• EN
  • DE

Początek remontu ważnej drogi

Rozpoczął się remont drogi powiatowej z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, pomiędzy zjazdem na Komorówko, a zjazdem na Koczurki. Odcinek ten znajduje się w najgorszym stanie technicznym, dlatego jego realizacja była priorytetowa zarówno dla Gminy Trzebnica jak i Powiatu Trzebnickiego, bez których dobrej współpracy ta inwestycja nie byłaby możliwa.

To właśnie dzięki dobrej współpracy Burmistrza Marka Długozimy ze Starostą Waldemarem Wysockim oraz radnych koalicyjnych z KWW „Skuteczni dla Rozwoju”  Marka Długozimy wraz z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, podpisano umowę z firmą Colas Polska Sp. z o.o. – wykonawcą inwestycji. O wspomniany remont zabiegał szczególnie radny Mariusz Szkaradziński.

– To jeden z najważniejszych odcinków dróg powiatowych przebiegających przez Gminę Trzebnica. Jest ona bardzo ważna dla mieszkańców, stąd tak bardzo zależy mi na tym, aby mogli bezpiecznie z niej korzystać . Cieszę się, że dzięki mojej dobrej współpracy ze Starostą Waldemarem Wysockim oraz radnymi koalicji,  nasze zobowiązania wyborcze są realizowane. Co ważne, dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu remont omawianej drogi będzie kontynuowany w przyszłym rokupowiedział burmistrz Marek Dlugozima

Warto nadmienić, że już w przyszłym roku zostanie przeprowadzony remont odcinka od Trzebnicy do końca Szczytkowic – łącznie 3,5 kilometra trasy, wzdłuż której powstanie również ścieżka rowerowa.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem nabrzeży drogowych włącznie z położeniem nawierzchni asfaltowej. Wyczyszczone zostały również przydrożne rowy. – Co ważne dla mieszkańców Komorówka, wykonany zostanie również zjazd prowadzący do sołectwa oraz chodnik doprowadzający do przystanku autobusowego, o co zabiegała sołtys Lidii Warian sołtys Komorówkadodał burmistrz.

Co ważne, w 2018 roku planowane jest pozyskanie dofinansowania remontu ostatniego odcinka drogi do Ujeźdźca Wielkiego. Ze względu na kontynuację rozpoczętego już remontu oraz zaangażowanie finansowe partnera projektu-Gminy Trzebnica, bardzo prawdopodobne jest otrzymanie dofinansowania również tego odcinka ze środków budżetu państwa.

Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, sekretarz gminy trzebnica oraz członek zarządu powiatu trzebnickiego Daniel Buczak, a także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak.

Całość drogi powiatowej pomiędzy Trzebnicą, a  Ujeźdźcem Wielkim ma zostać wyremontowana w trzech etapach i zakończyć się 2018 roku.

Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, sekretarz gminy trzebnica oraz członek zarządu powiatu trzebnickiego Daniel Buczak, a także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak.Inwestycję wizytował burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, sekretarz gminy trzebnica oraz członek zarządu powiatu trzebnickiego Daniel Buczak, a także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak.