotowane nowe propozycje obwodów, które będą podane we wtorek do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz wywieszone w szkołach.

Warto dodać, by prośby i podania kierować do szkoły, w której rodzice chcieliby, aby dziecko zostało.

Spotkanie dyrektorów i burmistrza z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.Spotkanie dyrektorów i burmistrza z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 2.

W środę 8 lutego w dyskusji na temat reformy szkolnictwa w gminie, udział wzięli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.W środę 8 lutego w dyskusji na temat reformy szkolnictwa w gminie, udział wzięli rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 3.

03.jpegPodczas spotkania zapewniono rodziców, że najważniejsze jest dobro ich dzieci.

IMG_7776.jpeg

IMG_1410-2.jpeg

IMG_7781.jpeg