• EN
  • DE

Uroczyste awanse nauczycielek

Comiesięczne spotkanie burmistrza Marka Długozimy z dyrektorami gminnych placówek oświatowych, które 2 grudnia odbyło się w Urzędzie Miejskim, było okazją do wręczenia aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.

- Podjąłem decyzję by w tym roku ten szczególny moment przebiegł w sposób bardziej uroczysty, stąd pomysł by nauczyciele złożyli ślubowanie - powiedział burmistrz.

Małgorzata Strzykalska, Monika Lech i Justyna Popiel  ze Szkoły Podstawowej nr 2 i Justyna Bartosik z Przedszkola nr 2 w obecności dyrektorów placówek w których pracują i burmistrza Marka Długozimy złożyły przyrzeczenie następującej treści:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Tak mi dopomóż Bóg”.

Burmistrz wręczając akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela, pogratulował wszystkim i życzył dalszych sukcesów w kształceniu i wychowaniu uczniów naszej gminy, a także pomyślności w realizacji planów zarówno zawodowych jak i osobistych.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Było okazją do rozmów i wymiany poglądów na temat edukacji młodego pokolenia.

W imieniu Anny Karbowiak z Zespołu Szkół w Ujeźdźcu Wielkim, akt nadania odebrał dyrektor szkoły- Mariusz Szkaradziński. 

IMG_8780.jpegKolejne nauczycielki z palcówek oświatowych Gminy Trzebnica dołączyły do grona nauczycieli otrzymując akty nadania stopnia awansu zawodowego z rąk burmistrza Marka Długozimy.