Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Kolejne sołectwa Gminy Trzebnica w Programie Odnowy Wsi

Sołectwa Gminy Trzebnica z roku na rok stają się coraz piękniejsze i zadbane, zarówno dzięki zaangażowaniu mieszkańców i ich własnym inicjatywom, inwestycjom realizowanym przez gminę na terenach wiejskich, jak również za pomocą różnych programów. Jednym z nich jest Odnowa Wsi Dolnośląskiej.

W poprzednich latach w ramach podobnego programu w 16 miejscowościach Gminy Trzebnica powstały witacze oraz tablice informacyjne, zawierające podstawowe dane dotyczące wioski, zarys historyczny, zdjęcia najciekawszych i najważniejszych miejsc oraz obiektów. Spotkały się one z bardzo dobrym odbiorem wśród mieszkańców sołectw oraz okolicznych miejscowości.

W tym roku kolejne miejscowości naszej gminy – Małuszyn, Koczurki, Ujeździec Wielki, Księginice oraz Rzepotowice - starają się o realizację podobnych przedsięwzięć. Partnerem każdego sołectwa jest Gmina Trzebnica, która ponosi koszty wkładu własnego realizacji projektu, a ponadto pracownicy Urzędu Miejskiego służyli pomocą podczas uzupełniania wniosków aplikacyjnych, wystąpią w rozmowach z właścicielami działek, na których miałyby stanąć tablice oraz witacze, a także zaprojektują logo miejscowości, witacze oraz tablice.

IMG_4406.jpeg
Podpisanie wielostronnej umowy partnerskiej. Od lewej: Zastępca Burmistrza Gminy Trzebnica oraz opiekun projektu Jadwiga Janiszewska, sołtys wsi Koczurki Stanisław Jakusek, Lider Grupy Odnowy Wsi Ujeździec Wielki Cecylia Rudownik, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Skarbnik Barbara Krokowska.