• EN
  • DE

Szkolenie dla przedsiębiorców

„Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego trwałą przewagą konkurencyjną trzebnickich przedsiębiorstw” to tytuł spotkania, jakie odbyło się 26 stycznia w sali Retro Gminnego Centrum Kultury w Trzebnicy. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, który objął wydarzenie swoim patronatem honorowym oraz prezesa LMI Polska Ireneusza Bisikiewicza, udział w nim wzięli trzebniccy przedsiębiorcy.

- Postęp Gminy Trzebnica jest mocno sprzężony z rozwojem przedsiębiorstw i firm działających na jej terenie. Jestem świadomy wagi tej korelacji i zależy mi na naszym wspólnym sukcesie oraz dbaniu o przyjazną atmosferę dla prowadzenia działalności gospodarczej powiedział podczas otwarcia spotkania burmistrz. – Ogromnie się cieszę, że spotykamy się tu dziś, w przestrzeniach Gminnego Centrum Kultury, bowiem powstały one również z myślą o tego typu przedsięwzięciach. Jako gospodarz miasta, staram się wychodzić naprzeciw przedsiębiorcom i inwestorom, którzy tworzą miejsca pracy, mając tym samym wpływ na dynamiczny rozwój naszej małej ojczyzny. Co ważne, to właśnie z myślą o przedsiębiorcach powstaje w Trzebnicy Gminna Strefa Inwestycyjna, która liczyć będzie 100 ha. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie przyczyni się do stworzenia wielu ciekawych projektówdodał burmistrz.

Spotkanie przygotował i moderował zespół Leadership Management Polska Sp. z o.o. Szczegółowej prezentacji agendy spotkania dokonał prezes LMI Polska Ireneusz Bisikiewicz, który zachęcił do ożywionej dyskusji i pracy warsztatowej grono ponad 20 przedstawicieli trzebnickiego biznesu.

Przedsiębiorcy, podczas ciekawie zaaranżowanego warsztatu, mieli okazję do wymiany opinii i praktycznych doświadczeń w zakresie działań rozwojowych w swoich firmach, ukierunkowanych na uwalnianie potencjału i kształtowanie postaw sprzyjających efektywności i innowacji. Zgodnie uznano, iż w czasach dynamicznych zmian i coraz bardziej powszechnego dostępu do rozwiązań technologicznych, czynnikiem decydującym o zachowania realnej konkurencyjności prowadzonego biznesu są ludzie, potencjał przywódczy i twórczy, który wnoszą.

Inspirującym wstępem do pracy warsztatowej było wystąpienie gościa specjalnego, prezesa zarządu firmy ZAE Sp. z o.o. Mirosława Szelezińskiego, który podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie budowania efektywnie współpracujących zespołów, skupionych wokół strategicznych celów firmy.

Spotkanie biznesowe dla właścicieli firm, członków zarządu, przedstawicieli kadry zarządzającej przedsiębiorstw z terenu Gminy Trzebnica było okazją do wymiany pomysłów praktycznych i doświadczeń. Dostarczyło także wiedzy w zakresie aktualnych możliwości uzyskania dofinansowania na inwestycje w usługi rozwojowe m.in.: szkolenia, doradztwa czy coachingu.

IMG_6359.jpegNa zaproszenie burmistrza Marka Długozimy, w spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy z Gminy Trzebnica.