• EN
  • DE

Pierwszy na Dolnym Śląsku pomnik Generała Kuklińskiego powstał w Trzebnicy

Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy na skwerze przy ul. 1-go Maja stanął pomnik generała Ryszarda Kuklińskiego. Uroczyste odsłonięcie monumentu odbyło się 12 grudnia w wigilię 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. Honorowy Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Pierwsza część uroczystości związanych z odsłonięciem pomnika odbyła się na sali widowiskowo – kinowej Gminnego Centrum Kultury, gdzie prof. Michał Mierzejewski opowiedział  o życiu i działalności generała Kuklińskiego. Była to cenna lekcja patriotyzmu i miłości wobec ojczyzny zorganizowana przede wszystkim dla młodzieży.

Po wykładzie odbył się porywający koncert patriotyczny w aranżacji  zespołu Ven  przygotowany przez Tadeusza Boguckiego i Marcina Łuczyńskiego.

Punktualnie o godzinie 12.00 na skwerze przy ul.  1- go Maja, który od momentu odsłonięcia pomnika nosi nazwę skweru Generała Ryszarda Kuklińskiego,   rozpoczęła się druga część uroczystości podczas której Burmistrz Marek Długozima- gospodarz uroczystości - przywitał zaproszonych gości i mieszkańców. Stali się świadkami odsłonięcia pierwszego na Dolnym Śląsku pomnika generała Kuklińskiego, agenta CIA, znanego pod pseudonimem „Jack Strong” .

Na zaproszenie burmistrza w uroczystościach udział wzięli:  przedstawiciele rządu na czele z Minister Beata Kempą- członkiem Rady Ministrów - Szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, JE Kardynał Henryk Gulbinowicz, starosta Waldemar Wysocki, Damian Mrozek - Doradca Wojewody ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi, posłowie na sejm RP  na czele z Piotrem Babiarzem – Prezesem Zarządu Okręgowego PiS Okręgu nr 3 Wrocław i Jackiem Świat, przedstawiciele najwyższych władz wojskowych – w imieniu Ministra Obrony Narodowej - I Zastępca Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Broni Michał Sikora; Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej – Dowódca Garnizonu Wrocław, generał brygady Wojciech Lewicki, radni gminni, powiatowi i wojewódzcy na czele z Andrzejem Jarochem,  a także Związek Strzelecki Strzelec, dyrektorzy szkół, jednostek gminnych i powiatowych, związki kombatanckie, poczty sztandarowe, harcerze i uczniowie z gminnych placówek oświatowych i wiele innych osób,  które w ten sposób chciały oddać hołd generałowi.  

- Od dziś na mapie naszego miasta wśród ulic, placów, skwerów, miejsc które kochamy, i które są naszą codziennością odnajdziemy kolejny ważny punkt. Przestrzeń szczególną. Pomost, ubrany w formę pomnika łączący tych który odeszli z tym którzy żyją, i tymi którzy przyjdą po nas mówił burmistrz podczas przemówienia -  Z pomnika, który mamy zaszczyt dziś odsłonić spogląda na nas postać generała Ryszarda Kuklińskiego. Znamy Jego biografię i zasługi dla ojczyzny. Podziwiamy Go za odwagę, determinację, mądrość w podejmowaniu trudnych decyzji,  ale i gotowość zapłaty najwyższej ceny w walce o niepodległość Polski. Jednak dziś z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć: Generale! Twoja walka nie dobiegła jeszcze końca, a wróg z którym mierzymy się dziś w Twoim imieniu, to ludzka niepamięć i niesprawiedliwy osąd. (…) Wierzę, że pomnik generała Kuklińskiego pomoże naszemu bohaterowie odrodzić się w sercach dzisiejszych i przyszłych pokoleń. Stanie się dla nas wspaniałą lekcja historii. Owszem trudną, ale i inspirującą. Że będzie przedmiotem naszej lokalnej dumy. Świadkiem czasu w którym przyszło nam żyć. Że każdego dnia, gdy będziemy go mijać pobudzi do refleksji, do myślenia o rzeczywistości(…).Ten pomnik wpisuje się w krajobraz naszego miasta, które owszem rozwija się bardzo dynamicznie i ten rozwój ma na imię nowoczesność, ale które jest miejscem szczególnym. To tu troska o przeszłość, o pielęgnowanie pamięci jest dla nas czymś nader ważnym(…). Dlatego dziś społeczność Trzebnicy oddaje hołd generałowi Ryszardowi Kuklińskiemu, który choć niemy, choć zaklęty w kamieniu, wiele mówi o sobie i o nas - zakończył burmistrz.

Na początku uroczystości krótki życiorys generała przedstawił nauczyciel z Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy- Józef Wojciechowski. Następnie Błażej Basiak - uczeń z tej samej szkoły zaprezentował wiersz „Nie zapomnisz tej mojej tęsknoty”. Warto dodać, że od tego dnia, wspomniana szkoła stała się opiekunem pomnika.

