• EN
  • DE

Przebudowa drogi Trzebnica - Ujeździec Wielki

Dzięki dobrej współpracy Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego w fazę realizacji wkracza remont jednej z najważniejszych dróg powiatowych w Gminie Trzebnica. Chodzi oczywiście o drogę z Trzebnicy do Ujeźdźca Wielkiego, z której codziennie korzystają tysiące mieszkańców naszej gminy. Jeszcze w tym roku wykonany zostanie remont najgorszego odcinka omawianej drogi pomiędzy zjazdem na Komorówko a zjazdem na Koczurki (1245 metrów).

Zadanie to sfinansowane będzie ze środków Powiatu Trzebnickiego oraz Gminy Trzebnica (pomoc finansowa w wysokości 200 000 złotych). Dotację na omawiany odcinek drogi w kwocie 50 000 złotych zadeklarował również właściciel firmy Jacek Tarczyński. Co ciekawe, podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 16.11.2016 roku, uchwały budżetowej zabezpieczającej środki finansowe Powiatu na ten cel nie poparli dwaj radni powiatowi z Gminy Trzebnica: były starosta Robert Adach oraz Adam Gubernat z Platformy Obywatelskiej. Taka postawa jest dla wielu mieszkańców niezrozumiała.

To nie koniec dobrych informacji na temat inwestycji na drodze Trzebnica-Ujeździec Wielki. Dzięki kolejnej dotacji Gminy Trzebnica zapewnionej przez burmistrza Marka Długozimę przeszedł wniosek Powiatu na dofinansowanie w przyszłym roku kolejnego ważnego odcinka omawianej drogi z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dzięki dotacji z budżetu państwa w kwocie niespełna 2 milionów złotych oraz dotacji z Gminy Trzebnica w kwocie 400 000 złotych w 2017 roku wykonana zostanie przebudowa omawianej drogi od Trzebnicy do końca Szczytkowic (około 3,5 km). Co ważne, od Trzebnicy do Szczytkowic wzdłuż drogi wykonana zostanie również ścieżka rowerowa, co znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych na omawianej drodze. Z kolei w 2018 roku planowane jest pozyskanie dofinansowania remontu ostatniego odcinka omawianej drogi do Ujeźdźca Wielkiego. Ze względu na kontynuację rozpoczętego już remontu oraz zaangażowanie finansowe partnera projektu-Gminy Trzebnica bardzo prawdopodobne jest otrzymanie dofinansowania również tego odcinka ze środków budżetu państwa.

Po podpisaniu ze starostą Trzebnickim Waldemarem Wysockim porozumienia na dofinansowanie remontu pierwszego odcinka drogi Trzebnica-Ujeździec Wielki, burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima powiedział: - To właśnie z myślą o wspólnej realizacji przez powiat i gminę inwestycji drogowych postanowiłem wystawić własną listę kandydatów do Rady Powiatu Trzebnickiego. Dzięki takim wydarzeniom jak dzisiaj, możemy się przekonać, jak słuszna była to decyzja. Dzięki takiej właśnie współpracy możliwe jest realizowanie powiatowych inwestycji tak ważnych dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Niestety, poprzedni starosta trzebnicki Robert Adach ze względu na osobiste animozje nie był zainteresowany współpracą z Gminą Trzebnica. Jestem przekonany, że razem możemy zrobić więcej niezbędnych inwestycji, zgłaszanych przez mieszkańców. Oprócz wspólnych remontów dróg powiatowych zaproponowałem staroście Waldemarowi Wysockiemu budowę kilku chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Trzebnica. Zaproponowałem też uczciwy podział kosztów budowy chodników w systemie 50/50 (kosztami budowy dzieliłyby się po równo powiat i gmina). Jestem przekonany, że również w tym zakresie osiągniemy porozumienie dla dobra mieszkańców Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego- podkreślił na zakończenie burmistrz. 

IMG_7889 to.jpegBurmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki oraz sekretarz Daniel Buczak podpisują porozumienie dotyczące remontu drogi Trzebnica-Ujeździec Wielki.

Węgrzynów.jpegDroga w Węgrzynowie. Na zdj. burmistrz Marek Długozima, starosta Waldemar Wysocki, wicestarosta Jerzy Trela, sekretarz gminy Daniel Buczak, dyrektor ZDP Paweł Kaźmierczak sołtys Małgorzata Kralka oraz wykonawcy inwestycji.

IMG_0653.jpegWyremontowana droga Taczów-Brochocin. Na zdjęciu gospodarze samorządów, wykonawcy inwestycji oraz sołtysi - Barbara Świdzińska, Renata Bisikiewicz, Dorota Włodarska.

Malczów.jpegWyremontowana droga w Malczowie. Na zdj. gospodarze samorządów, sołtys Anna Pałka, pracownicy urzędów oraz wykonawcy inwestycji.