• EN
  • DE

W Gminie Trzebnica kwitnie kultura

"artWrzosowisko 2016", to nazwa tegorocznego programu artystycznego, jaki odbył się 18 listopada w Gminnym Centrum Kultury. Jego celem była prezentacja w galeriach wystawienniczych dorobku twórczego artystów i twórców przede wszystkim z terenu Gminy Trzebnica.

Z inicjatywy burmistrza Marka Długozimy do wspólnego projektu zaproszono artystów specjalizujących się w różnych dziedzinach, m.in. malarstwie, rysunku, grafice, rzeźbie, fotografii, rękodziele. Dodatkowo w tym roku wzbogacono program zapraszając do udziału lokalną grupę literatów oraz teatr.

Wydarzenie było integracją lokalnego środowiska twórczego z odbiorcami kultury oraz artystami spoza Gminy Trzebnica. Przygotowano prezentację prawie trzydziestu twórców, w tym pionierów kultury ziemi trzebnickiej. W podziękowaniu wszystkim uczestnikom za udział w wystawach 2008-2016 oraz za twórczy udział w przestrzeni miasta i Gminy Trzebnica wystawiono teatr - „Nie lubię jabłek, luster, zatrutych dźwięków” w wykonaniu Izabeli Możdżeń oraz koncert zespołu w IM Fanki Tim.

"artWrzosowisko 2016" zaprezentowało trzy grupy twórcze: literacką, fotograficzną, plastyczną.

Grupę literacką stanowili: ks. prof. Antoni Kiełbasa, dr Jerzy Kos, Mieczysław Miszewski, Danuta Kamińska, Anna Jełłaczyc, Juliana Michorczyk, Wiesława Kucięba, Małgorzata Kolińska, Anna Maria Musz.

W skład grupy fotograficznej weszli: Marcin Mazurkiewicz, Katarzyna Koćma, Henryk Paw.

Najliczniejsza okazała się grupa plastyczna: Piotr Pacześniowski, Janusz Styrna, Zbigniew Lubicz-Miszewski, Daria Milecka, Marek Gołębiewski, Ela Raczyk, Elwira Teski, Kasia Belska, Krzysztof Hejmej, Elżbieta Zawadzka, Sebastian Płaszewski, Ewa Mroczek, Lecz Taraszczuk, Krzysztof Lewczak, Dominika Borsuk, Bartosz Tylko.

- Bardzo się cieszę, że tak wielu artystów wzięło udział w artWrzosowisku. Dziękuję za to, że dzielicie się Państwo swoim talentem z innymi, że chętnie wystawiacie swoje dzieła w Gminnym Centrum Kultury. To dzięki Wam możliwe było zorganizowanie w latach 2008-2016 łącznie 234 wystaw, które odwiedziło blisko 300 tys. odbiorców. Jestem Wam wdzięczny za to, że wspieracie bierzecie udział w rozwój szeroko rozumianej kultury - tak o projekcie i jego uczestnikach mówi burmistrz.

IMG_8649.jpeg