• EN
  • DE

O reformie oświaty - rozmowa z burmistrzem Markiem Długozimą

Jak wprowadzona reforma edukacji wpłynie na funkcjonujący w Gminie Trzebnica system oświaty?

 - W Trzebnicy powrócimy do tego, co funkcjonowało przed wprowadzeniem gimnazjów, to znaczy do systemu trzech szkół podstawowych. Obecnie na terenie miasta znajdują się dwie gminne szkoły podstawowe i jedno gminne gimnazjum. W tej sytuacji ulegnie ono automatycznemu wygaszeniu i zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1. Wróci tym samym do swoich korzeni. Pamiętajmy, że od chwili powstania aż do 1999 roku, czyli reformy wprowadzającej gimnazja, w tym miejscu była Szkoła Podstawowa nr 1.

Nowa podstawówka to również nowa rejonizacja?

- Tak. Obwody zostaną podzielone w taki sposób, żeby proporcjonalnie przydzielić uczniów do każdej ze szkół. W związku z tym część obecnych klas 6 ze Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 przejdzie do nowo powstałej Szkoły Podstawowej nr 1 już od września. Przykładowo, jeśli w tych placówkach znajdują się cztery takie klasy to dwie z nich przejdą do „Jedynki”. Oczywiście, w nowej szkole podstawowej, będzie też funkcjonował normalny nabór do klasy „zero” i „pierwszej”.


Nowa sieć obwodów budzi niepokój rodziców. Czy możemy ich uspokoić?

- Każda zmiana niesie ze sobą pewną dozę niepewności, dlatego też proces przekształcenia rozpoczniemy od konsultacji z rodzicami. Ta reforma wchodzi w życie i trzeba się do niej dostosować tak, by dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły zachodzące zmiany. Dlatego, by wszystko zakończyło się sukcesem, musimy ze sobą współpracować zarówno rodzice, nauczyciele, jak i dyrektorzy szkół oraz burmistrz. Nie chciałbym, żebyśmy popełnili jakiś błąd. To bardzo ważne zadanie, nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale też dobrego rozwoju edukacji i oświaty w Gminie Trzebnica.

W mediach ogólnopolskich podkreślany jest fakt, że reforma będzie się wiązała z utratą pracy przez nauczycieli. Czy dotyczy to również Gminy Trzebnica?

- Po wstępnych analizach merytorycznych i ekonomicznych mogę stwierdzić, że w Gminie Trzebnica nie planuję zwolnień nauczycieli, z czego bardzo się cieszę.

Jakie zmiany infrastruktury będą konieczne, aby przystosować budynek Gimnazjum nr 1 do nowej roli?

- Budynek będzie musiał zostać dostosowany do potrzeb dzieci młodszych, uczących się w klasach zerowych. Przypomnę, że systematycznie, od kilku lat, remontujemy kolejne piętra i pomieszczenia. W tym roku będziemy musieli wykonać prace ze szczególnym uwzględnieniem wspomnianych zmian. Dodatkowo, planuję wybudowanie nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią i oprzyrządowaniem lekkoatletycznym oraz nowoczesnego placu zabaw. Podobne obiekty powstały już przy Szkołach Podstawowych nr 2 i 3. Koszty remontu wraz z budową boiska wyniosą około miliona złotych. W ofercie szkoły pojawią się również nowe atrakcyjne zajęcia, takie jak robotyka, dla wszystkich klas 1-7, wprowadzony zostanie także język hiszpański. Przewidujemy warsztaty artystyczne oraz utworzenie oddziałów sportowych dla uczniów wykazujących uzdolnienie czy to artystyczne, czy też sportowe. Program zajęć będzie bogaty i każdy z uczniów znajdzie na pewno coś, co go zainteresuje.

Czy Pani Elżbieta Nowak dyrektor Gimnazjum nr 1 stanie się dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1?

- Ustawa mówi wprost, że dyrektorzy gimnazjów stają się dyrektorami podstawówek. Bardzo cenię sobie współpracę z Panią dyrektor Elżbietą Nowak. Uważam, że wraz z jej przyjściem szkoła zyskała na jakości. Myślę, że i teraz, świetnie poradzi sobie z nowym wyzwaniem.

Gmina Trzebnica to również sołectwa. Są w nich rozmieszczone 4 podstawówki oraz gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim. Jakich zmian możemy się tam spodziewać?

- Zespół Szkół w Ujeźdźcu Wielkim przekształci się w szkołę podstawową, gimnazjum zostanie naturalnie wygaszone. Pozostanie tam tyle samo uczniów i nauczycieli. Dyrektor Mariusz Szkaradziński z dyrektora zespołu szkół stanie się dyrektorem podstawówki. Dla Kuźniczyska będzie to znaczący rok zmian infrastrukturalnych. Chciałbym, by rozpoczęła się budowa nowego budynku szkoły, by dzieci, które dotychczas uczyły się w dwóch oddzielnych miejscach znajdujących się w innych częściach miejscowości, mogły pobierać naukę w jednym, nowoczesnym obiekcie dostosowanym do ich potrzeb. Na czas budowy i remontu planujemy wydzierżawienie przestrzeni na terenie sołectwa, co umożliwi tym samym normalne przeprowadzanie zajęć. Jeśli chodzi o Masłów, jest propozycja, by w kolejnych latach stał się on filią Kuźniczyska, natomiast Boleścin w 2018 roku stanie się placówką filialną nowej Szkoły Podstawowej nr 1. Związane jest to ze zmniejszającą się ilością dzieci. Rodzice wolą posyłać je do szkół znajdujących się w Trzebnicy. Filie pozwolą również na dokonywanie rotacji nauczycieli, którzy np. ucząc w Szkole Podstawowej nr 1, będą też uczyć w Szkole w Boleścinie. Mam nadzieję, że dzięki temu uda się podnieść i wyrównać poziom nauczania.

Jak ocenia Pan samą reformę edukacji?

Tą reformę uważam, nie tyle za rewolucję, co ewolucję oświaty, czyli dobry kierunek zmian. Od początku byłem zwolennikiem ośmioklasowych podstawówek i kiedy wprowadzane były gimnazja, mówiłem publicznie, że to zły pomysł.

o reformie.jpeg

gimnazjum nr.1 fot. Alicja Stręk Tworek.jpegGimnazjum nr 1 zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 1 i tym samym wróci do swoich korzeni.

3.jpegDla Kuźniczyska będzie to znaczący rok zmian infrastrukturalnych. Niebawem rozpocznie się tam remont oraz budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej. Na zdjęciu burmistrz Marek Długozima wraz z  dyrektor szkoły  Eżbietą Taraszczuk-Gaweł.