• EN
  • DE

Konferencja Obudźmy Nadzieję

„Obudźmy nadzieję - wyzdrowienie jest możliwe. Powiat Trzebnicki”, to tytuł konferencji podsumowującej półtoraroczny projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Ministerstwo Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął burmistrz Marek Długozima.

Organizatorem wydarzenia jakie odbyło się 24 listopada w Gminnym  Centrum Kultury, była Gmina Trzebnica  oraz Fundacja Polski Instytut Otwartego Dialogu . Konferencję prowadziły Regina Bisikiewicz - prezes Fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu i Ewa Brzegowska - pracownik Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

W imieniu burmistrza Marka Długozimy gości przywitał Sekretarz Gminy Trzebnica Daniel Buczak.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele władz starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych, przedstawicieli urzędu marszałkowskiego województwa dolnośląskiego, a także Włodarze i  przedstawiciele gmin wchodzących w skład powiatu trzebnickiego, pracownicy socjalni, lekarze i terapeuci  w tym grupa osób pracujących w podejściu Otwartego Dialogu (OD), osoby z doświadczeniem choroby, ich rodziny oraz osoby zaangażowane w proces zmian systemu opieki psychiatrycznej.

Co warte podkreślenia swoim doświadczeniem z uczestnikami spotkania dzielili się zarówno lekarze specjaliści: dr Joanna Czermak z Centrum Medycznego „Self”, która ukończyła kurs otwartego dialogu, dr Renata Wojtyńska  z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obecnie trenerka kursu OD, a także trener kursu „Ekspert przez doświadczenie” - Aleksandra Kożuszek.

Wykład i dyskusje poprowadzone przez najlepszych specjalistów dały odpowiedzi na pytania: Jak wyzdrowieć z choroby psychicznej? Jaką rolę w procesie zdrowienia ma rodzina? Jak dzięki Gminie Trzebnica cały Powiat staje się liderem zmian społecznych w Polsce?

O tym czym jest „Otwarty Dialog” opowiedział  dr Werner Schuetze - europejski ekspert w dziedzinie psychiatrii, trener kursów Otwartego Dialogu w całej  Europie.

- Otwarty Dialog jest jednym z najefektywniejszych systemów leczenia i terapii osób z zaburzeniami psychicznymi, skoncentrowanym na całej rodzinie i społecznym otoczeniu pacjenta. Oznacza to, że w spotkaniach biorą  udział nie tylko terapeuta i osoba w kryzysie, ale także te osoby, które pacjent wskaże jako „ważne” dla niego, tzn. najbliżsi, przyjaciele czy współpracownicy - mówił dr Werner Schuetze.

Po przerwie kawowej głos zabrała dr Ewa Giza - członek Krajowej Rady ds. Psychiatrii, ordynator oddziału psychiatrii w Szpitalu Regionalnym w Kołobrzegu, prezes Stowarzyszenia "Feniks". Opowiedziała m.in. o zorganizowanym przez Stowarzyszenie którym kieruje, Środowiskowym  Centrum Społeczno- Medycznym dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Na bazie przekazanych nam doświadczeń z Kołobrzegu, oraz informacji przywiezionych z Triestu we Włoszech, będziemy realizować plan utworzenia i wdrożenia modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży. O międzynarodowym innowacyjnym  projekcie z  POWER 4.1 mówiły Regina Bisikiewicz i Ewa Brzegowska, przedstawiając planowane  w tym zakresie działania  Gminy Trzebnica.

Podsumowaniem konferencji był panel dyskusyjny przedstawicieli gmin powiatu trzebnickiego i starostwa powiatowego oraz specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego.

Dla wszystkich osób, które chciały poznać innowacyjne podejście terapeutyczne i jego zastosowanie zorganizowano dodatkowo warsztaty.

- Gmina Trzebnica przywiązuje dużą wagę do tego, by rozwiązywać problemy mieszkańców nie tylko poprzez ważne inwestycje, ale również poprzez rozwiązywanie problemów zdrowotnych i społecznych. Dowodem na to jest fakt, że rozpoczęliśmy inwestycję jaką jest Dzienny Dom Pobytu dla Osób Starszych „Senior Wigor” oraz staramy się o powołanie w Trzebnicy Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, które wykorzystywało będzie swoje podejście oparte na „Otwartym Dialogu”. Zależy nam również na aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i chorujących psychicznie dlatego już niebawem w Trzebnicy powstanie Spółdzielnia Socjalna Osób Prawnych - powiedział burmistrz Marek Długozima, wyjaśniając powód  zorganizowania konferencji „Obudźmy nadzieję - wyzdrowienie jest możliwe” właśnie w Trzebnicy – Dziękuję Pani Reginie Bisikiewicz za owocną współpracę i za zaufanie jakim nas obdarzyła przy organizacji konferencji. 

„Obudźmy nadzieję- wyzdrowienie jest możliwe. Powiat Trzebnicki”, to tytuł konferencji podsumowującej półtoraroczny projekt „Otwartego Dialogu”.Konferencja „Obudźmy nadzieję- wyzdrowienie jest możliwe. Powiat Trzebnicki” odbyła się w sali widowiskowo-kinowej Gminnego Centrum Kultury.

bojanowska.jpegPodziękowanie za zaproszenie na konferencję od Podsekretarz Stanu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Bojanowskiej.