• EN
  • DE

Podpisanie umowy na remont drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego

Rozpoczyna się remont jednej z najważniejszych dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica. W poniedziałek 28 listopada w budynku Starostwa Powiatowego w Trzebnicy nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie przebudowy ponad kilometrowego odcinka drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, pomiędzy zjazdem na Komorówko, a zjazdem na Koczurki. Omawiany fragment drogi znajduje się w najgorszym stanie technicznym, stąd remontowany będzie w pierwszej kolejności. Wykonawcą inwestycji została firma Colas Polska Sp. z o.o. Zadanie to sfinansowane będzie ze środków Powiatu Trzebnickiego oraz Gminy Trzebnica. Dotację na omawiany odcinek drogi w kwocie 50 000 złotych zadeklarował również właściciel firmy Tarczyński S.A.  Pan Jacek Tarczyński.

Wykonanie wspomnianego remontu jest możliwe dzięki dobrej współpracy Powiatu Trzebnickiego z Gminą Trzebnica – Remont drogi z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego był jedną z dwóch najważniejszych obietnic mojego komitetu wyborczego w wyborach samorządowych do Rady Powiatu Trzebnickiego. O inwestycją tą bardzo zabiegał również radny powiatu z mojego komitetu wyborczego Pan Mariusz Szkaradziński. Cieszę się, że dzięki mojej dobrej współpracy ze Starostą Waldemarem Wysockim, w-ce Starostą Jerzym Trelą oraz radnymi koalicji nasze zobowiązania wyborcze są realizowane. Cieszy mnie również fakt, że dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu remont omawianej drogi będzie kontynuowany w przyszłym roku. Droga ta jest bardzo ważna dla mieszkańców Gminy Trzebnica i naszego powiatu, stąd tak bardzo zależy mi na tym, aby móc bezpiecznie z niej korzystać powiedział Burmistrz Marek Długozima.

Warto nadmienić, że dzięki kolejnej dotacji Gminy Trzebnica zapewnionej przez burmistrza Marka Długozimę w kwocie 400 000 złotych, możliwe było uzyskanie dofinansowania przez powiat z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w kwocie niespełna 2 milionów złotych. Pozwoli to na przeprowadzenie remontu odcinka od Trzebnicy do końca Szczytkowic – łącznie 3,5 kilometra trasy, wzdłuż której powstanie również ścieżka rowerowa. Jest to ważna informacja w kontekście planowanej przebudowy ul. Milickiej, gdzie obok rond powstanie także ścieżka rowerowa i chodnik prowadzący do Księginic.  Kolejne chodniki wraz ze ścieżkami rowerowymi, zgodnie z zapowiedzią burmistrza pojawią się na drodze do Sulisławic i Będkowa, tworząc sieć rowerowych połączeń w Trzebnicy i jej okolicach.

Z kolei w 2018 roku planowane jest pozyskanie dofinansowania remontu ostatniego odcinka drogi do Ujeźdźca Wielkiego. Ze względu na kontynuację rozpoczętego już remontu oraz zaangażowanie finansowe partnera projektu-Gminy Trzebnica bardzo prawdopodobne jest otrzymanie dofinansowania również tego odcinka ze środków budżetu państwa.

IMG_8338.jpegUmowę z przedstawiciel firmy Colas Polska Sp. z o.o. podpisali Burmistrz Marek Długozima oraz Starosta Waldemar Wysocki. W podpisaniu uczestniczyli również - sekretarz gminy trzebnica oraz członek zarządu powiatu trzebnickiego Daniel Buczak, a także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Paweł Kaźmierczak.

DSC_0012.jpegDzięki porozumieniu Gminy Trzebnica z Powiatem Trzebnickim, już niebawem rozpocznie się remont drogi powiatowej łączącej Trzebnice z Ujeźdźcem Wielkim. Jako pierwszy wyremontowany zostanie odcinek pomiędzy zjazdem na Komorówko,  a zjazdem na Koczurki. W tym miejscu droga jest najbardziej zniszczona.

przykąłdowa ścieżka rowerowa.jpegW przyszłym roku przeprowadzony zostanie remont odcinka od Trzebnicy do końca Szczytkowic – łącznie 3,5 kilometra trasy, wzdłuż której powstanie również ścieżka rowerowa. Będzie ona doskonałym uzupełnieniem dla ścieżek, które  wybudowane zostaną przez Gminę Trzebnica wzdłuż ul. Milickiej oraz dla tych, które prowadzić będą do Sulisławic i Będkowa.