#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ścieżka rowerowa trasą dawnej kolejki wąskotorowej

W środę 4. kwietnia 2012 roku w żmigrodzkiej baszcie miało miejsce podpisanie porozumienia w sprawie realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej.

Porozumienie to zakłada wspólną realizację projektu oraz wspólne aplikowanie o zewnętrzne źródła finansowania tej ambitnej inwestycji przez samorządy lokalne. Planowana ścieżka rowerowa pozwoli połączyć „urwane”, istniejące już ścieżki rowerowe z Wrocławia do Machnic oraz z Sułowa do Grabownicy w Powiecie Milickim. Omawiana trasa rowerowa przebiegała będzie w zdecydowanej większości przez gminy Trzebnica, Prusice i Żmigród, których przedstawiciele podpisali treść porozumienia. Na jego mocy wybrany przez strony porozumienia lider projektu- Gmina Prusice ogłosi przetarg na projekt techniczny inwestycji. Wtedy też określony zostanie ostateczny przebieg trasy rowerowej. Oprócz wydzielenia trasy dla rowerzystów, jej utwardzenia i oznakowania, w przebiegu trasy rowerowej powstaną punkty postojowe z elementami małej architektury turystycznej. Podpisane porozumienie zakłada również wspólne aplikowanie o dofinansowanie inwestycji środkami zewnętrznymi. Pierwszą okazją na pozyskanie dofinansowania będzie konkurs 5.1.3 ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V „Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych”. Warto nadmienić, że odcinek ścieżki rowerowej przebiegający przez teren naszej gminy będzie realizowany i finansowany ze środków Gminy Trzebnica.  

Bardzo się cieszę z powodu podpisania porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu budowy ścieżek rowerowych trasą dawnej kolejki wąskotorowej. Jestem przekonany, że współdziałanie w tym zakresie pozwoli nam na skuteczne ubieganie się o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji, zaś poprzez uzupełnianie się ofert turystycznych naszych gmin pozwoli na zainteresowanie tą ofertą szerokiej grupy miłośników turystyki rowerowej ze stolicy regionu. Wyznaczając wstępny przebieg trasy rowerowej na terenie Gminy Trzebnica starałem się poprowadzić ją naszymi najbardziej atrakcyjnymi terenami. Zaczynając od wzniesienia przed Będkowem z piękną panoramą Wrocławia, poprzez Kapliczne Wzgórze, zrewitalizowaną ulicę Leśną wraz z Trzebnickim Parkiem Wodnym „Zdrój” oraz atrakcjami Lasu Bukowego, odnowiony Park Solidarności, Sanktuarium św. Jadwigi Śl. wraz z pocysterskim klasztorem, Rotundę Pięciu Stołów, Kocią Górę kończąc na malowniczej, otoczonej zielenią drodze z Trzebnicy do Brzykowa. Jestem przekonany, że tak wyznaczona trasa rowerowa przypadnie do gustu miłośnikom turystyki rowerowej- powiedział Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.  

Wstępny przebieg trasy rowerowej po Gminie Trzebnica


DSC08006_small.jpeg

DSC08012_small.jpeg