• EN
  • DE

Rozbudowa Sądu Rejonowego

Sąd Rejonowy w Trzebnicy zostanie rozbudowany o pomieszczenia dla kuratorów sądowych. W tym celu Gmina Trzebnica odsprzedała na rzecz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu teren potrzebny pod powstanie wspomnianej inwestycji.

Umowę notarialną zawarli burmistrz Marek Długozima oraz dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał w obecności pani prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy Jadwigi Zawadzkiej oraz pani dyrektor Magdaleny Rypińskiej. Odsprzedana działka liczy 0,1108 ha, a jej cena wyniosła 91.560 zł.

- Sąd Rejonowy w Trzebnicy pod kierunkiem pani prezes Jadwigi Zawadzkiej działa bardzo prężnie i wciąż się rozwija. Doceniając te zmiany, a także dotychczasową bardzo dobrą współpracę, zdecydowałem o odsprzedaniu działki, która posłuży w rozbudowie. W nowej części powstaną pomieszczenia dla kuratorów sądowych, co w znaczący sposób usprawni pracę placówkipowiedział burmistrz Marek Długozima i dodał:Już podczas konsultacji dotyczących modernizacji Parku Miejskiego znajdującego się w sąsiedztwie sądu, zaproponowałem powiększenie parkingu dla potrzeb petentów oraz pracowników. Należy dodać, że planowana rozbudowa sądu nie odbędzie się kosztem podwórka i placu zabaw przy ul. Św. Jadwigi.

W obecności notariusza Doroty Belki, prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy Jadwigi Zawadzkiej, dyrektor Magdaleny Rypińskiej oraz na-czelnika wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami Andrzeja Podsiadło, umowę zawarli burmistrz Marek Długozima i dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał. W obecności notariusza Doroty Belki, prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy Jadwigi Zawadzkiej, dyrektor Magdaleny Rypińskiej oraz naczelnika wydziału geodezji i gospodarki nieruchomościami Andrzeja Podsiadło, umowę zawarli burmistrz Marek Długozima i dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Roman Purgał.

Chwilę po podpisaniu umowy.Chwilę po podpisaniu umowy.

Sąd Rejonowy w Trzebnicy zostanie rozbudowany o widoczną na zdjęciu przestrzeń.Sąd Rejonowy w Trzebnicy zostanie rozbudowany o widoczną na zdjęciu przestrzeń.

IMG_3219.jpeg

IMG_3233.jpeg