• EN
  • DE

Bogate ubogie

"Bogactwo ubóstwa. Święte kobiety Polski i Węgier w średniowieczu" - to tytuł wystawy, która została otwarta w niedzielę 15 stycznia w Bazylice św. Jadwigi w ramach przeżywanego Roku Jadwiżańskiego. Organizatorem wydarzenia była Gmina Trzebnica przy współudziale Parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl.

Czy można mówić o bogactwie ubóstwa? Można. Wielkim bogactwem jest bowiem świadectwo kobiet, które na średniowiecznych reprodukcjach od kilku dni możemy podziwiać w trzebnickiej Bazylice. Ekspozycja będzie dostępna do 15 lutego. W otwarciu wystawy uczestniczyli: konsul generalna Węgier Adrienne Körmendy, kurator wystawy Prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Sroka, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, dziekan dekanatu trzebnickiego ks. Jerzy Olszówka SDS, a także przedstawiciele fundacji Studium Culturae Ecclesiae: dr Ewelina Kondziela prezes fundacji oraz ks. proboszcz Paweł Stypa, wice prezes.

Na wystawie zestawiono sylwetki ośmiu świętych kobiet pochodzenia dynastycznego z Polski i Węgier, które żyły wedle ewangelicznych cnót. Cnotę miłosierdzia przedstawia św. Elżbieta Węgierska, najbardziej znana średniowieczna węgierska święta, cnotę pokory - św. Jadwiga Śląska, cnotę ubóstwa przedstawia św. Agnieszka Czeska, księżniczka węgierska, która została żoną króla Czech, cnotę mądrości - św. Jadwiga Andegaweńska, królowa, cnotę czystości - św. Małgorzata Węgierska, cnotę miłości - bł. Jolenta, posłuszeństwa - bł. Salomea, cierpliwości - św. Kinga.

Ekspozycja, nawiązując ideowo do biblijnego motta: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią", po raz pierwszy została pokazana w  krakowskim klasztorze franciszkanów podczas Światowych Dni Młodzieży.

Dziękując burmistrzowi Markowi Długozimie oraz dziekanowi ks. Jerzemu Olszówce SDS za możliwość zorganizowanie wystawy w trzebnickiej Bazylice, konsul generalna Węgier powiedziała: – Stojąc tutaj, w pięknym kościele, obok klasztoru, który został założony w XIII wieku przez św. Jadwigę Śląską, jestem nie tylko wzruszona z powodów osobistych, ale i zawodowych. W młodości, w trakcie studiów, bardzo dużo czytałam o historii Śląska, a szczególnie starannie i z wielką radością zgłębiałam monografię polskiego mistrza prof. Benedykta Zientary pt. "Henryk Brodaty i jego czasy" - o życiu i działalności wielkiego księcia Śląskiego i jego małżonki św. Jadwigi Śląskiej. Teraz jestem niesłychanie wzruszona, że stoję w miejscu, o którego znaczeniu jestem do dziś mocno przekonana. Ponadto jestem tu jako konsul generalna Węgier - przedstawiciel narodu węgierskiego, a Trzebnica jest dowodem intensywnych kontaktów polsko – węgierskich, które mają wielowiekową tradycję.

Burmistrz Marek Długozima z konsul generalną Węgier Adrienne Körmendy.
Burmistrz Marek Długozima z konsul generalną Węgier Adrienne Körmendy.

 

W swoim przemówieniu Adrienne Körmendy nawiązała do historii polskich i węgierskich dworów średniowiecznych. – Kobiety tamtych czasów, z koroną na głowie, pokazały, że prawdziwe bogactwo to rezygnacja z niego i troska o dobro wspólnedodała konsul. Również prof. Stanisław Sroka z Instytutu Historii UJ przypomniał:Te kobiety odrzuciły bogactwo materialne, aby propagować miłosierdzie i pomagać biednym. Tak osiągnęły świętość.

Natomiast Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima przypomniał kontekst najważniejszy dla trzebniczan:Witam wszystkich w naszym pięknym mieście, w Trzebnicy błogosławionej przez św. Jadwigę, która w 2010 roku ogłoszona została patronką naszego miasta i którą na wystawie obejrzymy w gronie innych świętych kobiet, które tworzyły historię średniowiecza. Każda z nich posiadała piękną cnotę. Nam oczywiście ze względów osobistych najbliższa jest św. Jadwiga, która uosabia cnotę pokory. Burmistrz podkreślił również: – Fakt, że wystawa, która włączona jest w jubileuszów obchodów Roku Kultury Węgierskiej, odbywa się w naszym mieście, to dla mnie ogromny zaszczyt i potwierdzenie, że kraje takie, jak Polska i Węgry muszą dbać o chrześcijańskie korzenie.

Miłym akcentem na otwarciu ekspozycji było wystąpienie pani Aleksandry Rzewuskiej, trzebniczanki, która ma węgierskie pochodzenie.

Od lewej: Ks. Paweł Stypa, wice prezes Fundacji Studium Culturae Ecclesiae, ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, Prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Sroka, konsul generalna Węgier Adrienne Körmendy, burmistrz Marek Długozima, trzebniczanka Aleksandra Rzewuska, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, prezes Fundacji Studium Culturae Ecclesiae Ewelina Kondziela.
Od lewej: Ks. Paweł Stypa, wice prezes Fundacji Studium Culturae Ecclesiae, ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, Prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Stanisław Sroka, konsul generalna Węgier Adrienne Körmendy, burmistrz Marek Długozima, trzebniczanka Aleksandra Rzewuska, przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, prezes Fundacji Studium Culturae Ecclesiae Ewelina Kondziela.