Po odegraniu Hymnu Państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną  Wojsk Lądowych, Burmistrz Marek Długozima, przeczytał okolicznościowy list, który w odpowiedzi na zaproszenie na uroczystość i objęcie jej patronatem honorowym przesłał Prezydent RP Andrzej Duda : „Cieszę się że w przeddzień 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego władze i mieszkańcy Trzebnicy postanowili uczcić pamięć i zasługi człowieka, który przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi i przyczynił się do upadku systemu zniewolenia w Polsce i całej Europie Środkowo- Wschodniej". (cały list pod tekstem)

Sekretarz Gminy Trzebnica - Daniel Buczak zaprezentował list przysłany przez Dyrektora Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego z Warszawy - Filipa Frąckowiaka, który ze względu na obowiązki służbowe nie mógł przyjechać do Trzebnicy (list pod tekstem).

Kolejnym punktem programu było wręczenie podziękowań wszystkim zaangażowanym w powstanie pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego w Trzebnicy. Wśród wyróżnionych znalazł się Paweł Luchowski – autor rzeźby, wykonawca  postumentu  - Paweł Rutkowski i prof. Michał Mierzejewski. Podziękowanie trafiło również do rąk Marka Krzaka, który zadbał o teren wokół monumentu. Uroczystość była również stosowną okazją do wręczenia dyrektor Gimnazjum nr 1 Elżbiecie Nowak symbolicznego  aktu przekazania w opiekę uczniom i kadrze nauczycielskiej,  pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego.

W imieniu własnym oraz Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pani Beaty Szydło głos zabrała Pani Minister Beata Kempa:

- Często zaglądam do Trzebnicy bo lubię tu przyjeżdżać, nie tylko ze względu na sanktuarium św. Jadwigi Śląskiej z którego zawsze można wyjść pokrzepionym i wzmocnionym. Trzebnica to nie tylko miasto stale upiększane przez burmistrza poprzez liczne inwestycje czy budowy chodników. To miejsce w którym stale pielęgnowana jest również pamięć o historii i bohaterach i co najważniejsze przekazywana jest ona młodzieży. Panie burmistrzu, pielęgnowanie pamięci o bohaterach, zwłaszcza wśród młodzieży jest godna podziwu. Tak czynią mężowie stanu. Oni nie myślą o kolejnych wyborach, ale o kolejnych pokoleniach - mówiła Minister Beata Kempa - Bardzo podoba mi się pomysł przekazania pomnika Generała Ryszarda Kuklińskiego pod opiekę młodzieży z Gimnazjum nr 1, bo wiem, że ta opieka będzie się wiązała nie tylko z dbanie o porządek wokół pomnika, ale przede wszystkim burmistrz, nauczyciele a także młodzież zadbają o to, by pamięć o bohaterze i jego czynach nigdy nie zginęła.

Słowa uznania i podziękowanie na ręce Burmistrza Marka Długozimy w postaci listu od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza przeczytał i złożył  I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, gen. Broni Michał Sikora:

- Szanowny Panie Burmistrzu! Dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego, wybitnego żołnierza i patrioty, który oddał wielkie zasługi ojczyźnie i światu nie oczekując w zamian  niczego poza wyzwoleniem Polski z komunistycznych kajdan. (…) Dziękuję  społeczności Gminy Trzebnica za troskliwą pamięć o generale Ryszardzie Kuklińskim,  o którym William Casey powiedział:  „Nikt na świecie w ciągu ostatnich 40 lat nie zaszkodził komunizmowi tak jak ten Polak” (list pod tekstem).

Momentem który wzbudził najwięcej emocji, było uroczyste odsłonięcie pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego. Wraz z Burmistrzem Markiem Długozimą dokonali tego: Minister Beata Kempa, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - generał broni Michał Sikora, Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej – Dowódca Garnizonu Wrocław – generał brygady Wojciech Lewicki, prof. Michał Mierzejewski i dyrektor Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy – Elżbieta Nowak. Następnie ks. Dziekan Jerzy Olszówka poświęcił obelisk.

Co warte podkreślenia w wydarzeniu wzięli udział żołnierze z 3 Brygady Radiotechncznej Garnizonu Wrocław, którzy pełnili wartę przy pomniku i asystowali przy złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów, a także oddali salwę honorową po odczytaniu przez Komendanta Garnizonu Wrocław – Majora Roberta Trelę- Apelu Pamięci.

Warto dodać, że z okazji uroczystości, trzebnicka poetka – Danuta Kamińska – przygotowała i zaprezentowała wiersz „Pro Memoriam”.

Na zakończenie utwór Krystyny Prońko „Psalm dla stojących w kolejce” wykonała Joanna Trębicka, a Orkiestra Reprezentacyjna odegrała Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „ My pierwsza brygada” po którym nastąpiło odprowadzenie wojskowej asysty honorowej.

 Po części oficjalnej, wszyscy biorący udział w uroczystościach związanych z odsłonięciem pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego zostali zaproszeni na wojskowa grochówkę. 

0.jpeg Uroczystego odsłonięcia pierwszego na Dolnym Śląsku pomnika generała Ryszarda Kuklińskiego wraz z burmistrzem Markiem Długozimą dokonali: Minister Beata Kempa, I Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego - generał broni Michał Sikora, Dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej – Dowódca Garnizonu Wrocław – generał brygady Wojciech Lewicki, prof. Michał Mierzejewski i dyrektor Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy – Elżbieta Nowak. 

List od  Prezydenta RP Andrzeja Dudy:

List Prezydenta .jpeg

 

 

List od Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza:

Minister Obrony.jpeg

 

 

List od Dyrektora Izby Pamięci Pułkownika Kuklińskiego z Warszawy - Filipa Frąckowiaka:

Izba Pamięci.jpeg