• EN
  • DE

V Zaduszki Myśliwskie

17 listopada w bazylice św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śląskiej odbyła się msza święta za zmarłych Braci Myśliwych i Leśników. W uroczystej eucharystii, na zaproszenie Kół Łowieckich, udział wziął Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Witold Hyla Diecezjalny Kapelan Myśliwski okręgu wrocławskiego, któremu towarzyszyli: Ksiądz proboszcz Krzysztof Dorna, Ks. Dziekan Jerzy Olszówka SDS, Ks. Dziekan Zdzisław Paduch oraz Ks. Emanuel Rus Superior – Przełożony Wspólnoty Zakonnej.

V Zaduszki Myśliwskie to spotkanie organizowane przez sześć Kół Łowieckich odpowiedzialnych za tereny łowieckie w Gminie Trzebnica: Koło Łowieckie RYŚ w Budczycach, Wojskowe Koło Łowieckie nr 499 „Sokół” we Wrocławiu, Wojskowe Koło Łowieckie nr 401 TROP we Wrocławiu, Koło Łowieckie JASTRZĄB w Komarówce Koło Łowieckie SŁONKA w Grochowie Koło Łowieckie DIANA z Trzebnicy. Zaduszki myśliwskie składały się z trzech części: uroczystej mszy św., modlitwy wypominkowej i braterskiego spotkania przy posiłku.

Nabożeństwo rozpoczęło się od wprowadzenia pocztów sztandarowych kół łowieckich przy dźwiękach instrumentów  Zespołu Sygnalistów Myśliwskich Zarządu Okręgowego PZŁ we Wrocławiu, pod przewodnictwem Andrzeja Wystygło.

Zebranych mieszkańców, całą brać myśliwską oraz ks. dziekana Zdzisława Paducha z Oleśnicy wraz z grupą myśliwych przywitał ks. proboszcz parafii Koczurki Krzysztof Dorna. W sposób szczególny zwrócił się do Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy i podziękował za wsparcie i przybycie na uroczystość. Dodał również, że wspólna modlitwa za zmarłych Kolegów Myśliwych i zmarłe Koleżanki Diany jest okazją spotkania braterskiego pomiędzy myśliwymi z różnych kół łowieckich.

W homilii ks. kapelan Witold Hyla wspominał wspólne polowania z braćmi, których już nie ma i uczucia, które im wtedy towarzyszyły.

 Tuż po uroczystej liturgii, dary pól i lasów ofiarowały diany: Zenobia Kulik oraz Natalia Fabiszewska.

- W tym roku po raz pierwszy miejscem naszego spotkania była bazylika św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy. Dzięki życzliwości ks. dziekana Jerzego Olszówki SDS miejscem Zaduszek Myśliwskich będzie co roku bazylika. To szczególne miejsce u grobu Świętej Jadwigi ma w sobie wymiar jednoczący. Jedności i wzajemności bardzo potrzebują nasze środowiskapowiedział na zakończenie ks. proboszcz Krzysztof Dorna - pomysłodawca Zaduszek Myśliwskich.

01.jpegW uroczystej mszy św. uczestniczył m.in. burmistrz Marek Długozima.

02.jpegW Zaduszkach Myśliwskich wzięli udział przedstawiciele sześciu kół łowieckich.

03.jpegMszy Świętej przewodniczył ks. Witold Hyla Diecezjalny Kapelan Myśliwski okręgu wrocławskiego, któremu towarzyszyli: ks. proboszcz parafii Koczurki Krzysztof Dorna, ks. dziekan Jerzy Olszówka SDS, ks. dziekan Zdzisław Paduch oraz ks. Emanuel Rus Superior – Przełożony Wspólnoty Zakonnej.

04.jpegPoczty sztandarowe Kół Łowieckich.