#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Konferencja Tematyczna - Koncepcje zagospodarowania Winnej Góry

Konferencja Tematyczna dotycząca koncepcji zagospodarowania Winnej Góry, która odbyła się 27 kwietnia w sali widowiskowej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu, była uwieńczeniem projektu współpracy Gminy Trzebnica z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Głównym punktem Konferencji było ogłoszenie wyników konkursu zamkniętego ogłoszonego przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy przy współpracy z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz wręczenie atrakcyjnych nagród i wyróżnień. Sama konferencja rozpoczęła się krótką prezentacją archiwalnych zdjęć przedstawiających Winną Górę i imprez, które odbywały się na jej szczycie oraz zdjęć z prac archeologicznych prowadzonych u jej zbocza. Miłym akcentem był krótki występ artystyczny przedstawiony przez dzieci, uczęszczające do Przedszkola nr 1 w Trzebnicy. Dwie piosenki dotyczące Trzebnicy, Winnej Góry oraz otaczających miasto sadów, a także taneczny układ bardzo przypadły widzom do gustu.

Na wstępie przywitano zaproszonych gości – przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczego, władze Gminy Trzebnica, jury konkursowe, zespół ds. opracowania koncepcji zagospodarowania Winnej Góry, studentów oraz mieszkańców. Współpracę pomiędzy Gminą Trzebnica a Uniwersytetem, której celem jest wspieranie nauki, podsumowała Katarzyna Styperek, pracownik Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miejskiego. Natomiast ze strony Uczelni, o wspólnym projekcie oraz o pracy studentów, opowiedziała prowadząca zajęcia, mgr inż. arch. kraj. Monika Brodzka. Specjalny okolicznościowy wykład - „Obozowisko Homo erectus w Trzebnicy” wygłosił prof. Jan Michał Burdukiewicz.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja zwycięskich prac przez studentów oraz uroczyste wręczenie nagród. III miejsce zajęły: Monika Bienek, Małgorzata Biesaga, Aleksandrę Byra, Agnieszka Cepińska, Malwina Cichosz, Dagmara Cichy. Nagrodę w wysokości 2000 zł oraz upominki wręczyły Barbara Krokowska Skarbnik Gminy Trzebnica oraz prof. Zuzanna Borcz. II miejsce przyznano: Joannie Mazur, Małgorzacie Smołka, Karolinie Komander, Idze Soleckiej, a nagrodę o wartości 3000 zł oraz pamiątki przekazali Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak. Grupa w składzie: Natalia Bańko, Aleksandra Sielska, Katarzyna Kobierska, Kamila Kurek, Robert Kołodyński, Michał Michalski zdobyła I miejsce. Nagrodę główną w wysokości 5000 zł oraz upominki wręczyli Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Prorektor ds. rozwoju i informatyzacji uczelni prof. dr hab. inż. Pana Andrzej Drabiński. Studenci wyróżnionych prac również otrzymali nagrody specjalne z rąk Burmistrza Marka Długozimy, Zastępcy Burmistrza Jerzego Treli oraz Sekretarza Daniela Buczaka.

Na zakończenie spotkania głos zabrał Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima: „Gratuluję wszystkim studentom kreatywności i ciekawych pomysłów. Jednocześnie pragnę podziękować za Wasze zaangażowanie, poświęcony czas i ciężką pracę, jaką włożyliście w tworzenie swoich koncepcji. Mam nadzieję, że wiele z Waszych propozycji wykorzystamy w ostatecznym projekcie zagospodarowania Winnej Góry. Podobno odwiedzaliście nasze miasto kilkakrotnie podczas trwania projektu, mam nadzieję, że jeszcze nie raz tutaj przyjedziecie. Pragnę bardzo gorąco podziękować władzom Uczelni za niezwykle miłą i owocną współpracę. Jestem przekonany, że Trzebnica wiele zyska dzięki temu projektowi. Niech te kwiaty, które wraz z moim Zastępcą oraz Sekretarzem pragnęlibyśmy wręczyć Pani Dyrektor Instytutu Irenie Niedźwiedzkiej-Filipiak, Pani profesor Zuzzanie Borcz oraz Pani Monice Brodzkiej, będą symbolem naszej wdzięczności i serdecznych podziękowań.”

