Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Wspólny zakup energii - oszczędności dla budżetu

W dniu 16.03.2012 r. o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się spotkanie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji obiektów będących w zarządzaniu jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Trzebnica. Mając na względzie korzyści dla budżetu, jakie można uzyskać dzięki efektowi skali, zainicjowane zostało utworzenie konsorcjum, którego celem będzie wspólne przeprowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na sprzedaż energii elektrycznej.

W spotkaniu wzięli udział:
Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica
Adam Waz – Dyrektor Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu
Beata Gorzała - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Anna Imielska – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy
Dariusz Drukarczyk – Prezes Trzebnickiego Parku Wodnego "Zdrój"
Marta Daniluk – Członek Zarządu Trzebnickiego Parku Wodnego "Zdrój"
Monika Białas – koordynator projektu ze strony Gminy Trzebnica

Mając na uwadze korzyści płynące ze sprawnego zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej, jak również dbając o efektywne wydatkowanie środków publicznych, zainicjowałem realizację projektu, którego celem jest zawarcie przez jednostki organizacyjne i spółki prawa handlowego Gminy Trzebnica odrębnych umów na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Podpisanie umów zostanie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania o zamówienie publiczne w formie przetargu nieograniczonego. Dokonując wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w trybie zapewniającym zachowanie zasad konkurencyjności, można będzie uzyskać bardzo duże oszczędności w stosunku do rozliczeń po stawkach obowiązujących przy tzw. umowach kompleksowych – powiedział podczas spotkania burmistrz Marek Długozima.

Gmina Trzebnica nie będzie jednym z zamawiających, ponieważ od 2010 r. posiada już odrębne umowy na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej. Podpisanie tych umów nastąpiło również w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Od tego czasu Gmina Trzebnica kupuje energię elektryczną po atrakcyjnych stawkach.
Mimo, iż Gmina Trzebnica, nie będzie jednym z zamawiających, koordynuje projekt i wspiera jednostki oraz spółki w procesie wyłonienia dostawcy energii.

Etap przygotowawczy jest w chwili obecnej na ukończeniu. Wspólnymi siłami wszystkich stron, oszacowana została w sposób dokładny wartość zamówienia oraz przygotowana dokumentacja przetargowa. Podpisane porozumienie otwiera drogę do wspólnego przeprowadzenia postępowania. Podczas spotkania wybrano również tzw. głównego zamawiającego, na którym spocznie obowiązek jego przeprowadzenia.
Rolę tę będzie pełnić Trzebnickie Centrum Kultury i Sportu, które spośród wszystkich jednostek ma największe doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych.

IMG_2849.jpeg

Od lewej: Monika Białas - koordynator projektu ze strony Gminy Trzebnica, Beata Gorzała - Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Marek Długozima – Burmistrz Gminy Trzebnica, Anna Imielska – Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Trzebnicy, Adam Waz – Dyrektor Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu, Marta Daniluk – Członek Zarządu Trzebnickiego Parku Wodnego "Zdrój" oraz Dariusz Drukarczyk – Prezes Trzebnickiego Parku Wodnego "Zdrój".