Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej

Jak co roku, Święto wszystkich osadników – Pionierów Ziemi Trzebnickiej, którzy po wojnie odbudowywali miasto oraz tworzyli nową rzeczywistość, odbyło się 20 kwietnia. Msza święta w Bazylice św. Jadwigi, obchody w Parku Pionierów Ziemi Trzebnickiej, spektakl słowno-muzyczny oraz biesiada w Gimnazjum nr 1 – w hołdzie i z wyrazami szacunku oraz podziękowań dla najstarszych mieszkańców Trzebnicy. Tegoroczna uroczystość była wyjątkowa z uwagi na odsłonięcie nowego pomnika upamiętniającego przybyłych tu po wojnie pierwszych osadników.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w Bazylice św. Jadwigi, odprawiana przez ks. Proboszcza Jerzego Olszówkę SDS w intencji Pionierów Ziemi Trzebnickiej. Po południu natomiast, na Placu Pionierów w Trzebnicy odbyły się główne obchody, którym początek dał Hejnał Trzebnicy zagrany przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą.

Podczas swojego przemówienia Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, zwrócił się do najstarszych mieszkańców Trzebnicy: „Szanowni Pionierzy! W imieniu lokalnej wspólnoty samorządowej na Wasze spracowane ręce składam wyrazy głębokiej wdzięczności za to wielkie dzieło Waszego trudu i Waszego życia. Z całego serca życzę Wam długich lat życia w zdrowiu i w ciepłym, bezpiecznym rodzinnym domu, i byście czerpali siły z satysfakcji, jaką daje w pełni zasłużony dumny tytuł Pioniera Ziemi Trzebnickiej.”

Po okolicznościowym przemówieniu burmistrza oraz Prezesa Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego, jednego z najstarszych Pionierów Antoniego Ćwirkę oraz ks. Stanisława Moździerza, nastąpiła główna część uroczystości – odsłonięcie odnowionego pomnika. Jego projekt powstał poprzez zaangażowanie i aktywność mieszkańców. Jest efektem pracy przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Pionierów oraz Gminy Trzebnica. Główną rolę odgrywa rzeźba białego orła jako nawiązanie i podkreślenie, że Trzebnica była pierwszą powojenną stolicą Dolnego Śląska. Na jego piersi jest przepaska nawiązująca do znaku Henryka Brodatego - fundatora klasztoru cysterskiego, najwybitniejszego władcy Piastów śląskich. Skupia on pamięć wokół tych, którzy najpiękniejsze lata młodości oraz dorosłego życia złożyli w darze Trzebnicy - ich nowej Ojczyzny. Przy pomniku paliły się znicze, a wartę pełnili harcerze.

Po odsłonięciu pomnika wszyscy zebrani odśpiewali wspólnie Hymn Państwowy przy akompaniamencie Trzebnickiej Orkiestry Dętej, ks. Proboszcz odmówił krótką modlitwę oraz poświęcił pomnik. Na zakończenie tej części obchodów na ręce Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy Jadwigi Kalinowskiej oraz Przewodniczącej Szkoły Kingi Długosz, złożono Akt Przekazania pomnika w opiekę uczniów trzebnickiej szkoły.

Uroczysty pochód, który tworzyli: Trzebnicka Orkiestra Dęta, poczty sztandarowe, delegacje, Pionierzy Ziemi Trzebnickiej oraz młodzież i pozostali mieszkańcy miasta i gminy, pomaszerował pod Pomnik Pionierów Oświaty przy Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy, gdzie odśpiewano Rotę, a specjalna delegacja dawnych i obecnych uczniów szkoły złożyła kwiaty.

Przed wejściem do Gimnazjum wszyscy obejrzeli wystawę „Pionierzy Ziemi Trzebnickiej”, w środku budynku natomiast znajdowały się kolejne ekspozycje dotyczące rozwoju oświaty w Trzebnicy w latach powojennych oraz działalności pierwszych osadników. W auli szkoły odbył się przepiękny spektakl słowno-muzyczny „Skąd nasze korzenie” – wyreżyserowany przez panią Leontynę Gągało. Przedstawieniu towarzyszył podkład muzyczny w wykonaniu uczniów z Gimnazjum nr 1 prowadzonych przez nauczycielkę – panią Alicję Stręk-Tworek oraz Wrocławskich Kameralistów. Po jego zakończeniu wszystkich zaproszono na „pionierski” poczęstunek, a następnie przy akompaniamencie zespołu Marciny z Marcinowa wspólnie do późnej nocy śpiewano przedwojenne utwory.

IMG_4690.jpeg
Nowy wygląd pomnika to głównie zasługa Zbigniewa Lubicz-Miszewskiego, Krzysztofa Lewczaka i wykonawcy – Pawła Rutkowskiego.

IMG_4689.jpeg
Napis widniejący pod nowym pomnikiem: "Pionierom Ziemi Trzebnickiej, by ocalić od zapomnienia ten czas i tych ludzi, którzy przybyli tu z Centralnej Polski, Kresów Wschodnich oraz z miejsc deportacji i emigracji. Towarzystowo Miłośników Ziemi Trzebnickiej, Burmistrz Gminy Trzebnica, Mieszkańcy Gminy Trzebnica, 20 IV 1945 r. - 20 IV 2012 r.

IMG_4708.jpeg
Napis znajdujący się na dotychczasowej części pomnika: "1945 - 1985, W hołdzie Pionierom Ziemi Trzebnickiej, którzy w pamiętnym 1945 roku przywracali tej ziemi polskie oblicze, tworząc podwaliny dnia dzisiejszego, Mieszkańcy Ziemi Trzebnickiej".

IMG_4840.jpeg
Od lewej: Burmistrz Marek Długozima, Przewodnicząca Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy Kinga Długosz, ks. Stanisław Moździerz , Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej Zbigniew Lubicz-Miszewski oraz Antoni Ćwirko – uroczyście odsłonili odnowiony Pomnik Pionierów.

IMG_4880.jpeg
Uroczysty pochód z Placu Pioniera do Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.

IMG_4917.jpeg
Cześć oficjalnych obchodów odbyła się przy Pomniku Pionierów Oświaty przed Gimnazjum nr 1 w Trzebicy.

IMG_4986.jpeg
Uczestnicy obchodów Dnia Pioniera bardzo chętnie przyglądali się poświęconej im wystawie.

IMG_5036.jpeg
Część artystyczna – program słowno-muzyczny „Skąd nasze korzenie” przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy pod kierownictwem Leontyny Gągało oraz Alicji Stręk-Tworek był bardzo wzruszający i spotkał się z dużym uznaniem wśród zaproszonych gości.

Więcej zdjęć w galerii:
_galeria_42_35_1_1_3_3_0_0_