• EN
  • DE

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej linii kolejowej

17 grudnia odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego odcinka linii kolejowej prowadzącej z Wrocławia do Trzebnicy. Z tej okazji do naszego miasta zawitała zabytkowa lokomotywa parowa, która była główną atrakcją wydarzania. Przybyłych nią gości przywitał Burmistrz Marek Długozima.

Parowozem do Trzebnicy przyjechali m.in. dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch, kierownik działu obsługi DSDiK  Tomasz Maciejewski, Agnieszka Zakęś, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego oraz Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki.

W ciągu dwóch miesięcy wykonano m.in. remont układu torowego stacji Trzebnica, rewitalizację peronów - na stacji Brochocin i Trzebnica, remont odwodnienia, wymianę podkładów, wymianę pomostu przejazdu kolejowego oraz wycinkę drzew. Prace prowadzone przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei były wykonywane w porozumieniu z Gminą Trzebnica. - Chciałbym serdecznie podziękować Urzędowi Marszałkowskiemu na czele z Marszałkiem Cezarym Przybylskim za decyzję i przeprowadzony remont oraz dyrektorowi DSDiK Leszkowi Lochowi za sprawną realizację zaplanowanych prac oraz w szczególności za bardzo dobrą, długoletnią współpracę na różnych płaszczyznach między DSDiK a Gminą. Podziękowanie należy się również kierownikowi działu obsługi linii kolejowej Tomaszowi Maciejewskiemu, dzięki któremu możliwy był przyjazd zabytkowego parowozu do stacji Trzebnicazaznaczył Burmistrz Marek Długozima

Niebawem tuż obok dworca kolejowego rozpocznie się budowa dworca autobusowego wraz z parkingami. Tym samym powstanie centrum przesiadkowe park & ride. Strefa „parkuj i jedź” pozwoli na pozostawienie swojego auta na parkingu i kontynuowanie podróży autobusem lub koleją.

 - Dlatego tak ważny jest przeprowadzony remont, dodatkowo zdecydowałem o wykonaniu prac związanych z położeniem nowej kostki brukowej na terenie łączącym stację z peronem oraz budowie nowego chodnika prowadzącego od ul. Obrońców Pokoju do dworca wraz z miejscami parkingowymipowiedział burmistrz Marek Długozima.  – W 2009 roku otrzymałem zaszczytny tytuł „Człowieka roku – przyjaciela kolei” za wkład w rewitalizację nieczynnej wówczas linii kolejowej Wrocław – Trzebnica. Cieszę się, że dzięki staraniom wielu ludzi, w tym mojemu własnemu zaangażowaniu możemy dziś korzystać i stale rozwijać ten środek transportu, który dla wielu trzebniczan stał się bezcenny w codziennej drodze do szkoły czy  pracy – podsumował burmistrz, na którego ręce  dyrektor DSDiK Leszek Loch przekazał podziękowanie za wsparcie przeprowadzonego remontu.

Dzięki pracom modernizacyjnym szynobus pojedzie szybciej, a tym samym skróci się czas podróży do Wrocławia. W rozkładzie pojawiły się również dodatkowe połączenia.