Po wykonaniu wspólnego zdjęcia, zaproszono wszystkich gości na poczęstunek.

Warto dodać, że konferencji towarzyszyła wystawa prac konkursowych, ustawiona przed wejściem do sali widowiskowej. Każdy mógł obejrzeć koncepcje zagospodarowania Winnej Góry przygotowane przez studentów. Godny uwagi jest także fakt, iż większość tych młodych ludzi odwiedziła Trzebnicę kilkakrotnie, spacerując po terenie Winnej Góry by jak najlepiej przygotować swoje prace oraz po całym mieście, by poznać jego klimat i charakter, do którego chcieli dopasować tworzone koncepcje.

Studenci III roku, biorący udział w ćwiczeniach z przedmiotu „Projektowanie obiektów Krajobrazu” w roku akademickim 2011/2012, mieli za zadanie stworzenie kompleksowej koncepcji zagospodarowania Winnej Góry ze stanowiskiem Homo Erectus w zakresie utworzenia parku archeologicznego i rekreacyjnego oraz muzeum na terenie dawnej cegielni. Przygotowane przez studentów prace to tylko koncepcje - pomysły, które mogą zostać uwzględnione w późniejszych pracach projektowych. Przede wszystkim należy pamiętać o zrównoważonym rozwoju miasta i okolic. Projekt i jego realizacja nie mogą odbywać się kosztem degradacji terenu, utraty jego tożsamości. Koncepcje zagospodarowania, w skład których wchodziły m.in. schemat funkcjonalno-przestrzenny, przekroje, wizualizacje wybranych elementów małej architektury przedstawiono na specjalnych posterach wraz z opisem założeń projektowych. Prace po raz pierwszy zostały zaprezentowane na spotkaniu komisji konkursowej. Udział w konkursie był dobrowolny i wiązał się z koniecznością spełnienia przez uczestników oraz ich pracę warunków wyznaczonych w regulaminie.

Prace wykazały dużą różnorodność w zakresie rozwiązań planistycznych. Prezentowały szeroki wachlarz pomysłów na wyeksponowanie i uatrakcyjnienie miejsca. Na szczególną uwagę zasługuje staranny dobór roślinności oraz elementy małej architektury. W pracach pojawiają się najnowsze technologicznie rozwiązania. W zakresie użytych materiałów przeważają te naturalne, ale pojawiają się także bardzo nowoczesne produkty. Wszystkie założenia projektowe oraz rozwiązania stanowić będą materiał wyjściowy niezbędny do późniejszych prac planistycznych. Już wkrótce zapraszamy na wystawę tematyczną dotyczącą Winnej Góry na trzebnicki rynek.

IMG_5189.jpeg
Konferencja rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola nr 1 w Trzebnicy.

 IMG_5212.jpeg
Współpracę Gminy Trzebnica z Uniwersytetem Przyrodniczym z ramienia Urzędu podsumowała Katarzyna Styperek z Wydziału Architektury i Urbanistyki.

IMG_5232.jpeg
Okolicznościowy wykład - „Obozowisko Homo erectus w Trzebnicy” wygłosił prof. Jan Michał Burdukiewicz.

IMG_5259.jpeg
Wręczenie nagrody za III miejsce przez Skarbnik Gminy Trzebnica Barbarę Krokowską oraz prof. Zuzannę Borcz.

IMG_5282.jpeg
Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz oraz Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak wręczyli nagrody dla studentów, którzy zajęli II miejsce.

IMG_5286.jpeg
Prezentacja Koncepcji Zagospodarowania Winnej Góry przez studentów, którzy zajęli I miejsce w konkursie.

IMG_5304.jpeg
Nagrody za I miejsce przekazali Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Prorektor ds. rozwoju i informatyzacji uczelni prof. dr hab. inż. Andrzej Drabiński.

IMG_5329.jpeg
Prof. Zuzanna Borcz, dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak oraz mgr inż. arch. kraj. Monika Brodzka otrzymały kwiaty z rąk Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, Zastepcy Burmistrza Jerzego Treli oraz Skeretarza Gminy Daniela Buczaka.

IMG_5346.jpeg
Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników Konferencji.